Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyddsanordningar för anläggningar nära direktjordade ledningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyddsanordningar för anläggningar nära direktjordade ledningar"— Presentationens avskrift:

1 Skyddsanordningar för anläggningar nära direktjordade ledningar
Telestörningsnämnden TSN Skyddsanordningar för anläggningar nära direktjordade ledningar Lars Wallin Svenska Kraftnät Stockholm 18 mars 2009

2 Närhet till direktjordad kraftledning (130-400kV)
Telestörningsnämnden TSN Närhet till direktjordad kraftledning ( kV) Mellanspänning (10-20 kV, isolerad) Lågspänning (0,4kV) Telefonledning Rörledning (av metall) Stängsel (av metall)

3 Strömmar till jord vid jordfel för ledning med topplina och marklina
Telestörningsnämnden TSN Strömmar till jord vid jordfel för ledning med topplina och marklina Ställverk Strömmarna ger upphov till spänningssättning av marken omkring ledningen

4 Närhet till kraftledning
Telestörningsnämnden TSN Närhet till kraftledning

5 Antenn i högspänningsstolpe
Telestörningsnämnden TSN Krävde dispens före 2003 För att underlätta sambyggnad tilläts detta ”om linjekoncessionärs riktlinjer följs” Från jan 2005 finns Meddelande 22. Ett 50-tal installationer finns i stolpar för spänningnivån kV

6 Principbild isolertransformator

7 Antenn i kraftledningsstolpe
Telestörningsnämnden TSN Antenn i kraftledningsstolpe

8 Telestörningsnämnden TSN
Antenn och bod

9 Isolertransformator och teknikskåp
Telestörningsnämnden TSN Isolertransformator och teknikskåp

10 Kontroller vid antenn i kraftledningsstolpe
Telestörningsnämnden TSN Kontroller vid antenn i kraftledningsstolpe operatör väljer stolpe (bra täckning) Linjekoncessionär kontrollerar jordning och mekanisk styrka. avtal skrivs anläggning inklusive elmatning byggs. besiktning och idrifttagning dokumentation

11 Telestörningsnämnden TSN
Antenn invid stolpe Risk för spänningssättning av teknikbod (stegspänning) och lsp-nät Risk för nedfallande is, samt behov av underhåll på ledning Risker vid flygbesiktning av kraftledning

12 Antenn intill kraftledningsstolpe
Telestörningsnämnden TSN Antenn intill kraftledningsstolpe

13 Antenn intill kraftledning
Telestörningsnämnden TSN Antenn intill kraftledning operatör väljer läge samråd sker med områdes och linjekoncessinär före bygglov beräkning av eventuella elskyddsåtgärder avtal med markägare skyltning enligt EBR avseende flygfara dokumentation (till luftfartsinspektionen och kraftledningsägare)

14 Annan anläggning t.ex bostadshus
Telestörningsnämnden TSN Annan anläggning t.ex bostadshus Potenialsättning i huset från kraftledning Via ren potentialsättning Via teleledning Via lågspänningsledning Via rörledning (av metall) Via staket (av metall)

15 Telestörningsnämnden TSN
Bostad intill ledning

16 Åtgärder mot spänningssättning
Telestörningsnämnden TSN Åtgärder mot spänningssättning isolertransformator särjordning av lågspänningsnät isolering av längre metallstrukturer installation av avledare jordning på fastigheten isolering och potentialutjämning (mätning)

17 Vem bekostar skyddsåtgärder
Telestörningsnämnden TSN Vem bekostar skyddsåtgärder för antenn i kraftledningsstolpe, avtalas om kostnader för antenn intill ledning, bekostar vid behov ledningsägaren. Områdeskoncessionären bygger enligt riktlinje från ledningsägaren. för privat fastighet, bekostar ledningsägaren. Områdeskoncessionären bygger enligt riktlinje från ledningsägaren.


Ladda ner ppt "Skyddsanordningar för anläggningar nära direktjordade ledningar"

Liknande presentationer


Google-annonser