Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyddsanordningar för anläggningar nära direktjordade ledningar Lars Wallin Svenska Kraftnät Stockholm 18 mars 2009 Telestörningsnämnden TSN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyddsanordningar för anläggningar nära direktjordade ledningar Lars Wallin Svenska Kraftnät Stockholm 18 mars 2009 Telestörningsnämnden TSN."— Presentationens avskrift:

1 Skyddsanordningar för anläggningar nära direktjordade ledningar Lars Wallin Svenska Kraftnät Stockholm 18 mars 2009 Telestörningsnämnden TSN

2 Närhet till direktjordad kraftledning (130-400kV) Mellanspänning (10-20 kV, isolerad) Lågspänning (0,4kV) Telefonledning Rörledning (av metall) Stängsel (av metall) Telestörningsnämnden TSN

3 Ställverk Strömmar till jord vid jordfel för ledning med topplina och marklina Telestörningsnämnden TSN Strömmarna ger upphov till spänningssättning av marken omkring ledningen

4 Närhet till kraftledning Telestörningsnämnden TSN

5 Antenn i högspänningsstolpe Krävde dispens före 2003 För att underlätta sambyggnad tilläts detta ”om linjekoncessionärs riktlinjer följs” Från jan 2005 finns Meddelande 22. Ett 50-tal installationer finns i stolpar för spänningnivån 130-400kV Telestörningsnämnden TSN

6 Principbild isolertransformator

7 Antenn i kraftledningsstolpe Telestörningsnämnden TSN

8 Antenn och bod Telestörningsnämnden TSN

9 Isolertransformator och teknikskåp Telestörningsnämnden TSN

10 Kontroller vid antenn i kraftledningsstolpe operatör väljer stolpe (bra täckning) Linjekoncessionär kontrollerar jordning och mekanisk styrka. avtal skrivs anläggning inklusive elmatning byggs. besiktning och idrifttagning dokumentation Telestörningsnämnden TSN

11 Antenn invid stolpe Risk för spänningssättning av teknikbod (stegspänning) och lsp-nät Risk för nedfallande is, samt behov av underhåll på ledning Risker vid flygbesiktning av kraftledning Telestörningsnämnden TSN

12 Antenn intill kraftledningsstolpe Telestörningsnämnden TSN

13 Antenn intill kraftledning operatör väljer läge samråd sker med områdes och linjekoncessinär före bygglov beräkning av eventuella elskyddsåtgärder avtal med markägare skyltning enligt EBR avseende flygfara dokumentation (till luftfartsinspektionen och kraftledningsägare) Telestörningsnämnden TSN

14 Annan anläggning t.ex bostadshus Potenialsättning i huset från kraftledning Via ren potentialsättning Via teleledning Via lågspänningsledning Via rörledning (av metall) Via staket (av metall) Telestörningsnämnden TSN

15 Bostad intill ledning Telestörningsnämnden TSN

16 Åtgärder mot spänningssättning isolertransformator särjordning av lågspänningsnät isolering av längre metallstrukturer installation av avledare jordning på fastigheten isolering och potentialutjämning (mätning) Telestörningsnämnden TSN

17 Vem bekostar skyddsåtgärder för antenn i kraftledningsstolpe, avtalas om kostnader för antenn intill ledning, bekostar vid behov ledningsägaren. Områdeskoncessionären bygger enligt riktlinje från ledningsägaren. för privat fastighet, bekostar ledningsägaren. Områdeskoncessionären bygger enligt riktlinje från ledningsägaren. Telestörningsnämnden TSN


Ladda ner ppt "Skyddsanordningar för anläggningar nära direktjordade ledningar Lars Wallin Svenska Kraftnät Stockholm 18 mars 2009 Telestörningsnämnden TSN."

Liknande presentationer


Google-annonser