Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Standardiserade Nyttomeddelanden med testbänk nyttomedd_testbaenk_2006-10-18.ppt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Standardiserade Nyttomeddelanden med testbänk nyttomedd_testbaenk_2006-10-18.ppt."— Presentationens avskrift:

1 1 Standardiserade Nyttomeddelanden med testbänk nyttomedd_testbaenk_2006-10-18.ppt

2 2 Sambruk och standardisering Sambruks grundmål skulle stödjas av en högre grad av standardisering; –Mer flexibilitet och mindre inlåsning i stängda lösningar –Lättare få ökad leverantörskonkurrens –Leverantörerna får en tydligare roadmap för sin utvecklingsverkstad angående vilka krav som kommer att ställas på deras lösningar i framtiden –Leverantörerna får mer lika förutsättningar

3 3 Ex. på positiva befintliga standarder (utan inbördes ordning) Webbstandarderna (html, http mfl) Edifact och Svefaktura för elektroniska fakturor mellan organisationer E-giro/e-faktura för elektroniska fakturor till medborgare/konsument TCP/IP för grundkommunikation, tillsammans med prisbilliga kommunikationsnät (såsom konkurrerande Internet Service Providers och bredbandsutbyggnaden i allmänhet) Web Services som ger kommunicerbarhet mellan varierande teknikmiljöer som kommuner har

4 4 Sambruks hittillsvarande standardiseringsinitiativ Ensning av verksamhetsprocesser emellan Sambrukskommuner ÖTP, som ger en palett av prioriterade arkitekturer hos kommunala applikationer (Web Services är en av grundpelarna i ÖTP) Gemensamma begreppsdefinitioner för kommunala informationselement som ”hushåll”, ”vårdnadshavare” mm Specifikation av ett antal Nyttomeddelanden. Dessa används när samverkan mellan olika, ibland disparata, applikationer behövs, ex: SBAHamtaElevData ÖTP Öppen Teknisk Plattform, idag i version 1.2

5 5 Nyttomeddelandenas vikt Neutralt ”esperanto” emellan disparata verksamhetsapplikationer, t ex: –För att nå data i interna applikationer för visning/ansökan/uppdatering i en e-tjänst för medborgare –För informationsöverföring emellan administrativa applikationer såsom från ett verksamhetssystems fakturering till bokföringssystemet. –För hämtning och sändning av data gentemot centrala myndigheter. Härvid skickas vanligen Nyttomeddelandena via grundkommunikaion enligt SHS-standarden

6 6 Testbänk för Nyttomeddelanden Sambruk bör sätta upp testbänk för: –Testanropande: En plats på Internet där någon som vill anropa Nyttomeddelanden kan göra detta mot enkelt testdata för att lära sig tekniken och verifiera att infrastrukturen fungerar. –Testanropad: Vice versa, dvs att någon som ska kunna bli anropad med Nyttomeddelanden kan bli så med testdata. –Dokumentation: Webbsidor där god dokumentation för Nyttomeddelanden och tillhörande tekniska anropsdefinitioner lätt återfinns....för att garantera god spridning av standarden och fungerande användningar

7 7 Några förebilder bland testbänkar www.svefaktura.se Validerar fakturadokument validator.w3.org Validerar webbsidor mot standarden jigsaw.w3.org/css-validator Validerar “web style sheets” www.w3.org/2001/03/webdata/xsv Validerar XML-scheman SHS interop-tester Validerar att SHS-noder fungerar tillsammans (hos Ladok, ej en öppen testbänk).


Ladda ner ppt "1 Standardiserade Nyttomeddelanden med testbänk nyttomedd_testbaenk_2006-10-18.ppt."

Liknande presentationer


Google-annonser