Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolinspektionen Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Falkenbergs kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolinspektionen Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Falkenbergs kommun."— Presentationens avskrift:

1 Skolinspektionen Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Falkenbergs kommun

2 Syfte med granskningen Planeras och genomförs en svenskundervisning som leder till godkänd nivå på kunskapsresultaten? utgår från individers olika förutsättningar, mål och behov? motsvarar det som uttrycks i styrdokumenten för SFI?

3 Regelbrister Rektor verkar inte för att utbildningen utvecklas. Styrelsen för utbildningen fattar inte beslut om det antal undervisningstimmar som ska gälla för varje kurs. Huvudmannen ser inte till de studerandes rätt till särskilt stöd tillgodoses Lärarna informerar inte fortlöpande de studerande om deras studieresultat och redovisar inte på vilka grunder betygssättningen sker

4 Kvalitetsbrister Kommunen behöver utveckla rutiner för att identifiera behovet av SFI och anpassa verksamheten utifrån de behov som finns Lärarna behöver under rektors ledning ha pedagogiska diskussioner för att identifiera framgångsfaktorer som leder till ökad måluppfyllelse

5 Kvalitetsbrister Rektor behöver vidta åtgärder för att det ska finnas en tydlig och genomtänkt individanpassning som tar hänsyn till de studerandes skilda förutsättningar, behov och mål De studerande behöver i högra grad informeras om möjligheten att kombinera SFI med annan utbildning

6 Kvalitetsbrister De studerande behöver ger tillräckliga förutsättningar att påverka undervisningens planering och genomförande samt känna till kursplanernas innehåll och på vilka grunder betygssättning sker

7 Åtgärder Organisation – Kommunen/BUN/BUF Grupp – Arbetslag/Rektor Individ – Lärare/Övr personal Skolinspektionen tillhanda senast 2010-11-17


Ladda ner ppt "Skolinspektionen Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Falkenbergs kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser