Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enl. McKinsey m.fl. Sammanhållen kvalitet i lärandet Lärarprofessionens mycket stora betydelse – lärarnas status, rekryteringen till yrket Kompetensutvecklingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enl. McKinsey m.fl. Sammanhållen kvalitet i lärandet Lärarprofessionens mycket stora betydelse – lärarnas status, rekryteringen till yrket Kompetensutvecklingen."— Presentationens avskrift:

1 Enl. McKinsey m.fl. Sammanhållen kvalitet i lärandet Lärarprofessionens mycket stora betydelse – lärarnas status, rekryteringen till yrket Kompetensutvecklingen naturlig del av arbetet ”i klassrummet” Kompetenta skolledare med tid för pedagogisk utveckling

2 KF: Budgetuppdrag 1 2008 ”Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ska ge eleverna en stabil grund att stå på, den ska förbereda eleverna för nästa steg inom utbildningen, för arbetslivet och för livet som helhet. Barn och ungdomar går i skolan för att lära sig nya saker, för att utveckla ny kunskap och nya färdigheter. Skolans kunskapsuppdrag är dess huvuduppgift.” (KF budgetbeslut juni 2007)

3 KF: Budgetuppdrag 2 2008 Utbildningssatsningar i ledarskap ska genomföras för alla rektorer och lärare För att säkerställa kvaliteten hos befintliga ledare krävs validering* av ledarskapet samt utvecklingsinsatser inom denna grupp Ledarskapet inom socialtjänsten skall utvecklas * ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”

4 1. Elevernas/ barnens inre motivation och lust att lära För oss innebär detta att varje enskild elev/barn känner att det är roligt, intressant och utmanande i skolan. 2.Delaktighet och medskapande För oss innebär det att eleven/barnet känner det angeläget och har en reell möjlighet genom medskapande att påverka hela sin skolsituation. 3. Helhetssyn i lärandet För oss innebär det att eleven/barnet utifrån sammanhang känner sig utmanad att skaffa sig kunskap för att förstå och påverka sin omvärld och dess delar. Skolans verksamhetsidé

5 Styrningsformer Styrning och ledning av första ordningen genom direkt övervakning, Styrning och ledning av andra ordningen genom planer och rutiner samt Styrning och ledning av tredje ordningen består av gemensamma föreställningar och förståelser som medarbetare använder för att förstå en situation och som underlag för beslut och handling. (Perrow)

6 Första ordningens metoder leder sällan till bättre förståelse för uppdraget

7 Den tredje ordningen skall skapa förståelse för uppdraget

8 . Motivationsskapande, delaktighet och helhetssyn måste prägla vårt ledningsarbete ……på alla nivåer i organisationen

9 Ökad måluppfyllels e i skolan Verksamhetsidé Validerade skolledare

10 Elever ca 73´ Vårdnadshavare 100 ´ Övr.personal + 4´ Lärare 8´ Ledare 450 Förvaltning Regionalt samarbete Målgrupper

11 Gemensam process LedarskapetLärprocessen Verksamhetsidé för en ökad måluppfyllelse

12 Gemensam process Utbildningar; kurser och seminarier kring lärande organisationer Medforskarinsatser Insatser vid studiedagar/fortbildning kring verksamhetsidén Utbildningsdagar för skolchefer, fackliga företrädare samt referensgruppssamverkan Information till presidier Uppföljningar och rapporter Samordningsinsatser

13 Valideringsprocessen Framtagande av kompetenskriterier Upphandling av valideringsverktyg Pilotverksamhet – ca 20 rektorer Validering av ca 340 rektorer Behovsanalys Ledarskapsutveckling för rektorer Lärares ledarskap

14 Lärprocessen Arbets-och utvecklingsorganisation Samtal i skolchefsgrupper IKT-utveckling Lärmiljöer Uppföljningar av ”nyckeltal”


Ladda ner ppt "Enl. McKinsey m.fl. Sammanhållen kvalitet i lärandet Lärarprofessionens mycket stora betydelse – lärarnas status, rekryteringen till yrket Kompetensutvecklingen."

Liknande presentationer


Google-annonser