Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Lärcentret i Åbo Mervärdet med nätstöd i kurser Tove Forslund, Lärcentret

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Lärcentret i Åbo Mervärdet med nätstöd i kurser Tove Forslund, Lärcentret"— Presentationens avskrift:

1 1 Lärcentret i Åbo Mervärdet med nätstöd i kurser Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/

2 2 Presentationen av nyttan med nätstödd undervisning 2.3.2007 kl. 9.15-11.3 Målgrupp: TkF:s referensgrupp Tove Forslund, lärcenterchef: Mervärdet med nätstöd i kurser – varför använda inlärningsplattform, desktopvideokonferens, nätföreläsningar o.dyl. i undervisningen? Linda Mannila, assistent i informationsbehandling: Exempel på användningen av Moodle, Flash-animationer och nätföreläsningar i kurser i informationsbehandling. –Varför nätkurser? –Varför Moodle? –Exempel på aktiviteter Inlämningsuppgifter Diskussionsforum (handledning, FAQ och uppgifter) Interaktiva exempel och övningar (Flash, Javascript) Journal Workshop Kort intro i hur man använder inlärningsplattformen Moodle och desktopvideokonferensen Adobe ConnectPro

3 3 Tjänster via Lärcentret Tillgänglig teknik –Inlärningsplattformar Moodle och Blackboard –Desktopvideokonferens (för personlig videokonferens och inbandning av korta nätföreläsningar) Adobe ConnectPro –För nätföreläsningar: utrustning för inbandning av ljud- och video, MS Producer, Adobe Flash, Windows Movie Maker Stöd via Lärcentret –Individuell handledning på önskat sätt, skriftligt stödmaterial i olika form, utbildning –Tekniskt stöd: användarhandledning för Moodle, Blackboard och ConnectPro, produktion av nätföreläsningar –Pedagogiskt handledning och admin.stöd för nätkursproduktion (instruerande material, vettig uppbyggnad i plattformen, bedömning och examination, lärarens arbetsmängd, upphovsrätt mm.)

4 4 Lärarens arbetsmängd produktion av nätkurser – genomförandet av nätkurs föreläsningsarbetet ersätts av handledning även handledningsarbetet minskar då kursen upprepas (både handledning medan deltagarna jobbar med övningsuppgift och då de lämnat in uppgifterna, dvs. feedback). utnyttja former för feedback som inte är så belastande för läraren –gruppfeedback –peer feedback: deltagarna ger feedback åt varandra (även färdighet som bör övas för arbetslivet)

5 5 Mervärdet med nätkurser, bl.a Förbättrar förutsättningarna för inlärning –aktivera studerande bearbeta nya kunskapen i övningsuppgifter under kursens gång (läraren ser också vem som hänger med) förändra examinationsformerna från sluttentamen till kontinuerlig examination även tysta syns i nätkurser (i övningsuppgifter, i frågeforumet som kan göras obligatoriskt) –studerande kan ta del av varandras övningsarbeten (och ge feedback åt/fråga varandra) –grupparbeten –instuderingsfrågor/självrättande test/övningstenter etc. för läskurs/sluttent/självkontroll av vad man kan/lärarens mellankontroll –underlättar processkrivning –mer handledning åt var och en

6 6 Göra kursen tillgänglig för studerande och lärare –kan minska på antalet föreläsningar i auditorium (nätföreläsningar eller studerande bearbetar lärarens och bokens material i övningsuppgifter som lämnas in) löser ev. problem med att studerande inte är med på föreläsningarna… –kurser i maj då studerande börjat sommarjobba Föreläsningar kan hållas via ConnectPro (stud. behöver inte komma till Åbo, deltar via egen dator) –handledning av diplomarbete då studerande inte vid ÅA; handledning av lärare och övr.studerande via plattform, desktopvideokonferens Mervärdet med nätkurser, bl.a

7 7 Effektivera kursadministrationen –kursdokumentationen på nätet speciellt bra t.ex. om flera olika handledare och enheter involverade i genomförandet –enklare/snabbare t.ex. distribuera och ta emot material, speciellt i masskurser –Vitsord/godkänt för prestationer under kursens gång tillgängliga bara för individen –underlättar uppdateringen av kursmaterialet Mervärdet med nätkurser, bl.a

8 8 Börja med nätstödd undervisning Kolla personalutbildningar om praktisk pedagogik och teknik! http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/ http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/ –Ofta korta kurser för att komma igång –Minikonferenserna kan ge idéer –Beställ kortkurser till den egna enheten –Finlands virtuella universitetsdagar 21-22.3.2006 www.vy.fiwww.vy.fi Ta ibruk Moodle stegvis som kontaktforum i kurser (anslagstavla, inlämning av uppgifter, materialdistribution, vitsord/GK/närvarokryss för kursens delmoment etc) Använd ConnectPro för forskarmöten och för handledning av studerande som inte är på plats Utnyttja de guider och stödmaterial som finns på Lärcentrets hemsidor, ganska mycket utöver det ämnesspecifika materialet har någon annan redan funderat på och dokumenterat http://www.abo.fi/lc/kursstod/http://www.abo.fi/lc/kursstod/

9 9 PlaneringProduktionStartGenomförandeAvslutning Förberedelse av yttre ramar Produktion av kursmaterial Handbok för material- produktion Anmälan och antagning av studerande till kurs Introduktion av studerande i inlärningsmiljön Kursavslutning och kursutvärdering Pedagogisk planering Planering av aktivering av studerande Införande av deltagare på kursen Ev. närstudier MedievalPlanering av handledning och feedback Test av utrymmen, utrustning och programvara HandledningDokumentation, uppdatering och vidareutveckling Information om kursen Inlärningsmiljö och layout Användarnamn åt deltagarna Examination Utvärdering och testning av kursen Kursstart http://www.abo.fi/lc/handbok/ Handbok för nätkursutveckling

10 10 Stöd för Moodle Administrator och hjälp i tekniska frågor: –Mikael Ekblom, DC, @abo.fi, tfn 215 4880 Grunda kurs: –mejla Mikael Ekblom och ange vilken plattform det gäller samt namn på och e-postadress till dem som bör ha instruktörsrättigheter till kursen, fakultet, ämne, kursnamn, termin+år när kursen skall Användarguider för kursproducenter, handledare och studerande på –http://www.abo.fi/lc/kursstod/moodle/http://www.abo.fi/lc/kursstod/moodle/ Korta kurser http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/ –öppna kurser –kurser vid den egna enheten

11 11 Stöd för desktopvideokonferens Adobe Connect Pro möjliggör muntlig kommunikation i realtid, dvs. deltagare och lärare måste vara närvarande på samma tid, men behöver inte vara på samma plats utan kan delta från sin egen dator varifrån som helst http://www.abo.fi/lc/kursstod/connectpro/ –Användarguide (1 sida) för dem som sammankallar till videokonferens –Användarguide (1 sida) för deltagare i videokonferens –ConnectPros egen mer omfattande användarguide Stödperson Dan Holm, DC, tfn 4379 epostlista för gemensam problemlösning: connectpro@abo.fi connectpro@abo.fi OBS! ConnectPro-info kl. Fredag 2.3 kl. 13-14 på FC/Arken!

12 12 Exempel på nätföreläsningar och användning av animationer Användning av Flash –Åke Gustavson, Informationsbehandling: http://xerxes.cs.abo.fi/Kurser/WebbDesign/ http://xerxes.cs.abo.fi/Kurser/InDigMed/ -Andra ÅA-exempel http://www.abo.fi/lc/kursstod/flash/miljoforvaltningen.html http://www.abo.fi/lc/kursstod/flash/miljoforvaltningen.html -Nätföreläsningar i MS Producer (ljud/video till PowerPoint) -http://www.abo.fi/lc/kursstod/materialprod/exempel.htmlhttp://www.abo.fi/lc/kursstod/materialprod/exempel.html

13 13

14 14 Typer av ”nätföreläsningar” Autentisk föreläsning om temahelhet för åhörare i auditorium bandas och sätts in på nätet Introduktion till kursen inspelad i ”studio”/specifikt för nätet Föreläsning om temahelhet, lärare i aktion i auditoriet, inbandad specifikt för nätet Video/ljud synkroniserat till presentationsmaterial /ppt Diskussion mellan flera lärare Intervju Studerandeproduktioner Mm.

15 15 Tillgänglig teknik och programvara för nätföreläsningar MM Flash (licens) Videofilm (digital videokamera + mikrofon) Ljudfil (minidiskspelare + mikrofon) MS Producer (kan laddas ned från MicroSofts hemsida) –Ljud+bild eller video till PowerPoint Windows Movie Maker –Video och text Windows egen ljudinbandning + mikrofon –Sound Recorder i Windows (60 sec ljud till text) –Ljudinspelning i PowerPoint m.fl.

16 16 Nätföreläsningar Några ÅA-exempel http://www.abo.fi/lc/kursstod/materialprod/ exempel.html

17 17 Exempel… Hela kursen via nätet (möjliggör distansstudier) Kontakt under praktiktid/fältstudier/diplomarbete el.dyl. (handledning av lärare och övr.studerande, inlämning av praktikrapporter) Instuderingsfrågor/självrättande test/övningstenter etc. för läskurs/sluttent Fördjupning (tillämpning, frågor, egna tankar) i nätdiskussion mellan föreläsningarna på föreläsningskurs Grupparbete (kan följa med hur gruppen jobbar): presenterar läst material för varandra och diskuterar det, distribuerar slutprodukt Distribution av studerandes produktioner (text, ppt- presentationer, videon mm.) forts. 

18 18 Nätföreläsningar (för dem som ej kan närvara el. vill repetera, dokumentera gästföreläsare etc) Tent (hemtent under en vecka/fyra timmar el.dyl.) Proseminarium/slutarbeten (presentation av plan, litteraturstudier och färdigt arbete + kommentarer) Processkrivning Kursutvärdering Tilläggsmaterial/”nice-to-know” (länkar till artiklar, extra övningar mm) Materialbank (bakom lösenord, även mer informellt material kan publiceras för viss grupp) etc


Ladda ner ppt "1 Lärcentret i Åbo Mervärdet med nätstöd i kurser Tove Forslund, Lärcentret"

Liknande presentationer


Google-annonser