Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning Diagnostik 2013-06 Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning Diagnostik 2013-06 Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning Diagnostik 2013-06 Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM

2 Verksamhetsövergång: MTA till MSS Angio i hybridsal till kärlkirurin 2013-09-01 Röntgenavdelningarna i Trelleborg och Landskrona?

3 Produktionsstatistik januari - juli 97 012 utförda us perioden jan-juli 2013 Minskning med -716 st (-1%) jmft förra året Förskjutning till ”tyngre” us (intäktsökn rtg/fys +0,6% trots färre utförda us) Röntgen: - CT+ 1 % + 190 st - MR+ 2 %+ 111 st -Trad (skelett mm)- 1 %- 605 st Fysiologi: -Ekg/arbetsfysiologi- 14 % - 645 st -Övr fysiologi+ 2 % + 146 st

4 Produktionsstatistik januari - juli

5 Personalresurser jan-juni 2013 Ack juni: 174,3 resurser i tjänst, och därmed 3,5 färre jmft förra året o årets budget Hyrläkare och bemanningssköterskor Dock viss osäkerhet i uppgifterna!

6 Kostnader och intäkter per juni 2013 Prognosavvikelser per juni 2013: Ökade sjukhusinterna intäkter relaterade till sålda röntgentjänster Externa kostnader 0,8 Mkr högre än budget med koppling till att nattstängningen i Ählm ej realiseras 2013 (?)

7 Kommentarer till ekonomiprogn per juni 2013 Intäkter: Stora månadsvariationer rtg/klinfys-intäkter. Relativt lågt maj/juni. Ökning juli Intäktsökning såld rtg/fys (+0,6%) såväl externt som internt Ökad omf sömn-apné-us hösten Engångsersättningar drygt 0,8 Mkr hösten Kostnader: Personal: budgetreduktion 0,8 Mkr för orealiserad nattstängn Ählm. Prognos -0,3 Mkr Sjukvårdsmaterial: snäv budget, kommer inte att klaras. Prognos -0,5 Mkr Lokalhyra: partiell förskottshyra. Prognos +/- 0 Kapitalkostnader: 2 nya CT-utrustningar i drift i höst och med avskr fr oktober (380 Tkr/mån). Prognos +/- 0 Övr externa kostnader: Servicekostn för 2 CT-utrustningar (180 Tkr/mån) upphört medio juni. Helårsprognos +/-0

8 Men: Röntgenrör à 1,4 Mkr juli månad Utbyte MR-utrustning vecka 44/2013 (?) 8 veckors bytestid Antingen:  Verksamhet med hjälp av inhyrd trailer och förstärkt usk- bemanning. Kostn drygt 0,9 Mkr (ca 115 Tkr/vecka)  Reducerad MR-verksamhet ca 550 us. Intäktsminskn ca 1,7 Mkr, varav minst 0,6 Mkr externt. Skicka till andra rtg-avd. Ökat antal på väntelista

9

10 MRE/Tillgänglighet 2013 MR: målet att 80% skall us inom 30 dgr uppnås ej Minskat antal väntande på MR-us under våren, men köerna har växt kraftigt under sommarmånaderna trots ökad produktion CT: Mål uppnås under årets första 4 månader, men ej juni/juli

11 NYSAM Nyckeltal 2012, Hbg

12 NYSAM Nyckeltal 2012, Ählm


Ladda ner ppt "Uppföljning Diagnostik 2013-06 Översikt Produktionsstatistik Personalresurser Ekonomi Handlingsplan Målrelaterad ersättning/väntande NYSAM."

Liknande presentationer


Google-annonser