Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssystem och controllerns roll TDEI20 2007-02-20 Nils-Göran Olve www.ida.liu.se/labs/eis/people/ngolve.html.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssystem och controllerns roll TDEI20 2007-02-20 Nils-Göran Olve www.ida.liu.se/labs/eis/people/ngolve.html."— Presentationens avskrift:

1 Informationssystem och controllerns roll TDEI20 2007-02-20 Nils-Göran Olve www.ida.liu.se/labs/eis/people/ngolve.html

2 © 2006 Nils-Göran Olve 1 Säljbolag Produktledning Installation Fabrik Intäkter Fabrik Övr k. +/–? Inköp Övr k. Inst.. Transf. +/–? Inköp Övr kostn Transfer +/–? Inköp Övr kostn +/–? Hur inriktar t ex interna avräkningar? 1.Prod-ledn. resultat plus del i alla +/– 2.”In” – ”ut” Hur bestämma per produkt/system, och inför olika beslut?

3 © 2006 Nils-Göran Olve 2 Styrningens verktyg och processer ska binda samman avsikt och handling

4 © 2006 Nils-Göran Olve 3 Ekonomi är… Läran om att hushålla med resurser Att förstå marknader och organisationer (hierarkier) Ekonomistyraren/controllern jobbar med båda: –Marknad: utforma roller och beslutsunderlag (t ex internpriser), incitament och ramar. Frihet, otrohet? –Hierarki: genomföra planering och ansvarsuppföljning (t ex budget). Medbestämmande?

5 © 2006 Nils-Göran Olve 4 Ekonomistyrningen påverkar… Hur sysselsatt kapital investeras Hur anläggningstillgångar utnyttjas Resurssnål produktion (t ex låga omsättningstillgångar) Lönsamheten i affärer Beslut som binder framtida resurser (t ex anställningar) Men också: Immateriella tillgångar som avgör konkurrenskraft –Investera, utnyttja, odla och vårda till rätt kostnad – motsvarigheten till hur vi hanterar materiella resurser ovan vad gäller t ex kunskaper och attityder- Vem som avgör vad (t ex decentralisering av beslut) Informationsförsörjningen för beslut och motivation Sker genom a) informationssystem, b) människor (chefer och controllers)! ”Klassiska” frågor för ekonomistyrning!

6 © 2006 Nils-Göran Olve 5 Redan Jordan (1931)… ”The controller is responsible for maintaining an economical organization for the purpose of devising, installing and operating efficient methods of gathering data, assembling data and preparing intelligent reports and statements of all operations of the company and its subsidiaries; and also, for the organized supervision of all office methods and procedures through­ out all departments of the company and its subsidiaries. An equal or more important responsibility of the controller is that of so cooperating with all the officials and department heads of the company and its subsidiaries that the entire organization will be constantly in possession of complete facts as to present and forecast future conditions, and of assisting all officials and department heads in every possible manner in their work of bettering previous results.” = Att säkerställa att företagets informationsstyrning fungerar!

7 © 2006 Nils-Göran Olve 6 Exempel: ekonomisk styrning tillämpad på IT Ska operatören vara internsäljande, fri nyttighet – eller outsourcas? Hur formuleras operatörens uppdrag: –Vem betalar nya system, operatören eller kund/produktansvariga? –Vad händer om (interna) kunder i ett system blir för få – eller för många? –Vem bevakar IT-utvecklingen: operatören eller någon i ledningen? Gäller samma för olika IS? För data – jfr ”knowledge management”? Vad betyder detta för kompetenskrav, arbetssätt mm? (”Beställarkompetens”, CIO-rollen…) Ledning Uppdrag Styrsystem Operatör Kund-,produkt-ansvariga Kunder, partners ?

8 © 2006 Nils-Göran Olve 7 Lägre kostnade r Nöjd kund KFFMått Handlings- & mål plan Strategiska mål Förnyelse och utveckling Interna processer Finansiellt Kunder Förutse kundönske- mål Bättre framförhåll- ning Utveckla vår kunskap om kunden Teknisk och social kompetens Prova nya samarbetsformer Tät dialog med kunden God planerings- förmåga Proaktiva kontakter Djupnande relation Strategikarta för kundorientering – en första skiss Minskat behov att ändra Vidgad affär Genom- förande ”Ta hem” effekter  Kostn. Kund- andel Kund- attityder #Kund- möten #Med- arbetare med kund- kontakter #änd- ringar

9 © 2006 Nils-Göran Olve 8 Customers Central database Suppliers Back-office administrators and workers Sales force and customer service reps. Managers and stakeholders Employees Financial applications Manufacturing applications Inventory and supply applications Reporting applications Human resource management applications Service applications Sales and delivery applications ”Anatomy of an Enterprise System” (Davenport, HBR July-August 1998)

10 © 2006 Nils-Göran Olve 9 Davenports kritik mot affärssystem (HBR 1998) ”The business often must be modified to fit the system… SAP isn’t a software package; it’s a way of doing business… How similar can our information flows and our processes be to those of our competitors before we begin to undermine our own sources of differentiation in the market?” Systemen kan användas för att bygga platta, flexibla och demokratiska organisationer där alla har tillgång till data. Men de innebär samtidigt centraliserad kontroll av information och processer. ”It can be argued that the reason enterprise systems first emerged in Europe is that European companies tend to have more rigid, centralized organizational structures than their U.S. counterparts.” (”Our new system’s going to make everbody fall into line”) ”Those companies that stressed the enterprise, not the system, gained the greatest benefits… If the development of an e.s. is not carefully controlled by management, management may soon find itself under the control of the system.”

11 © 2006 Nils-Göran Olve 10 Affärssystemets roller (Linda Askenäs 2000) Manipulatör Byråkrat Administratör Permittent Konsult

12 © 2006 Nils-Göran Olve 11 ”Hur kan du tycka så, du som är ekonom?” Vad är ekonomi? Ekonomistyrning som en aspekt bland flera, eller överordnat perspektiv? –I vilka resonemang känner sig ekonomen själv trygg och kompetent? –Vad anser omgivningen att vi förstår oss på? –Är uppgiften att bevaka”ekonomiaspekten” på verksamheten, eller att tolka företagets mål och styra mot dem?

13 © 2006 Nils-Göran Olve Treasurer och Controller (och Internrevisor?) Redovisare och Affärsekonom (”Accounting controller och Business Controller”) …för olika delar av företaget Olika ekonomroller

14 © 2006 Nils-Göran Olve 13 Controller = styrekonom? ”använd hellre styrekonom” (SAOL 2006 om ”controller”) Ordet används i officiella översättningar av EU-texter ”Mediespråkgruppen ville att det skulle heta styrekonom och inte controller, en rekommendation få journalister brydde sig om. Så är det fortfarande, i än högre grad. En titt i Mediearkivet visar att hittills i år har medierna där använt controller 117 gånger, styrekonom 0 (noll)” (Kenth Andréasson i GP 051102)

15 © 2006 Nils-Göran Olve Business controller kan koncentrera sig på affären och verksamheten ”Beslutspåverkare”, inte bara analyserare av siffror Inte bara intern redovisningsinformation Fler info- källor Mer av grupprocesser Redovisnings- ekonom Styrekonom Business controllerns roll ?

16 © 2006 Nils-Göran Olve 15 Controllerns fyra roller AnalytikerFörändringsagent (Coach) KamrerPedagog Men är alla ekonomer controllers? Är alla controllerns ekonomer? Vad är egentligen en ekonom?

17 © 2006 Nils-Göran Olve 16 Ut från det trygga hörnet? (Olve, Controllerns roll, 1988)

18 © 2006 Nils-Göran Olve 17 Controllerns roll och andra ekonomroller (Olve, Controllerns roll, 1988)

19 © 2006 Nils-Göran Olve 18 Vad anser VD att ekonomer/controllers är till för? Ekonomens bidrag Redovisningens processer – säkra sifferproduktionen Finansiell styrning – pedagogiska och genomtänkta finansiella mål Intern verksamhetsinformation som befrämjar önskvärda beteenden  Controlling som framgångsfaktor! Mobilisera kunskaper och observationsförmåga runt om i företaget och i samspelet med dess partners Börja med en ”audit” på om allas agerande är faktabaserat och rätt inriktat Utveckla medarbetares kunskaper, informationsförsörjning och spelregler så att de ”inte kan låta bli” att handla i företagets bästa intresse

20 © 2006 Nils-Göran Olve Finans- (ägar-)fokus: resurseffektiv stabsroll som skapar värde genom att bidra till att alla gör rätt saker Utvecklings- (förnyelse-)fokus: Följer omvärlden och utnyttjar de nya möjligheter som den ger, prövar nytt och lär av det Processfokus: Smidigt, lättbegripligt och väl- dokumenterat för att medge ”självbetjäning” Kundfokus: Chefer och medarbetare anser att de får ökad insikt och att deras arbete underlättas ”Vi är ännu bättre än vad kunderna hunnit märka” Styrkort för controllerfunktionen “Lagom mix av stöd och tillsyn” ”Handlingsberedskap grundad på aktuella insikter” “En oumbärlig del av vår organisation”

21 © 2006 Nils-Göran Olve 20 Sammanfattning Styrningen är en brygga mellan strategi (intentioner) och beteende (handling) – men ingen enkelriktad väg! Informationssystem och ekonomroller är den ”teknologi” som ska få styrningen att fungera på det sätt företagsledningen har tänkt sig. Samtidigt har ekonomer ett professionellt ansvar för att bevaka utvecklingen och föreslå hur företaget kan ta till sig nya möjligheter vad gäller styrning, t ex till följd av bättre IT. Ledningens styrning omfattar olika slags styrning. Vilken innebörd man vill ge ekonomistyrning varierar: t ex om den är strikt finansiell eller omfattar andra mått Testet på bra styrning: leder den till avsedda tankar och agerande hos dem som påverkar framtida kostnader och intäkter? För detta krävs bra informationssystem, men ännu viktigare är att folk förstår och har förtroende för informationen och för ekonomispecialister


Ladda ner ppt "Informationssystem och controllerns roll TDEI20 2007-02-20 Nils-Göran Olve www.ida.liu.se/labs/eis/people/ngolve.html."

Liknande presentationer


Google-annonser