Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtida energitillförsel. Nuläget Växthuseffekten är ett av de stora miljöproblemen CO 2 är den viktigaste ”mänskliga” växthusgasen och den viktigaste.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtida energitillförsel. Nuläget Växthuseffekten är ett av de stora miljöproblemen CO 2 är den viktigaste ”mänskliga” växthusgasen och den viktigaste."— Presentationens avskrift:

1 Framtida energitillförsel

2 Nuläget Växthuseffekten är ett av de stora miljöproblemen CO 2 är den viktigaste ”mänskliga” växthusgasen och den viktigaste källan är förbränning av fossila bränslen För att förmildra effekterna krävs kraftiga minskningar av CO 2 -utsläpp

3 Framtida energitillförsel Är det överhuvudtaget ekonomiskt och tekniskt möjligt att klara av mycket hårda CO 2 begränsningar samtidigt som välfärden ökar såväl i Sverige som i resten av världen?

4 Möjliga scenarion år 2050 Utsläppskrav CO 2 halt 400 ppm eller 500 ppm (idag 360 ppm) CO 2 utsläpp max 4 eller 8 Gt C/år Utsläppsrättigheter fördelade på lika mängd per person År 2050 antas befolkningsmängden vara 10 miljarder Resulterar i en utsläppsrätt på 0.4 respektive 0.8 ton C/capita och år

5 Jämförelse med idag

6

7 Sverige Uppskattningsvis 10 miljoner människor år 2050 Sverige tillåts därmed släppa ut totalt 4 eller 8 Mton C per år Motsvarar en reduktion med 75% respektive 50% jämfört med idag Scenarierna har inte tagit hänsyn till handel med utsläppsrättigheter

8 Scenarion År 2050 PostmaterialistisktMaterialistiskt 50% reduktion 75% reduktion

9 Postmaterialistisk vision Materiell standard blir mindre viktig, till förmån för fritid och mindre stress Arbetar mindre Bor på lika stora bostadsytor Reser lika mycket (mer på fritiden i mindre omfattning till jobbet) Industriproduktionen har stigit (datorer, mobiltelefoner etc)

10 Materialistisk vision Fortsätter i högt tempo Ökad materiell konsumtion tillfredställer Resandet och industri- produktionen ökar och vi kräver större bostadsyta OBS! Visionerna skall inte betraktas som prognoser, utan bilder på hur framtiden kan se ut!!!

11 Metodik Antagande om effektiviserings och användningsnivåer Potentialer för förnybar energi Antagit bränslekostnader, omvandlingseffektiviteter och investeringar Optimeringsmodell för det svenska energisystemet, som minimerar kostnaden för att nå en viss CO 2 -begränsning Ska ses som ett hjälpmedel för att generera scenarion

12 Aktivitetsnivåer MaterialistisktPostmaterialistiskt Resande Flyg +200% Tåg +100% Bil +50% Lastbil +100% Produktion Tillv +200% (sek/år) Övr +30% (ton/år) Bostad Värme +40% Ökad elanv.+60% Resande Flyg +100% Tåg +100% Bil -15% Lastbil  0% Produktion Tillv +150% (sek/år) Övr  0% (ton/år) Bostad Värme +15% Ökad elanv.+40%

13 Effektiviseringar/Nivåförändring MaterialistisktPostmaterialistiskt Resande Flyg -50%/ +50% Tåg -30%/ +40% Bil -55%/ -32% Lastbil-30%/+40% Produktion Tillv +200% (sek/år) Övr + 30% (ton/år) Bostad Värme -40%/ -16% Ökad elanv -40%/ -4% Resande Flyg -50%/ 0% Tåg -30%/ +40% Bil -75%/ -80% Lastbil-30%/-30% Produktion Tillv +150% (sek/år) Övr  0% (ton/år) Bostad Värme -40%/ -31% Ökad elanv -40%/ -15%

14 Energitillförsel Förutsättningar Potential för tillförsel av förnyelsebar energi Resurser för olja, kol och gas antas fortfarande räcka Ingen CO 2 infångning eller lagring i Sverige (däremot för världsscenariot) Kärnkraften i Sverige är avvecklad före 2025

15 Biobränsle Energiskog och halm –6 TWh/år resp. 11 TWh=∑17 TWh Avfall –15 TWh/år Torv –0 TWh/år Biobränsle från skogsindustrin –156 TWh/år varav –Svartlut 30-35 TWh/år –Flis mm 40-70 TWh/år TOTALT : 143 – 188 TWh (Idag97 TWh inkl torv)

16 Vattenkraft Tillförseln oförändrad –65 TWh el /år (68 TWh/år normalår) Vindkraft 10000-12500 turbiner a’ 1 MW –20-25 TWh el /år (0,56 TWh/år -02) Solvärme Total area 28 km 2 (3m 2 /capita) –9 TWh/år (0,03 TWh/år -98) Direkt omvandling av sol till el eller vätgas Solceller och import av vätgas –6 TWh el /år

17 Övriga antaganden Inga ”futuristiska” tekniker Teknisk utveckling har gjort att kostnaderna har sjunkit och effektiviteten förbättrats Flyget använder olja och stålindustrin kol/koks

18 Resultat Materialistiskt

19 Elanvändning Materialistiskt

20 Energitillförsel Postmaterialistiskt

21 Elanvändning Postmaterialistiskt

22 Global energitillförsel 2050 Biobränsle Biobränsle kommer att spela en viktig roll, men i betydligt mindre omfattning än i Sverige Världen 4-8 MWh/capita Sverige drygt 19 MWh/capita Beräknas tillföra 57 000 TWh/år (Skog- och jordbruksrester 22000 TWh och bioenergiplantager 35000 TWh)

23 Vattenkraft Beror på vilken miljöhänsyn som tas –3000 TWh/år (2000 TWh/år idag) Vindkraft och solel Potentialen betydligt större än för vattenkraft –10000 TWh/år (motsvarar hela dagens globala eltillförsel) Global energitillförsel 2050

24 OECD ländernas energitillförsel 1973 respektive 2000 43 690 TWh61 840 TWh +42%

25 Solenergi till vätgas För produktion av 50000 TWh/år under antagande om 10% effektivitet och solinstrålning 2000 kWh/m 2 /år krävs –250000 km 2 –Med kringutrustning 0,5M km 2 (vilket motsvarar 5% av Saharas yta) Begränsningar –Resursbegränsningar –Expansionen; 1000 TWh/år Global energitillförsel 2050

26 Kärnkraft och fossila bränslen Används förmodligen för produktion av vätgas Kostnaden jämfört med vätgas från solenergi är avgörande Vid en lägre kostnad finns dock risker –Olyckor –Avfallshantering –Kärnvapenspridning Vätgasproduktion med naturgas och CO 2 infångning väntas bli billigare Global energitillförsel 2050

27

28 Global energitillförsel 2100

29 Är dessa scenarion realistiska? Ur tekniskt perspektiv? –Förmodligen. Antagandena beträffar effektiviseringar, tillförselpotentialer och omvandlingsprocesser är rimliga med tanke på tidsperspektivet Ur ekonomiskt perspektiv? –Studier visar att det inte finns några oövervinnliga svårigheter. Priserna blir högre, men energikostnaden i samhället utgör en liten del av totala kostnaden. (Små extra kostnader i relation till BNP)

30 Sverige vs världen Sverige har goda tillgångar på tre billiga energikällor (bio, vatten och vind) På global nivå blir vi mer beroende av direktomvandling av solenergi till el eller vätgas Om Sverige och världen kan nå dessa CO2 begränsningar är i grund och botten en politisk fråga


Ladda ner ppt "Framtida energitillförsel. Nuläget Växthuseffekten är ett av de stora miljöproblemen CO 2 är den viktigaste ”mänskliga” växthusgasen och den viktigaste."

Liknande presentationer


Google-annonser