Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BASALA UPPGIFTER OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS STRUKTUR Produktion per sjukhus och sjukhusgrupp Regionens vårdproduktion kan beskrivas ur ett antal perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BASALA UPPGIFTER OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS STRUKTUR Produktion per sjukhus och sjukhusgrupp Regionens vårdproduktion kan beskrivas ur ett antal perspektiv."— Presentationens avskrift:

1

2 BASALA UPPGIFTER OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS STRUKTUR Produktion per sjukhus och sjukhusgrupp Regionens vårdproduktion kan beskrivas ur ett antal perspektiv. Nedan redovisas produktionen för år 2004 per sjukhus eller sjukhusgrupp. Redovisningen har dels hämtats från den statistik som redovisats till "Sveriges kommuner och landsting" samt dels från regionens vårddatabas "Vega". Beskrivning av jämförbarhet finns på sid 30. Ett antal strukturdata kompletterar bilden och mer detaljerad information ges i bilagorna. OBS! Brukanderätten avseende framtagna kartor gäller enbart för denna rapport. Får ej kopieras i andra sammanhang.

3 Alingsås lasarett Alingsås lasarett är närsjukhus för invånarna i Mittenälvsborg. Sjuk- huset har enligt regionens strukturbeslut utvecklats mot att ta emot mer planerad vård. Lasarettet är även ett specialistsjukhus med höft- och knäledsplastiker som profilområde. Alingsås lasarett bedriver ej jourverksamhet nattetid. Spec somatisk slutenvård Vtf 6 090 Vdg 33 864 DRG-poäng 6 252 Spec somatisk öppenvård Läkarbesök32 178 SSK-besök 6 805 Sjukgymn besök 4 947 Övr besök 4 431 Nord-DRG-poäng 716

4 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 57 Kir korttidsvård 42 S:a spec somatisk vård 99 Spec psyk vård 0 Tekniska platser 9 Totalt 108 Ekonomi Mkr20042003 Intäkter350332 Kostnader -349 -336 Resultat 2 -4 Investeringar 10 14

5 Kungälvs sjukhus erbjuder specialistvård inom akut och planerad vård i samverkan med kommuner och primärvård i närområdet. Kungälvs sjukhus Spec somatisk sluten vård Vtf 8 656 Vdg 47 931 DRG-poäng 8 855 Spec somatisk öppen vård Läkarbesök 38 886 Ssk-besök 21 404 Sjukgymn besök 2 314 Övr besök 4 036 Nord-DRG-poäng 732 Spec psyk sluten vård Vtf 785 Spec psyk öppen vård Läkarbesök 3 650 Ssk-besök 6 361 Sjukgymn besök 1 366 Övr besök 8 489

6 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 50 Kir korttidsvård 61 Ofördelad korttidsvård 40 S:a spec somatisk vård 151 Allmän psyk 35 Barn- o ungd psyk 0 Rättspsyk 0 Summa spec psyk vård 35 Tekniska platser 11 Totalt 197 Ekonomi Mkr20042003 Intäkter590569 Kostnader -585 -562 Resultat 5 7 Investeringar 14 9

7 NU-sjukvården Sjukhuset tillhandahåller närsjukvård och länssjukvård för invånarna i om- rådet. NU-sjukvården består av Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), Uddevalla sjukhus, samt lokalsjukhusen; Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus samt Strömstads sjukhus. NÄL och Uddevalla sjukhus är akutsjukhus med olika profiler. Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus är specialistsjukhus. Lysekils sjukhus saknar dygnsjourer. Strömstads sjukhus har jour gemensamt med primärvården. Spec somatisk sluten vård Vtf 41 605 Vdg 232 429 DRG-poäng 40 052 Spec somatisk öppen vård Läkarbesök 235 245 Ssk-besök 69 066 Sjukgymn besök 11 991 Övr besök 33 732 Nord-DRG-poäng 6 229 Spec psyk sluten vård Vtf 3 051 Spec psyk öppen vård Läkarbesök 13 430 Ssk-besök 36 328 Sjukgymn besök 2 451 Övr besök 37 593

8 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 322 Kir korttidsvård 263 Geriatrisk vård 86 S:a spec somatisk vård 671 Allmän psyk 144 Barn- o ungd psyk 12 Rättspsyk 47 Summa spec psyk vård 203 Tekniska platser 7 Totalt 881 Ekonomi Mkr20042003 Intäkter3 2563 111 Kostnader -3 252 -3 167 Resultat 4 -56 Investeringar 62 33

9 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillhandahåller länssjukvård för närom- rådet, högspecialiserad vård för regionen och riket samt är ”sista utposten” för övriga sjukhus i regionen. Sahlgrenska universitetssjukhuset består av sjukhusen Mölndal, Sahlgrenska, Östra Sjukhuset samt Drottning Silvias barnsjukhus. Spec somatisk sluten vård Vtf 101 927 Vdg 581 606 DRG-poäng 121 879 Spec somatisk öppen vård Läkarbesök 587 205 Ssk-besök 284 858 Sjukgymn besök 52 453 Övr besök 95 312 Nord-DRG-poäng 15 623 Spec psyk sluten vård Vtf 6 628 Spec psyk öppen vård Läkarbesök 42 382 Ssk-besök 56 590 Sjukgymn besök 10 513 Övr besök 96 227

10 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 796 Kir korttidsvård 586 Geriatrisk vård 256 S:a spec somatisk vård 1 638 Allmän psyk 286 Barn- o ungd psyk 12 Rättspsyk 68 Summa spec psyk vård 366 Tekniska platser 112 Totalt 2 116 Ekonomi Mkr20042003 Intäkter9 8039 455 Kostnader -9 979 -9 574 Resultat -175 -120 Investeringar 219 257

11 Skaraborgs sjukhus - SkaS Uppdraget för sjukhuset är att tillgodose behovet av specialiserad vård för invånarna i regionen. I Skaraborgs sjukhus ingår akutsjukhuset Kärnsjuk- huset i Skövde (KSS) och specialistsjukhusen; sjukhuset i Lidköping (SIL), sjukhuset i Falköping (SIF) samt sjukhuset i Mariestad (SIM). Det geogra- fiska upptagningsområdet avseende närsjukvården är främst Östra och Västra Skaraborg. Spec somatisk sluten vård Vtf 36 372 Vdg 196 114 DRG-poäng 36 689 Spec somatisk öppen vård Läkarbesök 200 951 Ssk-besök 63 616 Sjukgymn besök 18 961 Övr besök 35 553 Nord-DRG-poäng 5 730 Spec psyk sluten vård Vtf 1 837 Spec psyk öppen vård Läkarbesök 13 537 Ssk-besök 21 878 Sjukgymn besök 2 477 Övr besök 29 076

12 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 351 Kir korttidsvård 269 S:a spec somatisk vård 620 Allmän psyk 136 Barn- o ungd psyk 7 Rättspsyk 0 Summa spec psyk vård 143 Tekniska platser 66 Totalt 829 Ekonomi Mkr20042003 Intäkter2 7372 609 Kostnader -2 726 -2 601 Resultat 11 7 Investeringar 34 56

13 Södra Älvsborgs sjukhus Sjukhuset tillhandahåller närsjukvård för Sjuhäradsbygden, samt läns- sjukvård och viss högspecialiserad vård i form av cancersjukvård (strål- behandling) för befolkningen i hela regionen. Borås lasarett är ett akut- sjukhus och Skene lasarett bedriver specialistsjukvård. Spec somatisk sluten vård Vtf 27 044 Vdg 161 754 DRG-poäng 28 592 Spec somatisk öppen vård Läkarbesök 158 968 Ssk-besök 80 513 Sjukgymn besök 38 051 Övr besök 14 517 Nord-DRG-poäng 3 614 Spec psyk sluten vård Vtf 1 441 Spec psyk öppen vård Läkarbesök 10 187 Ssk-besök 17 129 Sjukgymn besök 2 916 Övr besök 41 510

14 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 306 Kir korttidsvård 160 S:a spec somatisk vård 466 Allmän psyk 72 Barn- o ungd psyk 7 Rättspsyk 0 Summa spec psyk vård 79 Tekniska platser 61 Totalt 606 Ekonomi Mkr20042003 Intäkter2 4982 358 Kostnader -2 480 -2 330 Resultat 18 28 Investeringar 77 74

15 Frölunda specialistsjukhus Sjukhuset bedriver planerad specialistsjukvård av länssjuk- vårdskaraktär på femdagarsbasis. Spec somatisk sluten vård Vtf 1 009 Vdg 1 512 Spec somatisk öppen vård Läkarbesök 40 643 Ssk-besök 12 587 Sjukgymn besök 8 903 Övr besök 5 638

16 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 1 Kir korttidsvård 14 S:a spec somatisk vård 15 Allmän psyk 0 Barn- o ungd psyk 0 Rättspsyk 0 Summa spec psyk vård 0 Tekniska platser 0 Totalt 15 Ekonomi Mkr20042003 Intäkter 136 130 Kostnader -134 -125 Resultat 1 5 Investeringar 5 2

17 Capio Lundby sjukhus Capio Lundby sjukhus drivs sedan 1994 i privat regi. Capio Lundby sjukhus är ett helägt dotterbolag till Capio AB. Redovisningen avser utförd vård till Capio AB. Redovisningen avser utförd vård för Västra Götalandsregionen. Spec somatisk sluten vård Operationer 3 436 Vårddygn 1 202 Spec somatisk öppen vård Läkarbesök 61 988 Ssk-besök 13 261 Sjukgymn besök 10 811 Dialysbesök 11 814 Dagvård 1 318

18 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 0 Kir korttidsvård 13 S:a spec somatisk vård 13 Allmän psyk 0 Barn- o ungd psyk 0 Rättspsyk 0 Summa spec psyk vård 0 Tekniska platser 0 Totalt 13 Ekonomi Mkr2004 Intäkter VGR 181

19 Produktion primär- och tandvård Offentlig vård Primär och tandvårdsförvaltningen omfattar all offentlig primärvård och folktandvård i Västra Götalandsregionen.

20 Produktion primär- och tandvård Privat vård Privat vård innefattar specialistvård och primärvård utförd i privat regi och finansierad av regionen. Den privata vården redo- visas enligt geografisk indelning. Capio Lundby sjukhus redovisas även separat, se tidigare avsnitt.


Ladda ner ppt "BASALA UPPGIFTER OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS STRUKTUR Produktion per sjukhus och sjukhusgrupp Regionens vårdproduktion kan beskrivas ur ett antal perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser