Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BASALA UPPGIFTER OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS STRUKTUR Produktion per sjukhus och sjukhusgrupp Regionens vårdproduktion kan beskrivas ur ett antal perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BASALA UPPGIFTER OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS STRUKTUR Produktion per sjukhus och sjukhusgrupp Regionens vårdproduktion kan beskrivas ur ett antal perspektiv."— Presentationens avskrift:

1

2 BASALA UPPGIFTER OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS STRUKTUR Produktion per sjukhus och sjukhusgrupp Regionens vårdproduktion kan beskrivas ur ett antal perspektiv. Nedan redovisas produktionen för år 2004 per sjukhus eller sjukhusgrupp. Redovisningen har dels hämtats från den statistik som redovisats till "Sveriges kommuner och landsting" samt dels från regionens vårddatabas "Vega". Beskrivning av jämförbarhet finns på sid 30. Ett antal strukturdata kompletterar bilden och mer detaljerad information ges i bilagorna. OBS! Brukanderätten avseende framtagna kartor gäller enbart för denna rapport. Får ej kopieras i andra sammanhang.

3 Alingsås lasarett Alingsås lasarett är närsjukhus för invånarna i Mittenälvsborg. Sjuk- huset har enligt regionens strukturbeslut utvecklats mot att ta emot mer planerad vård. Lasarettet är även ett specialistsjukhus med höft- och knäledsplastiker som profilområde. Alingsås lasarett bedriver ej jourverksamhet nattetid. Spec somatisk slutenvård Vtf Vdg DRG-poäng Spec somatisk öppenvård Läkarbesök SSK-besök Sjukgymn besök Övr besök Nord-DRG-poäng 716

4 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 57 Kir korttidsvård 42 S:a spec somatisk vård 99 Spec psyk vård 0 Tekniska platser 9 Totalt 108 Ekonomi Mkr Intäkter Kostnader Resultat 2 -4 Investeringar 10 14

5 Kungälvs sjukhus erbjuder specialistvård inom akut och planerad vård i samverkan med kommuner och primärvård i närområdet. Kungälvs sjukhus Spec somatisk sluten vård Vtf Vdg DRG-poäng Spec somatisk öppen vård Läkarbesök Ssk-besök Sjukgymn besök Övr besök Nord-DRG-poäng 732 Spec psyk sluten vård Vtf 785 Spec psyk öppen vård Läkarbesök Ssk-besök Sjukgymn besök Övr besök 8 489

6 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 50 Kir korttidsvård 61 Ofördelad korttidsvård 40 S:a spec somatisk vård 151 Allmän psyk 35 Barn- o ungd psyk 0 Rättspsyk 0 Summa spec psyk vård 35 Tekniska platser 11 Totalt 197 Ekonomi Mkr Intäkter Kostnader Resultat 5 7 Investeringar 14 9

7 NU-sjukvården Sjukhuset tillhandahåller närsjukvård och länssjukvård för invånarna i om- rådet. NU-sjukvården består av Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), Uddevalla sjukhus, samt lokalsjukhusen; Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus samt Strömstads sjukhus. NÄL och Uddevalla sjukhus är akutsjukhus med olika profiler. Dalslands sjukhus, Lysekils sjukhus och Strömstads sjukhus är specialistsjukhus. Lysekils sjukhus saknar dygnsjourer. Strömstads sjukhus har jour gemensamt med primärvården. Spec somatisk sluten vård Vtf Vdg DRG-poäng Spec somatisk öppen vård Läkarbesök Ssk-besök Sjukgymn besök Övr besök Nord-DRG-poäng Spec psyk sluten vård Vtf Spec psyk öppen vård Läkarbesök Ssk-besök Sjukgymn besök Övr besök

8 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 322 Kir korttidsvård 263 Geriatrisk vård 86 S:a spec somatisk vård 671 Allmän psyk 144 Barn- o ungd psyk 12 Rättspsyk 47 Summa spec psyk vård 203 Tekniska platser 7 Totalt 881 Ekonomi Mkr Intäkter Kostnader Resultat Investeringar 62 33

9 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillhandahåller länssjukvård för närom- rådet, högspecialiserad vård för regionen och riket samt är ”sista utposten” för övriga sjukhus i regionen. Sahlgrenska universitetssjukhuset består av sjukhusen Mölndal, Sahlgrenska, Östra Sjukhuset samt Drottning Silvias barnsjukhus. Spec somatisk sluten vård Vtf Vdg DRG-poäng Spec somatisk öppen vård Läkarbesök Ssk-besök Sjukgymn besök Övr besök Nord-DRG-poäng Spec psyk sluten vård Vtf Spec psyk öppen vård Läkarbesök Ssk-besök Sjukgymn besök Övr besök

10 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 796 Kir korttidsvård 586 Geriatrisk vård 256 S:a spec somatisk vård Allmän psyk 286 Barn- o ungd psyk 12 Rättspsyk 68 Summa spec psyk vård 366 Tekniska platser 112 Totalt Ekonomi Mkr Intäkter Kostnader Resultat Investeringar

11 Skaraborgs sjukhus - SkaS Uppdraget för sjukhuset är att tillgodose behovet av specialiserad vård för invånarna i regionen. I Skaraborgs sjukhus ingår akutsjukhuset Kärnsjuk- huset i Skövde (KSS) och specialistsjukhusen; sjukhuset i Lidköping (SIL), sjukhuset i Falköping (SIF) samt sjukhuset i Mariestad (SIM). Det geogra- fiska upptagningsområdet avseende närsjukvården är främst Östra och Västra Skaraborg. Spec somatisk sluten vård Vtf Vdg DRG-poäng Spec somatisk öppen vård Läkarbesök Ssk-besök Sjukgymn besök Övr besök Nord-DRG-poäng Spec psyk sluten vård Vtf Spec psyk öppen vård Läkarbesök Ssk-besök Sjukgymn besök Övr besök

12 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 351 Kir korttidsvård 269 S:a spec somatisk vård 620 Allmän psyk 136 Barn- o ungd psyk 7 Rättspsyk 0 Summa spec psyk vård 143 Tekniska platser 66 Totalt 829 Ekonomi Mkr Intäkter Kostnader Resultat 11 7 Investeringar 34 56

13 Södra Älvsborgs sjukhus Sjukhuset tillhandahåller närsjukvård för Sjuhäradsbygden, samt läns- sjukvård och viss högspecialiserad vård i form av cancersjukvård (strål- behandling) för befolkningen i hela regionen. Borås lasarett är ett akut- sjukhus och Skene lasarett bedriver specialistsjukvård. Spec somatisk sluten vård Vtf Vdg DRG-poäng Spec somatisk öppen vård Läkarbesök Ssk-besök Sjukgymn besök Övr besök Nord-DRG-poäng Spec psyk sluten vård Vtf Spec psyk öppen vård Läkarbesök Ssk-besök Sjukgymn besök Övr besök

14 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 306 Kir korttidsvård 160 S:a spec somatisk vård 466 Allmän psyk 72 Barn- o ungd psyk 7 Rättspsyk 0 Summa spec psyk vård 79 Tekniska platser 61 Totalt 606 Ekonomi Mkr Intäkter Kostnader Resultat Investeringar 77 74

15 Frölunda specialistsjukhus Sjukhuset bedriver planerad specialistsjukvård av länssjuk- vårdskaraktär på femdagarsbasis. Spec somatisk sluten vård Vtf Vdg Spec somatisk öppen vård Läkarbesök Ssk-besök Sjukgymn besök Övr besök 5 638

16 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 1 Kir korttidsvård 14 S:a spec somatisk vård 15 Allmän psyk 0 Barn- o ungd psyk 0 Rättspsyk 0 Summa spec psyk vård 0 Tekniska platser 0 Totalt 15 Ekonomi Mkr Intäkter Kostnader Resultat 1 5 Investeringar 5 2

17 Capio Lundby sjukhus Capio Lundby sjukhus drivs sedan 1994 i privat regi. Capio Lundby sjukhus är ett helägt dotterbolag till Capio AB. Redovisningen avser utförd vård till Capio AB. Redovisningen avser utförd vård för Västra Götalandsregionen. Spec somatisk sluten vård Operationer Vårddygn Spec somatisk öppen vård Läkarbesök Ssk-besök Sjukgymn besök Dialysbesök Dagvård 1 318

18 Genomsnittligt disp vpl 2004 Med korttidsvård 0 Kir korttidsvård 13 S:a spec somatisk vård 13 Allmän psyk 0 Barn- o ungd psyk 0 Rättspsyk 0 Summa spec psyk vård 0 Tekniska platser 0 Totalt 13 Ekonomi Mkr2004 Intäkter VGR 181

19 Produktion primär- och tandvård Offentlig vård Primär och tandvårdsförvaltningen omfattar all offentlig primärvård och folktandvård i Västra Götalandsregionen.

20 Produktion primär- och tandvård Privat vård Privat vård innefattar specialistvård och primärvård utförd i privat regi och finansierad av regionen. Den privata vården redo- visas enligt geografisk indelning. Capio Lundby sjukhus redovisas även separat, se tidigare avsnitt.


Ladda ner ppt "BASALA UPPGIFTER OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS STRUKTUR Produktion per sjukhus och sjukhusgrupp Regionens vårdproduktion kan beskrivas ur ett antal perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser