Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rudbeck - en utvecklingsresa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rudbeck - en utvecklingsresa"— Presentationens avskrift:

1 Rudbeck - en utvecklingsresa
Skolforum Rudbeck - en utvecklingsresa

2 Jeanette Fry, rektor @FryJeanette Annika Westin, rektor @AnnikaWestin Peter Sandberg, lärare, samtalsledare @magistsandberg Anna Oldner Bengtsson, lärare, samtalsledare @AnnaOldner

3 Bakgrund Lärarinitiativ Långsiktig satsning
Hela skolan (alla rektorer alla lärare) Utbildning av samtalsledare - BFL och att leda förändringsarbete Föreläsare och studiebesök BFL-träff var 4:e vecka. Nya grupper efter halva tiden. Samtalsledarträff mellan varje BFL-träff Rektor delaktig AWE och JFR – 2 min Jfr första 4 Sedan awe

4 Resultat Det samtalas om undervisning och lärande
Upplevd förbättring av egen förmåga utifrån strategierna Ökad elevaktivitet i klassrummen Öppnare klassrum Högre medvetenhet hos elever och lärare Betyg? AWE och JFR – 2 min Jfr första tre Awe sista

5 Hur har BFL utvecklat mig som lärare?
Planering och genomförande tillsammans med eleverna. ANSVAR RESPONS DELAKTIG- HET Högre kvalitet på det som bedöms. Det flerstämmiga klassrummet. MEDVETEN- HET UTVECKLING 2 min Medvetna lärare skapar medvetna elever och vice versa. Bevis på lärande utvecklar lärare.

6 Lärdomar Långsiktighet – förändringar tar tid
Organisation, förutsättningar, mål, utvärdering Skolledningen måste äga förhållningssättet Från metod till förhållningssätt Styrning vs frihet Hur mycket utveckling samtidigt? Hur har det påverkat elevernas lärande? AWE och JFR – 5 min Awe första 4

7 Var står vi nu? Hur går vi vidare?
Eleverna är delaktiga i planeringen av kursen. ANSVAR RESPONS DELAKTIG- HET Eleverna arbetar med kamratrespons. No hands up. Alla kommer till tals. MEDVETEN- HET UTVECKLING Eleverna reflekterar över sitt eget lärande. Återkoppling ges flera gånger på samma uppgift 1 min nulägesrapport

8 1:1 2 min 1:1-lösningar Förslag presenteras digitalt och delas
med läraren och klassen. Eleverna är delaktiga i planeringen av kursen. Respons ges digitalt och kan sparas och bearbetas. Eleven väljer själv ”språk” för att visa sin kunskap: ord, bild, ljud, film. Eleverna arbetar med kamratrespons. No hands up. Alla kommer till tals. 1:1 Eleverna reflekterar över sitt eget lärande. Återkoppling ges flera gånger på samma uppgift 2 min 1:1-lösningar Eleven återkopplar på filmen av det egna framträdandet. Uppgifter delas med läraren via Drive. Feedback ges löpande.


Ladda ner ppt "Rudbeck - en utvecklingsresa"

Liknande presentationer


Google-annonser