Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rudbeck - en utvecklingsresa Skolforum 2014-10-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rudbeck - en utvecklingsresa Skolforum 2014-10-27."— Presentationens avskrift:

1 Rudbeck - en utvecklingsresa Skolforum 2014-10-27

2 Jeanette Fry, rektor @FryJeanette Annika Westin, rektor @AnnikaWestin Peter Sandberg, lärare, samtalsledare @magistsandberg Anna Oldner Bengtsson, lärare, samtalsledare @AnnaOldner

3 Lärarinitiativ Långsiktig satsning Hela skolan (alla rektorer alla lärare) Utbildning av samtalsledare - BFL och att leda förändringsarbete Föreläsare och studiebesök BFL-träff var 4:e vecka. Nya grupper efter halva tiden. Samtalsledarträff mellan varje BFL-träff Rektor delaktig Bakgrund

4 Det samtalas om undervisning och lärande Upplevd förbättring av egen förmåga utifrån strategierna Ökad elevaktivitet i klassrummen Öppnare klassrum Högre medvetenhet hos elever och lärare Betyg? Resultat

5 Hur har BFL utvecklat mig som lärare? RESPONS MEDVETEN- HET UTVECKLING DELAKTIG- HET DELAKTIG- HET ANSVAR Planering och genomförande tillsammans med eleverna. Det flerstämmiga klassrummet. Bevis på lärande utvecklar lärare. Medvetna lärare skapar medvetna elever och vice versa. Högre kvalitet på det som bedöms.

6 Långsiktighet – förändringar tar tid Organisation, förutsättningar, mål, utvärdering Skolledningen måste äga förhållningssättet Från metod till förhållningssätt Styrning vs frihet Hur mycket utveckling samtidigt? Hur har det påverkat elevernas lärande? Lärdomar

7 Eleverna är delaktiga i planeringen av kursen. Eleverna är delaktiga i planeringen av kursen. No hands up. Alla kommer till tals. No hands up. Alla kommer till tals. Återkoppling ges flera gånger på samma uppgift Återkoppling ges flera gånger på samma uppgift Eleverna reflekterar öve r sitt eget lärande. Eleverna arbetar med kamratrespons. Eleverna arbetar med kamratrespons. Var står vi nu? Hur går vi vidare? RESPONS MEDVETEN- HET UTVECKLING DELAKTIG- HET DELAKTIG- HET ANSVAR

8 Eleverna är delaktiga i planeringen av kursen. Eleverna är delaktiga i planeringen av kursen. No hands up. Alla kommer till tals. No hands up. Alla kommer till tals. Återkoppling ges flera gånger på samma uppgift Återkoppling ges flera gånger på samma uppgift Eleverna reflekterar öve r sitt eget lärande. Eleverna arbetar med kamratrespons. Eleverna arbetar med kamratrespons. Eleven väljer själv ”språk” för att visa sin kunskap: ord, bild, ljud, film. Eleven väljer själv ”språk” för att visa sin kunskap: ord, bild, ljud, film. Förslag presenteras digitalt och delas med läraren och klassen. Förslag presenteras digitalt och delas med läraren och klassen. Uppgifter delas med läraren via Drive. Feedback ges löpande. Uppgifter delas med läraren via Drive. Feedback ges löpande. Eleven återkopplar på filmen av det egna framträdandet. Eleven återkopplar på filmen av det egna framträdandet. Respons ges digitalt och kan sparas och bearbetas. Respons ges digitalt och kan sparas och bearbetas. 1:1


Ladda ner ppt "Rudbeck - en utvecklingsresa Skolforum 2014-10-27."

Liknande presentationer


Google-annonser