Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett rehabiliterande synsätt för alla - eller vad ökad delaktighet kan skapa! Mötet i hemmet 15-16 november 2007 Christine Tell Rehabiliteringsutvecklare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett rehabiliterande synsätt för alla - eller vad ökad delaktighet kan skapa! Mötet i hemmet 15-16 november 2007 Christine Tell Rehabiliteringsutvecklare."— Presentationens avskrift:

1 Ett rehabiliterande synsätt för alla - eller vad ökad delaktighet kan skapa! Mötet i hemmet 15-16 november 2007 Christine Tell Rehabiliteringsutvecklare Östhammars kommun 0173 - 86 457 christine.tell@osthammar.se

2 Ett rehabiliterande synsätt för alla Program: Östhammars kommun Bakgrund Målsättning Metoder Resultaten Frågestund

3 Östhammars kommun  21 400 invånare  5 tätorter  7543 öar  Totala ytan är 2790 km 2 där ca hälften är sjöar, hav och fjärdar

4  1000 brukare  600 medarbetare  Hemsjukvården i kommunen  8 särskilda boenden för 275 personer  6 Hemtjänstgrupper, 437 ärenden Socialnämnden Vård och Omsorg

5

6

7

8

9

10 Att det rehabiliterande förhållningssättet blir ett prioriterat arbetssätt som används i det praktiska vardagsarbetet Att rutiner och arbetssätt genomsyras av det rehabiliterande förhållningssättet

11 Vad betyder ett rehabiliterande förhållningssätt för dig? En gemensam värdegrund

12 Rehabiliterande förhållningssätt betyder att vi; Uppmuntrar att göra det du klarar själv Vi stödjer dig i det du inte klarar själv och vi utför sysslorna tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar Vi motiverar och uppmuntrar dig till att göra egna val, stödjer dig till att behålla dina intressen, vanor och ansvar för din vardag

13 Varför ändra praxis? Medveten om ett behov att ändra Intresse för att leta idéer Värdera idéerna - en vinst, att ändra sig Välja att förändra!

14 Mål; Medveten om sitt arbetssätt Ser ett behov att ändra förhållningssätt/rutiner Reflekterat och integrerat lärande lärandeKompetens Lärande i utbildning Organisatoriskt lärande Lärande i arbete Individuellt lärande

15 Lärande i utbildning

16 Lärande i praxis

17 Individuellt lärande

18 Organisatoriskt lärande

19 Den ökade eller tydliggjorda kompetensen möjliggör val att förändra arbetssätt Reflekterat och integrerat lärande lärandeKompetens Lärande i utbildning Organisatoriskt lärande Lärande i praxis Individuellt lärande

20 Bästa metod att lära sig? Flera metoder samtidigt Göra efter förebild Agendan hämtad i vardagens möte Påminnelser Besök på arbetsplatsen

21 Arbetsterapeut, sjuksköterska sjukgymnast fortbildats i sin roll som handledare Rehabiliteringsombud 1-2 i varje arbetsgrupp fortbildats till studiecirkelledare

22 Rehabiliteringsombudens f ortbildningen har byggt på verksamhetsintegrerat lärande Föreläsning var tredje vecka Hemuppgift Träff på orten mellan varje föreläsning

23

24 Som rehabiliteringsombud ska du handleda dina kollegor, inspirera och verka för att arbetsmetoder med ett rehabiliterande förhållningssätt används på din arbetsplats Åtagande för rehabiliteringsombud:

25 Studiecirkel: Grundomgång Uppföljningsträff 1 g/termin

26 Grundlag i arbetsgruppen Uppföljning varje arbetsplatsträff

27 CD1:s grundlagar Utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt Vi ger de boende trygghet genom att vara närvarande, t.ex. sitter med vid måltider och fika. Vi ger delaktighet och valfrihet utifrån förmåga t.ex. genom att fråga vilka kläder/vilket pålägg man vill ha. Vi pratar inte över huvudet på de boende.

28 Handledarutbildning för SJG AT SSK Ämnet: Handledning i rehabiliterande förhållningssätt och omvårdnad Strukturerade mötesformer med kontaktmanna träffar, ärendeträffar och biståndsmöten

29 Resultaten

30 Enkät oktober 2005 juni 2006 och oktober 2007 Valmöjligheter och delaktighet Intressen och tidigare vanor Utföra tillsammans AlltidAldrig

31 Valmöjligheter Frågar du de boende som inte kan bre sina smörgåsar själv om vilket slags bröd och pålägg de vill ha? ____X_____X________________________ Ger du de boende möjlighet att välja tidpunkt eller dag, när du ska stödja dem att duscha? ____X____X_________________________

32 Intressen Vet du vilka intressen de boende haft tidigare i livet? _______X___X____________________________ Finns en planering för hur de boendes intressen tillgodoses? ___________X___X________________________

33 Mätmetoder AT SJG ADL-trappan GMF EQ5D Hemtjänsttimmar/antal besök före och efter insats

34 Rehabiliteringsombuden Roligare att jobba Bekräftat att man gör rätt Visste inte att det gick att lära sig mer

35 Exempel på förändringar i arbetsgrupperna Arbetsfördelning – minskad stress, ökad effektivitet och välbefinnande

36 AktivitetsansvarKontaktmannatid

37 Kafferep med sång

38 Astrids val av klänning

39 ”Massiv” insats med flera metoder Rehabiliteringsutvecklare i ledningsteamet En enhetschef som skapar möjligheter och motiverar personalen Handledare och uppföljningar Två rehabiliteringsombud i arbetsgruppen

40 Bygger på ett reflekterande och individinriktat bemötande De små förändringarna i hur man arbetar är de viktiga Kostar inte mer pengar men ökar den enskildes livskvalitet Rehabiliterande förhållningssätt Rehabiliterande förhållningssätt - det handlar om tanken

41


Ladda ner ppt "Ett rehabiliterande synsätt för alla - eller vad ökad delaktighet kan skapa! Mötet i hemmet 15-16 november 2007 Christine Tell Rehabiliteringsutvecklare."

Liknande presentationer


Google-annonser