Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mötet i hemmet 15-16 november 2007 Christine Tell

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mötet i hemmet 15-16 november 2007 Christine Tell"— Presentationens avskrift:

1 Ett rehabiliterande synsätt för alla -eller vad ökad delaktighet kan skapa!
Mötet i hemmet 15-16 november 2007 Christine Tell Rehabiliteringsutvecklare Östhammars kommun

2 Ett rehabiliterande synsätt för alla
Program: Östhammars kommun Bakgrund Målsättning Metoder Resultaten Frågestund Christine Tell Monica Söderström

3 Östhammars kommun 21 400 invånare 5 tätorter 7543 öar
Totala ytan är 2790 km2 där ca hälften är sjöar, hav och fjärdar

4 Socialnämnden Vård och Omsorg
1000 brukare 600 medarbetare Hemsjukvården i kommunen 8 särskilda boenden för 275 personer 6 Hemtjänstgrupper, 437 ärenden

5 Utveckla det rehabiliterande förhållningssättet
Rehabutv uppdrag att utveckla det rehabiliterande förhållningsättet i VoO verksamheter socialnämndens uppdrag att

6 Det viktiga det vi gör varje dag

7 De förstår inte hur det är!
De gör inte som vi säger! De förstår inte hur det är!

8 vara delaktig i sitt liv
behålla vanor och intressen

9 göra det man klarar

10 Mål Att det rehabiliterande förhållningssättet blir ett prioriterat arbetssätt som används i det praktiska vardagsarbetet Att rutiner och arbetssätt genomsyras av det rehabiliterande förhållningssättet

11 Vad betyder ett rehabiliterande förhållningssätt för dig?
En gemensam värdegrund

12 Rehabiliterande förhållningssätt betyder att vi;
Uppmuntrar att göra det du klarar själv Vi stödjer dig i det du inte klarar själv och vi utför sysslorna tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar Vi motiverar och uppmuntrar dig till att göra egna val, stödjer dig till att behålla dina intressen, vanor och ansvar för din vardag

13 Varför ändra praxis? Medveten om ett behov att ändra
Intresse för att leta idéer Värdera idéerna - en vinst, att ändra sig Välja att förändra!

14 Reflekterat och integrerat
Organisatoriskt lärande Reflekterat och integrerat lärande Kompetens Lärande i utbildning Lärande i arbete Individuellt lärande Mål; Medveten om sitt arbetssätt Ser ett behov att ändra förhållningssätt/rutiner

15 Lärande i utbildning Lärande i utbildning

16 Lärande i praxis Lärande i praxis

17 Individuellt lärande Individuellt lärande

18 Organisatoriskt lärande

19 Reflekterat och integrerat
Organisatoriskt lärande Reflekterat och integrerat lärande Kompetens Lärande i utbildning Lärande i praxis Individuellt lärande Den ökade eller tydliggjorda kompetensen möjliggör val att förändra arbetssätt

20 Bästa metod att lära sig?
Flera metoder samtidigt Göra efter förebild Agendan hämtad i vardagens möte Påminnelser Besök på arbetsplatsen

21 Rehabiliteringsombud 1-2 i varje arbetsgrupp
fortbildats till studiecirkelledare Arbetsterapeut, sjuksköterska sjukgymnast fortbildats i sin roll som handledare

22 Rehabiliteringsombudens fortbildningen har byggt på verksamhetsintegrerat lärande
Föreläsning var tredje vecka Hemuppgift Träff på orten mellan varje föreläsning

23 Nya rehabiliteringsombud redo för studieciklarna!

24 Åtagande för rehabiliteringsombud:
Som rehabiliteringsombud ska du handleda dina kollegor, inspirera och verka för att arbetsmetoder med ett rehabiliterande förhållningssätt används på din arbetsplats

25 Studiecirkel: Grundomgång Uppföljningsträff 1 g/termin

26 Grundlag i arbetsgruppen
Uppföljning varje arbetsplatsträff

27 CD1:s grundlagar Utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt
Vi ger de boende trygghet genom att vara närvarande, t.ex. sitter med vid måltider och fika. Vi ger delaktighet och valfrihet utifrån förmåga t.ex. genom att fråga vilka kläder/vilket pålägg man vill ha. Vi pratar inte över huvudet på de boende.

28 Handledarutbildning för SJG AT SSK
Ämnet: Handledning i rehabiliterande förhållningssätt och omvårdnad Strukturerade mötesformer med kontaktmanna träffar, ärendeträffar och biståndsmöten

29 Resultaten

30 Valmöjligheter och delaktighet Intressen och tidigare vanor
Enkät oktober 2005 juni 2006 och oktober 2007 Valmöjligheter och delaktighet Intressen och tidigare vanor Utföra tillsammans Alltid Aldrig

31 Valmöjligheter Frågar du de boende som inte kan bre sina smörgåsar själv om vilket slags bröd och pålägg de vill ha? ____X_____X________________________ Ger du de boende möjlighet att välja tidpunkt eller dag, när du ska stödja dem att duscha? ____X____X_________________________

32 Intressen Vet du vilka intressen de boende haft tidigare i livet?
_______X___X____________________________ Finns en planering för hur de boendes intressen tillgodoses? ___________X___X________________________

33 Mätmetoder AT SJG ADL-trappan GMF EQ5D
Hemtjänsttimmar/antal besök före och efter insats

34 Rehabiliteringsombuden
Roligare att jobba Bekräftat att man gör rätt Visste inte att det gick att lära sig mer

35 Exempel på förändringar i arbetsgrupperna
Arbetsfördelning – minskad stress, ökad effektivitet och välbefinnande

36 Aktivitetsansvar Kontaktmannatid

37 Kafferep med sång monica

38 Astrids val av klänning

39 Framgångsfaktorer ”Massiv” insats med flera metoder Rehabiliteringsutvecklare i ledningsteamet En enhetschef som skapar möjligheter och motiverar personalen Handledare och uppföljningar Två rehabiliteringsombud i arbetsgruppen

40 Rehabiliterande förhållningssätt - det handlar om tanken
Bygger på ett reflekterande och individinriktat bemötande De små förändringarna i hur man arbetar är de viktiga Kostar inte mer pengar men ökar den enskildes livskvalitet

41 Äldre i Östhammars kommun har i dag
Ökade valmöjligheter Ökad delaktighet Fler bibehållna intressen och tidigare vanor =en ökad värdighet i vardagen


Ladda ner ppt "Mötet i hemmet 15-16 november 2007 Christine Tell"

Liknande presentationer


Google-annonser