Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkra Ditt växtskydd och Din framtid Säkra växtskyddet Säkring en självklarhet för skytten och sprutföraren Säkra framtiden Kemiska bekämpningsmedel är.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkra Ditt växtskydd och Din framtid Säkra växtskyddet Säkring en självklarhet för skytten och sprutföraren Säkra framtiden Kemiska bekämpningsmedel är."— Presentationens avskrift:

1 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid Säkra växtskyddet Säkring en självklarhet för skytten och sprutföraren Säkra framtiden Kemiska bekämpningsmedel är ekonomiskt viktiga i konventionell växtodling Sprutföraren är den som exponeras mest för kemiska bekämpningsmedel - ta inga risker! Alla har ett ansvar för den miljö som vi lämnar till nästa och kommande generationer Det får inte finnas rester av kemiska bekämpningsmedel i livsmedel som kan innebära risk för människors hälsa idag eller i framtiden

2 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid Kemiska bekämpningsmedel används för att ge en effektiv och lönsam växtodling till nytta både för konsumenter och producenter men de får inte innebära risker för: miljön sprutföraren livsmedelskonsumenten

3 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid SKYDDA VATTNET Bekämpningsmedelsrester i vatten kan innebära risker: Vattenorganismer kan påverkas även vid mycket låga halter Dricksvatten måste klara givna gränsvärden Undersökningar visar att vi bara återfinner ca 0,1% av utsprutade mängder i vattendragen, men detta kan räcka för att överskrida gränsvärdena

4 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid ACCEPTERA ALDRIG SPILL Bekämpningsmedel hör endast hemma på fältet och i normaldosering. Spill av koncentrerat preparat eller färdigblandad sprutvätska kan aldrig accepteras, inte ens på biobädden eller Dig själv. Genomlys alla incidenter. Finns brister i teknisk utrustning, skyddsutrustning, manualer, rutiner eller annat?

5 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid SKYDDA VATTNET – PUNKTKÄLLORNA ÄR VIKTIGAST Håller Ditt förråd måttet? Beläget nära påfyllningsplatsen Tröskel och tätt golv som kan hålla inne läckage Medel för uppsugning av mindre spill, skyffel och borste Självklart låst Ventilerat och frostfritt

6 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid SKYDDA VATTNET – PUNKTKÄLLORNA ÄR VIKTIGAST Påfyllning endast på biobädd, tät platta med uppsamling eller på bevuxen mark / i fält. Håller Du dig på bädden eller plattan? Är den till- räckligt stor? Sköter Du din biobädd rätt? Är gräset grönt? Bara rena dunkar och lock-film/folie för energi- utvinning

7 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid SPILLRISK ! Öppnade preparatdunkar utanför biobädden ! SPÅR AV SPILL ! Visset gräs på biobäddden ! SKYDDA VATTNET – PUNKTKÄLLORNA ÄR VIKTIGAST Foto: Johan Nilsson

8 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid SKYDDA VATTNET – PUNKTKÄLLORNA ÄR VIKTIGAST Inre sprutrengöring = späd och spruta ut tre ggr i fält innan bottenpluggen öppnas på biobädd eller platta med uppsamling Sköljvattentank och tankdiskmunstycke underlättar rengöringen. Använd rekommenderat rengöringsmedel. Gör gärna yttre rengöring i fält. Utrusta sprutan med tvättutrustning för rent vatten. Stå annars på tillräckligt stor biobädd eller platta.

9 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid SKYDDA VATTNET – PUNKTKÄLLORNA ÄR VIKTIGAST Parkera sprutan inomhus eller på biobädden eller på tät platta med uppsamling Undvik kemisk bekämpning på gårdsplanen Om Roundup eller Ogräsättika används på gårds- planen är skyddsavståndet till dagvattenbrunnar 1 m och till dricksvattenbrunnar 12 m - minst

10 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid DET GÅR ATT SKYDDA VATTNET! Medelhalt bekämpningsmedels- rester maj-sept  g/l Använd mängd av analyserbara bekämpningsmedel as kg. * endast maj, juni Källa: Jenny Kreuger, SLU V V V. Vemmenhögsbönderna.Visar.Vägen

11 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid SKYDDA VATTNET Höstbehandlingar ger ökad utlakningsrisk eftersom det blir kallt och regnar mycket på hösten. Risken ökar vid sen höstbehandling, lätt, mullfattig jord eller vid grov struktur på styv jord. Undersök om mindre rörliga preparat eller vårsprutning är ett gångbart alternativ för Dig.

12 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid SKYDDA VATTNET Minsta skyddsavstånd till dagvattenbrunnar är 1 m. Täck gärna med halm eller bark och byt trasiga lock. OBS – Skyddsavståndet gäller ändå! Lägg skyddszoner kring vattendrag. Du tjänar själv på att slippa körskadorna vid vändning och att ha en körväg vid påfyllning av spruta/växtnärings- spridare/såmaskin eller när skörden skall bärgas.

13 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid REGELBUNDEN SPRUTTEST FÖR: EKONOMI – Ojämn spridningsbild och ”flaxande” bom kostar högre dos SÄKERHET – Plötsliga eller mindre läckage är ett hot både mot Dig själv och miljön Spruttestaren – Proffset som har erfarenhet av just Din spruta och som kan ge tips om miljöuppgadering

14 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid ÄR DU TILLRÄCKLIGT RÄDD OM DIG SJÄLV? Undersökningar visar att det förekommer att man hanterar koncenterade preparat i shorts och T-shirt med engångshandskar som enda skydd. Minimiutrustning är Handskar, Visir, Stövlar och Skyddsförkläde. Läs etiketten, kanske behövs Andningsskydd och Skyddskläder också.

15 Säkra Ditt växtskydd och Din framtid UTNYTTJA GRATISRÅDGIVNINGEN I GREPPA! 13A – Säker Hantering Förråd, påfyllning, arbetarskydd, skyddsavstånd, bekämpningsteknik, rengöring, tomemballage osv. 13C – Vattenskyddsområde Rådgivning i 13A bör först vara gjord. Möjliga bekämpningsmedel, grödval, mekanisk ogräsbekämpning, ekologisk odling? osv.


Ladda ner ppt "Säkra Ditt växtskydd och Din framtid Säkra växtskyddet Säkring en självklarhet för skytten och sprutföraren Säkra framtiden Kemiska bekämpningsmedel är."

Liknande presentationer


Google-annonser