Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ätstörningar Ata Ghaderi och Thomas Parling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ätstörningar Ata Ghaderi och Thomas Parling"— Presentationens avskrift:

1 Ätstörningar Ata Ghaderi och Thomas Parling
Från självsvält till ett fullständigt liv

2 Ätstörningar Raimo lappalainen

3 Ätstörningar Raimo Lappalainen

4 Anorexia Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd (t.ex. vidnedgång som leder tll att kroppsvikten kontant är mindre än 85% av den förväntade) Normalområdet: BMI 18,5-24,9 BMI: vikt/längd x längd (i meter) BMI: 72kg/1,71 x 1,71 = 24,7 Längd = 1,71 m, undervikt = kg = BMI 17-18

5 Anorexia Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock trots att han eller hon är underviktig Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form Hos kvinnor, minst tre på varandra följande menstruationer uteblir

6 Bulimia nervosa Återkommande episoder av hetsätning
Återkommande olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, t.ex. kräkningar eller missbruk av laxermedel Både hetsätandet och det olämpliga kompensatoriska beteendet förekommer i genomsnitt minst två gånger i veckan under tre månader Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt

7 Förekomst av anorexi Förekomst eller prevalens på cirka en halv procent bland unga kvinnor (16-24 år) I Finland Riskfaktorer: låg självkänsla och perfektionism

8 Anorexia: några konsekvenser
Hjärnvolymen minskar Brist på protein och energi minskar hjärtats muskelmassa vilket skapar obalans i de elektriska urladdningar som styr hjärtats rytm (bröstmärtor, hjärtklappningar, yrsel) Körtlar som producerar saliv sväller Olika problem med mag- och tarmsystemet: magsmärtor, illamående eller ofrivilliga kräkningar Mindre bentäthet: t.ex. ökad risk för frakturer Findunig behåring, ryggen, magen, armarna

9 Anorexia: några konsekvenser
Försämrad minne: kommer ihåg färre detaljer både vid omedelbar återgivning och vid den senare återgivning jämfört med kontrollgruppen (rita figuren i minnet)

10 Behandling Några metoder

11 Vad har anorexin gett mig?
Positivt med anorexi: kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser Negativt med anorexi: kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser Vad skall mitt liv handla om?

12 Ätandet och svält Positiva och negativa saker med ätandet,
Positiva och negativa saker med svält Kort- och långsiktiga

13 Behandling Väljer en person som stödjar under behandlingen
Varva ner, ”bryta ditt högvarv” Äta regelbundet, regelbundna måltider Tallriksmodellen 1/3 potatis, pasta eller ris,1/3 kött, fisk eller baljväxter, 1/3 grönsaker eller frukt Daglig registrering: tid, vad åt, var, hetsätning/bantning, kommentar

14 Tips Veckovis vägning Probleminventering: vad vill du ha bort (tankar, känslor, fysiologiska reaktioner), vad och hur har du försökt, hur har det fungerat ”Jaget”, uppfattning av sig själv: hur beskriver du dig själv, träna upp ditt observerande jag… träna att fokusera på att observera olika saker (färg, form, ljud, smaker, hur saker känns)

15 Tips Livsvärderingar , vad ska ditt liv handla om bortom anorexin
Beteenden som leder mot livsvärden Acceptera tankar och känslor, att tåla känslor, att ta emot vad som än händer, att ta distans till sina tankar och känslor


Ladda ner ppt "Ätstörningar Ata Ghaderi och Thomas Parling"

Liknande presentationer


Google-annonser