Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patienten som kund? Torbjörn Tännsjö Stockholms universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patienten som kund? Torbjörn Tännsjö Stockholms universitet"— Presentationens avskrift:

1 Patienten som kund? Torbjörn Tännsjö Stockholms universitet
Stockholm Centre for Health Care Ethics

2 Tre möjliga utgångspunkter
Rättighetsetik baserad på självägande Kants pliktetik Utilitarism

3 Rättighetsetiken Vi äger oss själva och gör vad vi vill med oss själva så länge vi inte skadar andra Endast negativa rättigheter Också rätt till materiella föremål om vi finner dem först, har fått eller köpt dem, eller återtar dem från någon som orättmätigt tagit dem från oss. Robert Nozick, Anarchy State and Utopia.

4 Slutsats Patienten bör ses som en kund
Patienten får själv finansiera sin vård (genom försäkringar) Vad patient (kund) och läkare (säljare) kommer överens om är också vad som moraliskt sett gäller.

5 Kants pliktetik Det är fel att bruka någon uteslutande som ett medel, inte (också) som ett mål I sig själv Det innebär att vi inte får använda andra utan deras informerade samtycke Men det innebär också att det finns saker vi inte får göra med oss själva

6 Exempel Vi får inte sälja vårt hår till en perukmakare?
Vi får inte sälja våra njurar Vi får inte ta vårt liv

7 Om någon gör fel här är det den som säljer (läkaren)
Om man säljer sjukvård riskerar man att utnyttja en sårbar individ för egna syften Ett medgivande från den som köper är inte nog; det måste vara fritt och informerat. Slutats: Tanken på patienten som kund rimmar illa med detta slags moral.

8 Är denna moral för sträng?
Varför för man inte sälja sitt hår? Varför får man inte sälja sina njurar? Men var går gränsen: hushållsnära tjänster? Kroppsnära tjänster (prostitution)?

9 Utilitarism Man bör handla så att konsekvenserna sammantaget blir så bra som möjligt Ändamålet helgar medlen. Vad innebär det för synen på patienten som kund?

10 Från utilitarism till ekonomisk teori
Det är svårt att förstå vad det innebär att jämföra nytta mellan olika individer Vi nöjer oss med Pareto-optimalitet. Om någon kan få det bättre utan att någon annan får det sämre (subjektivt upplevt) så är det en förbättring.

11 Fri marknad En fri marknad åstadkommer Pareto-optimala utslag om vissa förutsättningar är uppfyllda. Perfekt kunskap Obegränsat utbud Inga transaktionskostnader.

12 Immanent kritik Patienter är sårbara; de är illa informerade
Utbudet vid fria vårdval och liknande system medför begränsat urval av tjänster Ska man skaffa sig relevant information blir transaktionskostnaderna höga.

13 Extern kritik Även om sjukvårdsmarknaden skulle fungera är förutsättningarna orättvisa: ekonomisk ojämlikhet. Parto-kriterieriet är otillräckligt. Vi godtar inte att förstaklasspassagerarna har företräde till livbåtarna! Vi kräver därför solidarisk finansiering (än så länge, i alla fall, och i huvudsak) Men då finns ingen riktig marknad.

14 Slutsats Utifrån nyliberal rättightsteori är det meningsfullt att privatisera vården fullt ut; då kan patienten med rätta ses som en kund och läkaren som en säljare. Utifrån både Kants deontologiska syn och utilitarismen är tanken om patienten som kund en anomali; vi godtar då inte någon marknad för sjukvård och utan marknad, inga kunder.


Ladda ner ppt "Patienten som kund? Torbjörn Tännsjö Stockholms universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser