Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIMLÄRARKANDIDAT HANDLEDNING. SIMLÄRARKANDIDAT Babysiminstruktör 2 20 x 45 min Simlärarkandidat 40 x 45 min Teknikskoleinstruktör 36 x 45 min Minisiminstruktör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIMLÄRARKANDIDAT HANDLEDNING. SIMLÄRARKANDIDAT Babysiminstruktör 2 20 x 45 min Simlärarkandidat 40 x 45 min Teknikskoleinstruktör 36 x 45 min Minisiminstruktör."— Presentationens avskrift:

1 SIMLÄRARKANDIDAT HANDLEDNING

2 SIMLÄRARKANDIDAT Babysiminstruktör 2 20 x 45 min Simlärarkandidat 40 x 45 min Teknikskoleinstruktör 36 x 45 min Minisiminstruktör 20 x 45 min Simlärare 30 x 45 min Ungdomsträning (9-13 år) 18 x 45 min Ungdomsträning (13-16 år) 54 x 45 min Juniortränarutbildning 90 x 45 min Babysiminstruktör 1 20 x 45 min Svenska Simförbundets Simtränar- och simlärarutbildning

3 SIMLÄRARKANDIDAT Handledningen ska vara ett stöd för kursledaren i arbetet att lägga upp utbildningen. Handledningen kan vara en stomme men kursledaren ska själv forma sin egen utbildning utifrån deltagarnas erfarenheter och andra förutsättningar (lokaler, praktiktid etc). Handledningen ger en del tips till fördjupning men sök gärna själv efter ytterligare material. Svenska Simförbundets Simtränar- och simlärarutbildning

4 SIMLÄRARKANDIDAT Beräknat antal studietimmar Observera att det är ungefärligt antal timmar. Beroende på olika faktorer som deltagarnas ålder, simerfarenhet, erfarenhet av barn mm kan tiden behövas förlängas eller förkortas. Vilken tid man behöver påverkas också av hur man lägger upp utbildningen med t.ex. praktikpassen koncentrerat eller mer utspritt, integrering av olika ämnesdelar m.m. Mål med ämnet Oavsett hur utbildningen läggs upp ska deltagarna uppnå de mål som finns angivet för varje enskilt ämne Material Här anges de material som obligatoriskt ska finnas med i utbildningen Ämnesdelarnas innehåll

5 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera Här ges förslag till diskussionsfrågor som du kan använda dig av. Det är just förslag och inga krav på att genomföra alla. Du har säkert egna förslag också till vad man kan diskutera. Diskussionspassen är viktiga för att få nya intryck och vidga sin syn på olika företeelser. Det finns inga krav på att man ska prestera ett slutresultat men följ gärna upp diskussionen med några nedslag i hur och vad grupperna diskuterat och vad de anser vara det viktigaste. Ämnesdelarnas innehåll (forts.)

6 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Här anges de viktigaste punkterna som behövs lyftas. Vissa av dessa finns det ytterligare bilder på. Hur du väljer att lyfta fram punkterna avgör du själv t.ex. föreläsningsform du gör en kort inledning, gruppdiskussion, redovisning Gruppövning/rollspel Examination Till de flesta ämnesområden finns en rubrik som heter Examination. Det är sammantaget dessa uppgifter som ska ingå som en hemuppgift efter kursen, alternativt mellan utbildningstillfällena beroende på upplägg. När examinationsuppgifterna är godkända får deltagaren sitt intyg. Ämnesdelarnas innehåll (forts.)

7 SIMLÄRARKANDIDAT Uppgifter I några ämnesområden finns kopplat en eller flera uppgifter. Dessa är tänkt att göras enskilt eller i grupp under utbildningen. Uppgift skiljer sig från Diskussion på så sätt att man ska prestera ett resultat eller en produkt. Tips till fördjupning Det finns en mängd litteratur, filmer, artiklar mm som kan användas för att ge dig själv eller deltagarna fördjupade insikter i ett specifikt ämnesområde. Se dessa tips som exempel och leta gärna själv efter ytterligare material. Ytterligare material kan du t.ex. hitta i Simlärarbokens referenslista. Ämnesdelarnas innehåll (forts.)

8 SIMLÄRARKANDIDAT Simlärarkandidat Ledare ska efter utbildningen: Kunna verka som ledare i simundervisningsgrupper. Ha grundläggande kunskaper om barns utveckling 4-8 år ledarskap och planering Ha grundläggande kunskaper om vattenvana och teknikinlärning i de fyra simsätten samt kunskap om Simlinjens grunder. Mål med utbildningen

9 SIMLÄRARKANDIDAT Fundera över Hur kan du som kursledare bidra till att deltagarna utvecklas till ledare? Vilka faktorer kan du påverka?

10 SIMLÄRARKANDIDAT ÄmneLektioner à 45 min ÄmneLektioner à 45 min Introduktion, presentation1*Simidrottsskolan – fyra simsätt2* Simundervisning2Livräddning4* Ledarskap2+2*Säkerhet och ansvar2* Vattenvana3Simmärken och märkestagning2 Simma på olika sätt4Planering4 Inlärning2*Organisation1* Kommunikation1*Föräldrakontakter1* Barns utveckling2Vattnets påverkan på kroppen1* Landövningar2Mekanik1* Examination1 *Innehåll som kan genomföras gemensamt med teknikskoleinstruktör Timplan simlärarkandidat 40 x 45 min

11 SIMLÄRARKANDIDAT Varje utbildningsarrangör avgör i vilken form utbildningen ska genomföras. De olika ämnena kan genomföras i valfri ordning. Vissa ämnen har av naturlig orsak behov av större närhet till varandra i utbildningen bl.a. för att teori och praktik ska kunna vävas samman på bästa sätt. Vilket upplägg man har på kursen varierar utifrån förutsättningar och önskemål t.ex. – Helgkurs (2 helger) – Lärgrupp under en längre tid – Koncentrerat under en utbildningsvecka Möjlighet finns att samordna med Teknikskoleinstruktör där 18 x 45 min kan genomföras gemensamt. Samarbeta gärna med SISU Idrottsutbildarna oavsett vilken utbildningsform ni väljer. Upplägg

12 SIMLÄRARKANDIDAT Simundervisning 2 x 45 min Mål Kunna redogöra för vad simkunnighet är. Känna till bakgrunden till nuvarande simkunnighetsdefinition Material Simlärarboken sid 5-11 Skolsimmet information, SSF Simundervisning

13 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Nordiska simkunnighetsdefinitionen Stallmans åtta punkter Simlinjen Skolans ämnesplan Skolsimmet Simundervisning

14 SIMLÄRARKANDIDAT Nordisk definition på simkunnighet Att kunna falla i vattnet så att huvudet kommer under vattenytan, därefter ta sig upp till ytan och i en följd simma 200m varav 50m på rygg Lyft fram! Simundervisning

15 SIMLÄRARKANDIDAT Robert Stallman (Simlärarboken sid 9) 1.Hoppa eller dyka på djupt vatten. Huvudet ska komma under vattenytan. 2.Dyka från ytan och simma under vattnet. 3.Ändra sig från vertikal till horisontal ställning. 4.Kunna två olika simsätt, ett i bröstläge och ett i ryggläge. 5.Effektivt kunna andas på det sätt som är optimalt för just det simsättet. 6.Kunna rulla över från bröstläge till ryggläge och tvärtom. 7.Kunna vända till vänster och till höger både i bröst- och ryggposition. 8.Stanna och vila utan att vidröra något. Simundervisning Lyft fram!

16 SIMLÄRARKANDIDAT Simlinjen Certifiering – kriterier Simundervisning Lyft fram!

17 SIMLÄRARKANDIDAT Examination Ta reda på hur simkunnighetsstatistiken ser ut på din egen ort. Hur har den förändrats de senaste 5 åren? Vad kan förändringen bero på? Simundervisning

18 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera! Stallmans åtta punkter. På vilket sätt kan man få in dessa i simundervisningen? Simkunnighetsdefinitionen. Fördelar/nackdelar. Vilken målsättning för simundervisningen har ni i er förening? Simundervisning

19 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Vattenprovet/Skolsimmet – siffror från projekten, SSF Simkunnighetssiffror och drunkningsstatistik www.skyddsnatet.se Simundervisning

20 SIMLÄRARKANDIDAT Ledarskap 4 x 45 min Mål Grundläggande kunskap om att vara ledare Reflektera kring det egna ledarskapet Material Simlärarboken sid 13-17 Ledarskap

21 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Situationsanpassat ledarskap Gruppdynamik Kulturella aspekter Utvärdera ledarskapet Ledarskap

22 SIMLÄRARKANDIDAT Situationsanpassat ledarskap Faktorer som kan påverka: Barnens och dina mål och förväntningar Hur situationen för tillfället ser ut Platsen för simundervisningen Tid för tillgång till bassäng och bad Hur gruppen är sammansatt Temperatur i vattnet och i luften Hur många barn det är i gruppen Hur många simlärare det finns och hur ni delar på ansvaret Hur många undervisningstillfällen ni har Ledarskap Lyft fram!

23 SIMLÄRARKANDIDAT Gruppdynamik Gruppens betydelse för individen Individens betydelse för gruppen – grupprocesser Ledarskap Lyft fram!

24 SIMLÄRARKANDIDAT Kulturella aspekter Bemötande av människor från andra kulturer Ledarskap Lyft fram!

25 SIMLÄRARKANDIDAT Utvärdera ledarskapet Lyft fram! Ledarskap Erfarenhetslärandespiralen (Hans-Åke Scherp)

26 SIMLÄRARKANDIDAT Uppgift Hemuppgift: (Som hemuppgift inför Simlärare) Skriv ner din ledarfilosofi. Stödfrågor: Hur är din förebild som ledare? Vad gör att just den personen är förebild för dig? –Vad är du bra på? –Vad behöver du förbättra? –Ge exempel när du har varit auktoritär, demokratisk –I vilka situationer är du medveten om att du anpassar ledarskapet Ledarskap

27 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera! Vad kännetecknar en bra ledare? Vilken är den första ledaren du minns? Varför minns du just honom/henne? Vad kännetecknar ledarskapet? Vilka styrkor har du själv som ledare? Vad behöver du förbättra? Kulturella aspekter som kan påverka ledarskapet Ledarskap

28 SIMLÄRARKANDIDAT Examination Vilka styrkor har du själv som ledare? Vad behöver du förbättra? Ledarskap

29 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Se och möt varje barn, SISU Idrottsböcker Gruppsykologi, Lars Svedberg Världens bästa coach, SISU Idrottsböcker Ledarskap

30 SIMLÄRARKANDIDAT Vattenvana – metodik övningar Vattenvana, metodik och övningar 3 x 45 min Mål Kunskap om vad vattenvana är och dess betydelse för all siminlärning och simträning. Kunskap om olika övningars syfte och mål för att nå simkunnighet. Kunskap om olika vattenvaneövningar Material Simlärarboken sid 19-28 DVD Simteknik Simlinjen - ledarpärm Informationsmaterial om Simlinjen, SSF Lektionsförslag Baddaren - Hajen

31 SIMLÄRARKANDIDAT Vattenvana – metodik övningar Lyft fram Lekens betydelse, mål och syfte Leken som metod för inlärning Förklara vad vattenvana är Belys syftet med upprepning t.ex. varför momenten ska utföras fem gånger i Baddaren. Faktorer som påverkar kroppspositionen i vattnet Koppla praktiska övningar till teorin

32 SIMLÄRARKANDIDAT Vattenvana – metodik övningar Uppgift I vilka simmärken ingår vattenvana (rotera, glida, flyta, hoppa, doppa, andas)? Hur många nivåer finns det i Simlinjen? Vad heter de olika nivåerna? I vilka nivåer finns det inte simmärken (bara diplom)? Vad kallas nivån då tävlingssim introduceras? Hur långt ska man simma för att ta ett simsättsmärke? Vad ingår i Silverplaketten? I vilka simmärken kan du se Svenska Simförbundets symbol (fisken)? Vilka två simmärken ingår i Sköldpaddan-nivån? Vilka prov måste man klara av?

33 SIMLÄRARKANDIDAT Examination Beskriv övningar där du utvecklar följande färdigheter från Baddaren till Hajen –Balansera –Rotera –Flyta/glida Vattenvana – metodik övningar

34 SIMLÄRARKANDIDAT Vattenvana – metodik övningar Diskutera! Hur kan man använda leken som metod för inlärning? Vad är vattenvana? Vilka konsekvenser kan det leda till om man inte tränar vattenvana?

35 SIMLÄRARKANDIDAT Vattenvana – metodik övningar Tips till fördjupning Når børn lærer at svømme (DVD), Dansk Svømmeunion Go Swim with Mirrors, Tools, and Toys (DVD), Steve Haufler

36 SIMLÄRARKANDIDAT Simma på olika sätt Mål För- och nackdelar med de olika simsätten vid inlärning. Kunskap om de fyra simsätten och hur de lärs in. Kunskap och förståelse för grunderna i Simlinjen. Kunskap om vilka lek- och undervisningsmaterial som kan användas vid siminlärning. Reflektera kring användande av flythjälpmedel. Material Simlärarboken sid 29-39 Simlärarboken sid. 91-93 DVD Simteknik Simlinjen - ledarpärm

37 SIMLÄRARKANDIDAT Simma på olika sätt Lyft fram Olika simsätt kopplat till motorisk färdighet Fördelar/nackdelar med de fyra simsätten Vattenvana – balans i vattnet Flythjälpmedel kopplat till läget i vattnet Visa olika lek- och undervisningsmaterial Streamline – varför det kroppsläget gör simning lättare

38 SIMLÄRARKANDIDAT Simma på olika sätt Ryggsim/Crawl Fördelar: Lättare att finna ett bra vattenläge Kräver mindre styrka eftersom del av huvudet är i eller under vattenytan Mindre komplicerad motorisk rörelse Nackdelar Andningen i crawl gör det svårare när barnen ska simma längre sträckor Vattenstänk i ögonen kan för otrygga barn upplevas som obehagligt

39 SIMLÄRARKANDIDAT Simma på olika sätt Bröstsim Fördelar: Enklare att orientera sig Livräddningsryggsim bygger på bröstsimsbentagen Nackdelar Motoriskt komplicerat bentag för barn Svårt att finna ett bra vattenläge så simningen blir effektiv Kräver mer styrka då barnen strävar efter att ha huvudet över vattnet

40 SIMLÄRARKANDIDAT Simma på olika sätt Examination Ange övningar för hur man lär ut och bygger –crawl –fjärilsim –ryggsim –bröstsim Ange syftet med varje övning, samt förklara varför du väljer just den ordningen på övningarna.

41 SIMLÄRARKANDIDAT Simma på olika sätt Diskutera! Vilka simsätt är bäst att börja med? Vikten av att arbeta med flera simsätt parallellt För- och nackdelar med olika lek- och undervisningsmaterial. Kan flythjälpmedel vara bra att använda? Erfarenhetsutbyte avseende övningar

42 SIMLÄRARKANDIDAT Simma på olika sätt Tips till fördjupning Når børn lærer at svømme (DVD), Dansk Svømmeunion Go Swim with Mirrors, Tools, and Toys (DVD), Steve Haufler Laura Sevenus swimschool (DVD) The use of floatation suits in the learn to swim-programn, Per-Ludvig Kjendlie (studie gjord i Norge)

43 SIMLÄRARKANDIDAT Pedagogik – inlärning Pedagogik – inlärning 2 x 45 min Mål Få kunskap om olika sätt och metoder att lära ut. Få kunskap om olika inlärningsstilar och lekens betydelse för inlärning. Material Simlärarboken sid 43-51

44 SIMLÄRARKANDIDAT Pedagogik – inlärning Lyft fram Sinnena VAK – inlärningsstilar Lekens betydelse för inlärning

45 SIMLÄRARKANDIDAT Pedagogik – inlärning Sinnen Vi kommer ihåg 10% av det vi läser Vi kommer ihåg 20% av det vi hör Vi kommer ihåg 30% av det vi ser Vi kommer ihåg 50% av det vi ser och hör Vi kommer ihåg 70% av det vi diskuterar Vi kommer ihåg 80% av det vi upplever Vi kommer ihåg 100% av det vi lär ut till andra

46 SIMLÄRARKANDIDAT Pedagogik – inlärning VAK Den visuella lär sig bäst när den läser, ser bilder, diagram och skapar på så sätt inre bilder (tankekartor). Man kan tycka att den visuella ibland uttrycker sig kortfattat och har svårt att passivt lyssna. Den visuella minns ansikten bättre än vad den minns namn eftersom den minns det den sett men glömmer namn. Den auditiva lär sig bäst genom föreläsningar, diskussioner och när de kan berätta det de lärt sig för andra. Den auditiva föredrar att lyssna när andra talar istället för att tala själv, gillar att delta i samtal och diskussioner. Den auditiva minns oftast namn men glömmer ansikten, den minns det den hört. Den kinestestiska/taktila lär sig bäst när den själv får göra något, lär sig genom praktiska erfarenheter, till exempel genom att delta i rollspel. Den kinestetiska gestikulerar mycket när den talar och lägger märke till andras ansiktsuttryck och gester. Den kinestetiska minns känslan bäst eftersom att de minns bäst vad de själva upplevt.

47 SIMLÄRARKANDIDAT Pedagogik – inlärning Examination Gör en presentation av en övning där du aktiverar så många sinnen som möjligt. Beskriv vilka sinnen och på vilket sätt de aktiveras.

48 SIMLÄRARKANDIDAT När du…V – den visuellaA – den auditivaK – den kinestetiskaVAK lär digläser du helst själv, vill du se demonstrationer, bilder, diagram, visualiseringar, modeller, skapar du tankekartor, (inre) bilder eller modeller. föredrar du muntliga instruktioner, föreläsningar och diskussioner; upprepar du för dig själv det du hört; berättar du vad du lärt för andra vill du delta aktivt genom att göra själv, skaffa dig praktiska erfarenheter, delta i projekt eller rollspel talar och lyssnar uttrycker du dig komprimerat, ibland knapphändigt; ogillar du att lyssna för länge; använder du ord och uttryck som: Som jag ser det… Låt mig se … Det ser ut som … Min syn på saken … Jag har bilden helt klar för mig Ah, nu gick det upp ett ljus tycker du om att lyssna men är otålig på att prata själv; du tycker om att delta i samtal och diskussioner och har inget emot att prata inför andra; använder du ord och uttryck som: Jag är idel öra … Det där låter bra … Det gläder mig att höra … Det låter som musik i mina öron Ah, nu ringer det en klocka… överväger du dina ord noga, gestikulerar mycket, använder uttrycksfulla rörelser; lägger du märke till andras gester och ansiktsuttryck; använder du ord och uttryck som: Det här känns rätt … Det här påverkar mig.. Jag hänger inte med … Ah, äntligen greppar jag det här! minnsminns du ansikten men glömmer namn; minns du det du sett minns du namn men glömmer ansikten; minns du det du hört minns du känslan; minns du bäst det du gjort själv Sätt ett kryss i den ruta (V, A eller K) som stämmer bäst in på dig. Räkna sedan antalet kryss i varje kolumn. Tabellen pekar på att din bästa sändar- och mottagarkanal är... Pedagogik – inlärning UPPGIFT: Vilken sändar- och mottagarkanal är din bästa?

49 SIMLÄRARKANDIDAT Pedagogik – inlärning Diskutera! Frågorna Simlärarboken sid 45 Förstärkningsord (positiva och negativa) Vilka olika förmågor tränas genom olika lekar?

50 SIMLÄRARKANDIDAT Pedagogik – inlärning Tips till fördjupning Rör dig lär dig, Ingegerd Ericsson Barnet och leken, Gabriella Ekelund Rörelseaktivitet – lek & lärande för utveckling av individ och grupp, Susanne Wolmesjö Rörelse på lek och allvar, Dorrit Stenberg

51 SIMLÄRARKANDIDAT Kommunikation Kommunikation 1 x 45 min Mål Bli medveten om kommunikationens betydelse i sin roll som ledare Material Simlärarboken kapitel sid 53-57 och 139-141

52 SIMLÄRARKANDIDAT Kommunikation Lyft fram Skillnader mellan information och kommunikation Verbal/icke verbal kommunikation Olika sätt att kommunicera med vuxna respektive barn

53 SIMLÄRARKANDIDAT Rygg mot rygg Jobba 2-2. Sätt er rygg mot rygg. En av personerna har en skiss framför sig och ger en muntlig instruktion om vad den andra skall rita av. Ex. i nedre vänstra hörnet ska du rita en trekant. På mitten en ring osv… Den som ritar får inte ställa några frågor Syftet är att belysa svårigheten med muntlig enbart en kommunikationskanal. Res dig upp! (Auditivt) Jobba 2-2. Ena personen lägger sig på rygg. Den andres uppgift är att med enbart muntlig instruktion få den som ligger ner att resa sig upp. Ge bara en instruktion i taget, inga sammansatta rörelser. Exempel: Dra upp höger ben. Lägg vänster handflata i golvet. Lyft upp huvudet osv… Legobygge Se ovan, fast ni bygger en legomodell istället. Modellen (Kinestetiskt) Jobba 2-2. En i paret blundar. Den andre ställer sig i valfri ställning. Den som blundar ska sedan ställa sig exakt likadant. För att ta reda på detta får han/hon endast känna sig fram (inte se, inte höra). Här bor jag! (Visuellt) Jobba 2-2. Den ena personen ska beskriva hur han/hon bor. Den andre ska rita upp en skiss över detta. Beskrivningen får endast ske visuellt, dvs inga ljud, utan bara visa med kroppen. Kommunikation UPPGIFT: Kommunikationsövningar

54 SIMLÄRARKANDIDAT Kommunikation Diskutera! Olika sätt att kommunicera – fördelar/nackdelar Digital kommunikation – fördelar/nackdelar Skillnad mellan information och kommunikation

55 SIMLÄRARKANDIDAT Kommunikation Tips till fördjupning Pedagogiskt torg www.sisuidrottsutbildarna.se

56 SIMLÄRARKANDIDAT Barns utveckling Mål Deltagaren ska få kännedom om barnets individuella utveckling. De ska även få insikt om motorikens betydelse för siminlärning. Material Simlärarboken kapitel 59-63

57 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Motorikens betydelse för siminlärning Olika utvecklingsområden Grovmotoriska grundformer Helheten av barns utveckling och individuella olikheter Barns utveckling

58 SIMLÄRARKANDIDAT Olika utvecklingsområden Barns utveckling

59 SIMLÄRARKANDIDAT Grovmotoriska grundformer Barns utveckling

60 SIMLÄRARKANDIDAT Examination Beskriv skillnaden i upplägg och ledarskap beroende på om du har 4-åringar eller 8-åringar. Barns utveckling

61 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera! Hur möter du barn som är lika gamla men olika långt komna i utvecklingen –fysisk –motoriskt –socialt –kognitivt –emotionellt Barns utveckling

62 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Rör dig lär dig, Ingegerd Ericsson Motorisk utveckling: nyare perspektiv på barns motorik, Hermundur Sigmundsson, Arve Vorland Pedersen Styrketräning för barn – bu eller bä?, Michail Tonkonogi och Helena Bellardini Referenser från Simlärarboken Barns utveckling

63 SIMLÄRARKANDIDAT Landövningar Landövningar 2 x 45 min Mål Få kännedom om olika landövningar och dess betydelse för barnets motoriska utveckling och siminlärning Knyt ihop med behov av landträning och avsnittet om simundervisning. Koppla samman med vattenvaneövningar, barns utveckling och mekanik Material Simlärarboken sid 65-69

64 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Olika syften med landövningar Landövningar

65 SIMLÄRARKANDIDAT Uppgift Grupparbete – ta fram landövningar för olika åldersgrupper. Redovisa innan praktikpass vid bassängen. Landövningar

66 SIMLÄRARKANDIDAT Examination Hur kan du avgöra vilka övningar som kan vara svåra att utföra för ett barn genom att studera det på land. Landövningar

67 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera! Vilka landövningar kan du använda för att träna: –Olika positioner i vattnet –Koordination –Simtekniken i de olika simsätten Beakta olika åldrar och utveckling Landövningar

68 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Bamsegympa, Svenska Gymnastikförbundet Barnet och leken, Gabriella Ekelund Rörelseaktivitet – lek & lärande för utveckling av individ och grupp, Susanne Wolmesjö Rörelse på lek och allvar, Dorrit Stenberg Styrketräning för barn – bu eller bä?, Michail Tonkonogi och Helena Bellardini Landövningar

69 SIMLÄRARKANDIDAT Fyra simidrotter 2 x 45 min Mål Deltagarna ska få en orientering om simförbundets fyra olika simidrotter. Detta är ett teoretiskt pass som kompletteras med praktiska övningar i varje simidrott. Material Simlärarboken sid 71-77 DVD simhopp, konstsim, vattenpolo Plumsaren instruktionspärm Simidrottskolan – fyra simidrotter

70 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Fokus på avsnittet bör ligga på att hitta övningar snarare än rena faktakunskaper om idrotterna. Det är en fördel att göra övningarna praktiskt i bassäng. Vilka övningar som kan användas inom simundervisningen för att variera lektionerna och utveckla simfärdigheterna. Ge en orientering om simförbundets fyra simidrotter. –Hur många föreningar utövar respektive idrott. –Hur många utövare det finns i Sverige. –Hur det ser ut internationellt. –Hur tävlingsformerna ser ut. Simidrottskolan – fyra simidrotter

71 SIMLÄRARKANDIDAT SimningSimhoppVattenpoloKonstsim Antal föreningar30023219 Antal licensierade simidrottare 2009 10 132267621101 Till detta ska läggas 481 licensierade för masters (simning och simhopp) De fyra simidrotterna 2010 Simidrottskolan – fyra simidrotter

72 SIMLÄRARKANDIDAT Distrikt/regionSimningSimhoppVattenpoloKonstsim Norrbotten, Västerbotten Mellannorrland 38100 Mellansvenska, Värmland69851 Skåne, Blekinge56560 Småland, Östergötland38332 Stockholm50464 Västsvenska49212 Summa30023219 Geografisk fördelning antal klubbar Simidrottskolan – fyra simidrotter

73 SIMLÄRARKANDIDAT Examination Beskriv vilka övningar från de fyra simidrotterna som du kan använda dig av i nivå Fisken. Simidrottskolan – fyra simidrotter

74 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera! Hur kan de fyra simidrotterna integreras i simundervisningen? Simidrottskolan – fyra simidrotter

75 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Information om de olika simidrotterna www.simforbundet.se Simidrottskolan – fyra simidrotter

76 SIMLÄRARKANDIDAT Livräddning 4x 45 min Mål Deltagaren ska genomföra livräddningsprov och få kunskap om olika sätt att rädda liv. Material Simlärarboken sid 95-100 DVD Rädda liv! Livräddning

77 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Förlängda armen Säkerhetsrutiner i simundervisning Livräddning

78 SIMLÄRARKANDIDAT Livräddningens grunder Flytväst/räddningsväst Räddningsmaterial Stanna kvar på land Prata lugnt, håll ögonkontakt Förlängda armen Flythjälpmedel vid undsättning Tänka alltid på din egen säkerhet Livräddning

79 SIMLÄRARKANDIDAT Förlängda armen Livräddning

80 SIMLÄRARKANDIDAT Upptagning ur vattnet Livräddning

81 SIMLÄRARKANDIDAT Livräddning med boj i vattnet Livräddning

82 SIMLÄRARKANDIDAT Livräddningen Huvudfattning Fatta den nödställdes huvud över öronen och kinder så att lillfingret följer käkbenets konturer. Häll huvudet bakåtböjt – dels för att få fria luftvägar, dels för att hålla mun och näsa ovan vattenytan. Överarmsfattning/tvåhandsfattning Fatta den nödställdes armar och bogsera. Nackdelen med detta bogseringssätt är att man inte har full kontroll över om luftvägarna är fria hos den nödställde. Enarms bröstfattning Fatta med den ena armen över den nödställdes bröstkorg. Låt huvudet vila på din axel på samma sida som den den arm du använder för att hålla fast den du livräddar. Simma på rygg med den nödställdes kropp nära din egen och använd om möjligt den fria handen som hjälp. Livräddning

83 SIMLÄRARKANDIDAT Examination Livräddningsprovet (görs under utbildningen) Simma med livboj 25 m, därefter dykning efter föremål eller person på 1.75-2.5 m djup. Ilandföring av person i boj 25 m. För att vara godkänd på utbildningen ska detta klaras på 3 minuter. Klarar någon deltagare inte detta bör tillfälle och eventuellt personlig instruktion och övning ges. Därefter får deltagaren tillfälle att åter göra livräddningsprovet. Livräddning

84 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Livräddning

85 SIMLÄRARKANDIDAT Säkerhet och ansvar 2 x 45 min Mål Deltagarna ska känna till vilka risker som finns och vilket ansvar man har i simundervisningen. Material Simlärarboken sid 103 Säkerhet och ansvar

86 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Vad simläraren har för ansvar i och kring bassängen Hur man skapar tydliga rutiner för när lektionen börjar och slutar Elementär bad- och båtvett Säkerhet och ansvar

87 SIMLÄRARKANDIDAT Säkerhetsinformation som alla simlärare ska känna till Var du larmar - direktlarm eller 112 Adressen Var första hjälpen-utrustningen finns Var ambulans ska anlända Utrymningsvägar Hur du får tag i badpersonal Kontrollera alltid om det finns annan information du behöver Säkerhet och ansvar

88 SIMLÄRARKANDIDAT Uppgifter Ta reda på var säkerhetsutrustning samt närmaste telefon finns där du har simundervisning Vad behöver du tänka på vid överlämnandet av barnen till föräldrarna vid lektionens slut? Säkerhet och ansvar

89 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera! Vad är en assisterande simlärares ansvar vad gäller säkerhet? Vad gör du när en olycka skett? Hitta gärna på egna fall. 1.En 6-årig flicka ramlar och slår huvudet. Hon är vid medvetande men mycket omtöcknad. Vad gör du? 2.Tre pojkar i 10-årsåldern kommer springande till dig, som har en grupp Pingviner i lilla bassängen, och meddelar att deras kompis fallit över bastuaggregatet och bränt sig illa. Vad gör du? Säkerhet och ansvar

90 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Säkerhet och ansvar

91 SIMLÄRARKANDIDAT Simmärken och märkestagning 2 x 45 min Mål Känna till innehållet i SSF:s simmärken och hur olika moment ska bedömas Känna till sambandet mellan Simlinjens mål och simmärkena Känna till hur man övar för de olika momenten Integrera gärna med siminlärning och Simlinjen Material Simlärarboken sid 113-123 Informationsmaterial om Simlinjen, SSF Aktuella simmärkesbesämmelser Simmärken och märkestagning

92 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Syfte med simmärken Bedömning Vad som kännetecknar att man simmar ett simsätt – formulera om Simmärken och märkestagning

93 SIMLÄRARKANDIDAT Uppgifter Praktiska övningar i de olika momenten i simmärkena. Simmärken och märkestagning

94 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera! Varför har vi simmärken? På vilket sätt kan bedömningen av ett simsätt göras olika beroende på nivå (Pingvinen vs Hajen)? Hur kan märkestagningen organiseras så att det blir en positiv motivation för barnen? Diskutera innebörden av ”nära mål”. Simmärken och märkestagning

95 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Simmärken och märkestagning

96 SIMLÄRARKANDIDAT Planering 4 x 45 min Mål Få förståelse för planeringens betydelse. Kunna göra en detaljplanering och planera lektionerna så att verksamhetsmålen för simundervisning uppnås Känna till olika materiel och hjälpmedel för simundervisning. Material Simlärarboken 125- 128, 130-132, 91-93 Planering

97 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Utgå från Simlinjen – ledarpärmen. Presentera och beskriv Planeringshjulet. Lyft behov och nytta med utvärdering Detaljplanering. Mål och delmål. Vad behöver man uppnå på vägen för det slutliga målet? Bassängutnyttjande Viktigt att barnen är aktiva. Annars blir det tråkigt och ineffektivt. Planering

98 SIMLÄRARKANDIDAT Effektiv undervisning Tänk på logistiken så att inte onödig tid går åt att t.ex. organisera en ring för 2 min lek för att sedan gå till kanten. Planera så att du inte behöver lägga onödig tid på att hämta utrustning på andra sidan bassängen. Kommunikation och rollfördelning mellan ledarna Vem tar hand om Olle som inte vågar släppa kanten? Hur delar vi in bassängen för att det ska bli så effektivt som möjligt? Planering

99 SIMLÄRARKANDIDAT Examination Diskutera för- och nackdelar med att låta barnen byta grupp så fort de klarat målen för en viss nivå jämfört med att byta grupper inför terminsstart. Planering

100 SIMLÄRARKANDIDAT Uppgift Grupparbete: Gör en detaljplanering för en Fisken-grupp Planering

101 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera Ta fram olika sätt att använda bassängen. Ta hänsyn till olika djup, storlek, barnens ålder och färdighet etc. Diskutera för- och nackdelar med att låta barnen byta grupp så fort de klarat målen för en viss nivå jämfört med att byta grupper inför terminsstart. Planering

102 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Planering

103 SIMLÄRARKANDIDAT Organisation 1 x 45 min Mål Grundläggande kunskap om hur Svenska Simförbundet och dess föreningar är organiserade. Känna till idrottens övergripande mål och verksamhetsidé. Material Simlärarboken sid 137, 166-167 Organisation

104 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Gå igenom SSF:s organisation Idrotten Vill, Simidrotten Vill Ideell förening – ideellt ledarskap Organisation

105 SIMLÄRARKANDIDAT Uppgift Ta reda på hur organisationen ser ut i din egen förening. Organisation

106 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera! Vilken filosofi/vision har din egen förening? Hur diskuteras den inom föreningen och hur förs den ut till samtliga medlemmar? Organisation

107 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Organisation

108 SIMLÄRARKANDIDAT Föräldrakontakter 1 x 45 min Mål Kunskap om föräldrarnas roll och behov av information och kommunikation. Material Simlärarboken sid 139-141 Föräldrakontakter

109 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Föräldrarna som resurs. Tydlig information förebygger många problem. Informationskanaler: skriftligt på papper, informationsmöte, e-post, föreningens hemsida, telefon etc. Hur gör man för att det allra viktigaste ska nå fram? Föräldrakontakter

110 SIMLÄRARKANDIDAT Uppgifter Arbeta fram punkter för genomförande av föräldramöte i en Hajen-grupp. Föräldrakontakter

111 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera! Utgå från upplevda situationer men diskutera lösningsinriktat. Hur kan jag vända en ”gnällig” mamma till att bli en resurs. För- och nackdelar med olika informationskanaler och vilka budskap som passar respektive inte passar de olika kanalerna. Föräldrakontakter

112 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Föräldrakontakter

113 SIMLÄRARKANDIDAT Vattnets påverkan på kroppen 1 x 45 min Mål Kunskap om hur vattnet påverkas oss fysiskt och psykiskt. Kunskap om hur kyla, motstånd och tryck påverkar lektionens upplägg. Material Simlärarboken 147-149 Vattnets påverkan på kroppen

114 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Vattnets fysiska och psykiska påverkan på kroppen Värmeförlust Vattnets påverkan på kroppen

115 SIMLÄRARKANDIDAT Värmeförlust Strålning – kroppen strålar ut värme Ledning – direkt från ett varmare område  kallare Avdunstning – svettning Konvektion – vatten och luft runt om kroppen för bort värme. Vanligast i simning Vattnets påverkan på kroppen

116 SIMLÄRARKANDIDAT Uppgift Vattnets påverkan på kroppen

117 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera! Vattnets påverkan på kroppen

118 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Vattnets påverkan på kroppen

119 SIMLÄRARKANDIDAT Mekanik 1 x 45 min Mål Förstå vilka mekaniska förutsättningar som påverkar förmågan att flyta, rotera, motstånd och framdrift. Integrera mekanik med praktikdelarna i avsnitten Vattenvana och Simma på olika sätt Material Simlärarboken sid 153-155 Når børn lærer at svømme (DVD), Dansk Svømmeunion, mekanikavsnittet Mekanik

120 SIMLÄRARKANDIDAT Lyft fram Kroppstyngdpunkten och dess förändring beroende på –ålder och fysisk utveckling –tyngdkraften –kroppsdelar ovan vattenytan Tryckkraften är riktad rakt mot rörelseriktningen  draget under vattnet Lyftkraften är resultatet av skovelrörelser med t ex handen Rotationskraft –kring den långa axeln (crawl, rygg) –kring den korta (fjäril, bröst, vändning) Framåtdrift Mekanik

121 SIMLÄRARKANDIDAT Uppgifter Simma stående Glida från kant i streamline respektive ”grodläge” Simma med knutna respektive spretiga fingrar Flyta på olika sätt för att hitta vars och ens optimala flytläge. Mekanik

122 SIMLÄRARKANDIDAT Diskutera! Mekanik

123 SIMLÄRARKANDIDAT Tips till fördjupning Mekanik

124 SIMLÄRARKANDIDAT Examination 1 x 45 min Uppgifterna märkta med examination utgör en hemuppgift som deltagarna ska skicka in till kursledaren senast angivet datum, ca 1 månad efter utbildningen. Gå igenom uppgifterna och låt deltagarna diskutera dem så att eventuella frågeställningar kan redas ut. Examination

125 SIMLÄRARKANDIDAT Ta reda på hur simkunnighetsstatistiken ser ut på din egen ort. Hur har den förändrats de senaste fem åren? Vad kan förändringen bero på? Vilka styrkor har du själv som ledare? Vad behöver du förbättra? Beskriv övningar där du utvecklar följande färdigheter från Baddaren till Hajen – Balansera – Rotera – Flyta/glida Ange övningar för hur man lär ut och bygger – Crawl – fjärilsim – ryggsim – bröstsim Ange syftet med varje övning, samt förklara varför du väljer just den ordningen på övningarna. Gör en presentation av en övning där du aktiverar så många sinnen som möjligt. Beskriv vilka sinnen och på vilket sätt de aktiveras. Beskriv skillnaden i upplägg och ledarskap beroende på om du har 4-åringar eller 8- åringar. Hur kan du avgöra vilka övningar som kan vara svåra att utföra för ett barn genom att studera det på land. Beskriv vilka övningar från de fyra simidrotterna som du kan använda dig av i nivå Fisken. Diskutera för- och nackdelar med att låta barnen byta grupp så fort de klarat målen för en viss nivå jämfört med att byta grupper inför terminsstart. Examination – sammanställning Examination

126 SIMLÄRARKANDIDAT 1.Vad anser du att det skiljer mellan att undervisa barn respektive vuxna? 2.Förbered minst fem favoriter, övningar eller vattenlekar. Skriv ner dessa, syftet med respektive övning/lek och ta med i 20ex. till kursen. 3.Ta med en plan för hur din förening är organiserad gällande simundervisningen. Fundera på vad som är bra och vad som skulle kunna förbättras. 4.Fundera ut något barn eller vuxen som har lärt sig simma under din ledning. Hur gjorde du och varför? Vilka problem uppstod? 5.Fundera ut några frågeställningar som du vill diskutera under kursen 6.Skriv ner din ledarfilosofi. 7.Stödfrågor: –Hur är din förebild som ledare? Vad gör att just den personen är förebild för dig? –Vad är du bra på? –Vad behöver du förbättra? –Ge exempel när du har varit auktoritär, demokratisk –I vilka situationer är du medveten om att du anpassar ledarskapet 1. Uppgifter inför Simlärare Examination

127 SIMLÄRARKANDIDAT


Ladda ner ppt "SIMLÄRARKANDIDAT HANDLEDNING. SIMLÄRARKANDIDAT Babysiminstruktör 2 20 x 45 min Simlärarkandidat 40 x 45 min Teknikskoleinstruktör 36 x 45 min Minisiminstruktör."

Liknande presentationer


Google-annonser