Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HANDLEDNING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HANDLEDNING."— Presentationens avskrift:

1 HANDLEDNING

2 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Juniortränarutbildning 90 x 45 min Svenska Simförbundets Simtränar- och simlärarutbildning Ungdomsträning (13-16 år) 54 x 45 min Minisiminstruktör 20 x 45 min Babysiminstruktör 2 20 x 45 min Simlärare 30 x 45 min Ungdomsträning (9-13 år) 18 x 45 min Lägg in förkunskapskrav (bilaga) som bubblor när man drar musen/klickar. Babysiminstruktör 1 20 x 45 min Simlärarkandidat 40 x 45 min Teknikskoleinstruktör 36 x 45 min

3 Svenska Simförbundets Simtränar- och simlärarutbildning
Handledningen ska vara ett stöd för kursledaren i arbetet att lägga upp utbildningen. Handledningen kan vara en stomme men kursledaren ska själv forma sin egen utbildning utifrån deltagarnas erfarenheter och andra förutsättningar (lokaler, praktiktid etc). Handledningen ger en del tips till fördjupning men sök gärna själv efter ytterligare material.

4 Ämnesdelarnas innehåll
Beräknat antal studietimmar Observera att det är ungefärligt antal timmar. Beroende på olika faktorer som deltagarnas ålder, simerfarenhet, erfarenhet av barn mm kan tiden behövas förlängas eller förkortas. Vilken tid man behöver påverkas också av hur man lägger upp utbildningen med t.ex. praktikpassen koncentrerat eller mer utspritt, integrering av olika ämnesdelar m.m. Mål med ämnet Oavsett hur utbildningen läggs upp ska deltagarna uppnå de mål som finns angivet för varje enskilt ämne Material Här anges de material som obligatoriskt ska finnas med i utbildningen

5 Ämnesdelarnas innehåll (forts.)
Diskutera Här ges förslag till diskussionsfrågor som du kan använda dig av. Det är just förslag och inga krav på att genomföra alla. Du har säkert egna förslag också till vad man kan diskutera. Diskussionspassen är viktiga för att få nya intryck och vidga sin syn på olika företeelser. Det finns inga krav på att man ska prestera ett slutresultat men följ gärna upp diskussionen med några nedslag i hur och vad grupperna diskuterat och vad de anser vara det viktigaste.

6 Ämnesdelarnas innehåll (forts.)
Lyft fram Här anges de viktigaste punkterna som behövs lyftas. Vissa av dessa finns det ytterligare bilder på. Hur du väljer att lyfta fram punkterna avgör du själv t.ex. • föreläsningsform • du gör en kort inledning, gruppdiskussion, redovisning • Gruppövning/rollspel Examination Till de flesta ämnesområden finns en rubrik som heter Examination. Det är sammantaget dessa uppgifter som ska ingå som en hemuppgift efter kursen, alternativt mellan utbildningstillfällena beroende på upplägg. När examinationsuppgifterna är godkända får deltagaren sitt intyg.

7 Ämnesdelarnas innehåll (forts.)
Uppgifter I några ämnesområden finns kopplat en eller flera uppgifter. Dessa är tänkt att göras enskilt eller i grupp under utbildningen. Uppgift skiljer sig från Diskussion på så sätt att man ska prestera ett resultat eller en produkt. Tips till fördjupning Det finns en mängd litteratur, filmer, artiklar mm som kan användas för att ge dig själv eller deltagarna fördjupade insikter i ett specifikt ämnesområde. Se dessa tips som exempel och leta gärna själv efter ytterligare material. Ytterligare material kan du t.ex. hitta i Simlärarbokens referenslista.

8 Mål med utbildningen Simlärarkandidat Ledare ska efter utbildningen:
Kunna verka som ledare i simundervisningsgrupper. Ha grundläggande kunskaper om barns utveckling 4-8 år ledarskap och planering Ha grundläggande kunskaper om vattenvana och teknikinlärning i de fyra simsätten samt kunskap om Simlinjens grunder.

9 Fundera över Hur kan du som kursledare bidra till att deltagarna utvecklas till ledare? Vilka faktorer kan du påverka?

10 Timplan simlärarkandidat 40 x 45 min
Ämne Lektioner à 45 min Introduktion, presentation 1* Simidrottsskolan – fyra simsätt 2* Simundervisning 2 Livräddning 4* Ledarskap 2+2* Säkerhet och ansvar Vattenvana 3 Simmärken och märkestagning Simma på olika sätt 4 Planering Inlärning Organisation Kommunikation Föräldrakontakter Barns utveckling Vattnets påverkan på kroppen Landövningar Mekanik Examination 1 *Innehåll som kan genomföras gemensamt med teknikskoleinstruktör

11 Upplägg Varje utbildningsarrangör avgör i vilken form utbildningen ska genomföras. De olika ämnena kan genomföras i valfri ordning. Vissa ämnen har av naturlig orsak behov av större närhet till varandra i utbildningen bl.a. för att teori och praktik ska kunna vävas samman på bästa sätt. Vilket upplägg man har på kursen varierar utifrån förutsättningar och önskemål t.ex. Helgkurs (2 helger) Lärgrupp under en längre tid Koncentrerat under en utbildningsvecka Möjlighet finns att samordna med Teknikskoleinstruktör där 18 x 45 min kan genomföras gemensamt. Samarbeta gärna med SISU Idrottsutbildarna oavsett vilken utbildningsform ni väljer.

12 Simundervisning 2 x 45 min Mål Kunna redogöra för vad simkunnighet är.
Känna till bakgrunden till nuvarande simkunnighetsdefinition Material Simlärarboken sid 5-11 Skolsimmet information, SSF

13 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simundervisning Lyft fram Nordiska simkunnighetsdefinitionen Stallmans åtta punkter Simlinjen Skolans ämnesplan Skolsimmet Välj en eller flera diskussionsfrågor.

14 Nordisk definition på simkunnighet
Simundervisning Nordisk definition på simkunnighet Lyft fram! Att kunna falla i vattnet så att huvudet kommer under vattenytan, därefter ta sig upp till ytan och i en följd simma 200m varav 50m på rygg

15 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simundervisning Robert Stallman (Simlärarboken sid 9) Lyft fram! Hoppa eller dyka på djupt vatten. Huvudet ska komma under vattenytan. Dyka från ytan och simma under vattnet. Ändra sig från vertikal till horisontal ställning. Kunna två olika simsätt, ett i bröstläge och ett i ryggläge. Effektivt kunna andas på det sätt som är optimalt för just det simsättet. Kunna rulla över från bröstläge till ryggläge och tvärtom. Kunna vända till vänster och till höger både i bröst- och ryggposition. Stanna och vila utan att vidröra något.

16 Simundervisning Simlinjen Lyft fram! Certifiering – kriterier

17 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simundervisning Examination Ta reda på hur simkunnighetsstatistiken ser ut på din egen ort. Hur har den förändrats de senaste 5 åren? Vad kan förändringen bero på? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

18 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simundervisning Diskutera! Stallmans åtta punkter. På vilket sätt kan man få in dessa i simundervisningen? Simkunnighetsdefinitionen. Fördelar/nackdelar. Vilken målsättning för simundervisningen har ni i er förening? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

19 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simundervisning Tips till fördjupning Vattenprovet/Skolsimmet – siffror från projekten, SSF Simkunnighetssiffror och drunkningsstatistik Välj en eller flera diskussionsfrågor.

20 Ledarskap 4 x 45 min Mål Grundläggande kunskap om att vara ledare
Reflektera kring det egna ledarskapet Material Simlärarboken sid 13-17

21 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Ledarskap Lyft fram Situationsanpassat ledarskap Gruppdynamik Kulturella aspekter Utvärdera ledarskapet Välj en eller flera diskussionsfrågor.

22 Situationsanpassat ledarskap
Lyft fram! Faktorer som kan påverka: Barnens och dina mål och förväntningar Hur situationen för tillfället ser ut Platsen för simundervisningen Tid för tillgång till bassäng och bad Hur gruppen är sammansatt Temperatur i vattnet och i luften Hur många barn det är i gruppen Hur många simlärare det finns och hur ni delar på ansvaret Hur många undervisningstillfällen ni har

23 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Ledarskap Gruppdynamik Lyft fram! Gruppens betydelse för individen Individens betydelse för gruppen – grupprocesser

24 Kulturella aspekter Bemötande av människor från andra kulturer
Ledarskap Kulturella aspekter Lyft fram! Bemötande av människor från andra kulturer

25 Utvärdera ledarskapet
Lyft fram! Erfarenhetslärandespiralen (Hans-Åke Scherp)

26 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Ledarskap Uppgift Hemuppgift: (Som hemuppgift inför Simlärare) Skriv ner din ledarfilosofi. Stödfrågor: Hur är din förebild som ledare? Vad gör att just den personen är förebild för dig? Vad är du bra på? Vad behöver du förbättra? Ge exempel när du har varit auktoritär, demokratisk I vilka situationer är du medveten om att du anpassar ledarskapet Välj en eller flera diskussionsfrågor.

27 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Ledarskap Diskutera! Vad kännetecknar en bra ledare? Vilken är den första ledaren du minns? Varför minns du just honom/henne? Vad kännetecknar ledarskapet? Vilka styrkor har du själv som ledare? Vad behöver du förbättra? Kulturella aspekter som kan påverka ledarskapet Välj en eller flera diskussionsfrågor.

28 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Ledarskap Examination Vilka styrkor har du själv som ledare? Vad behöver du förbättra? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

29 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Ledarskap Tips till fördjupning Se och möt varje barn, SISU Idrottsböcker Gruppsykologi, Lars Svedberg Världens bästa coach, SISU Idrottsböcker Välj en eller flera diskussionsfrågor.

30 Vattenvana, metodik och övningar 3 x 45 min
Vattenvana – metodik övningar Vattenvana, metodik och övningar 3 x 45 min Mål Kunskap om vad vattenvana är och dess betydelse för all siminlärning och simträning. Kunskap om olika övningars syfte och mål för att nå simkunnighet. Kunskap om olika vattenvaneövningar Material Simlärarboken sid 19-28 DVD Simteknik Simlinjen - ledarpärm Informationsmaterial om Simlinjen, SSF Lektionsförslag Baddaren - Hajen

31 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Vattenvana – metodik övningar Lyft fram Lekens betydelse, mål och syfte Leken som metod för inlärning Förklara vad vattenvana är Belys syftet med upprepning t.ex. varför momenten ska utföras fem gånger i Baddaren. Faktorer som påverkar kroppspositionen i vattnet Koppla praktiska övningar till teorin Välj en eller flera diskussionsfrågor.

32 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Vattenvana – metodik övningar Uppgift I vilka simmärken ingår vattenvana (rotera, glida, flyta, hoppa, doppa, andas)? Hur många nivåer finns det i Simlinjen?  Vad heter de olika nivåerna?  I vilka nivåer finns det inte simmärken (bara diplom)?  Vad kallas nivån då tävlingssim introduceras?   Hur långt ska man simma för att ta ett simsättsmärke?  Vad ingår i Silverplaketten?  I vilka simmärken kan du se Svenska Simförbundets symbol (fisken)?  Vilka två simmärken ingår i Sköldpaddan-nivån? Vilka prov måste man klara av? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

33 Vattenvana – metodik övningar
Examination Beskriv övningar där du utvecklar följande färdigheter från Baddaren till Hajen Balansera Rotera Flyta/glida

34 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Vattenvana – metodik övningar Diskutera! Hur kan man använda leken som metod för inlärning? Vad är vattenvana? Vilka konsekvenser kan det leda till om man inte tränar vattenvana? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

35 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Vattenvana – metodik övningar Tips till fördjupning Når børn lærer at svømme (DVD) , Dansk Svømmeunion Go Swim with Mirrors, Tools, and Toys (DVD), Steve Haufler Välj en eller flera diskussionsfrågor.

36 Simma på olika sätt Simma på olika sätt Mål För- och nackdelar med de olika simsätten vid inlärning. Kunskap om de fyra simsätten och hur de lärs in. Kunskap och förståelse för grunderna i Simlinjen. Kunskap om vilka lek- och undervisningsmaterial som kan användas vid siminlärning. Reflektera kring användande av flythjälpmedel. Material Simlärarboken sid 29-39 Simlärarboken sid DVD Simteknik Simlinjen - ledarpärm

37 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simma på olika sätt Lyft fram Olika simsätt kopplat till motorisk färdighet Fördelar/nackdelar med de fyra simsätten Vattenvana – balans i vattnet Flythjälpmedel kopplat till läget i vattnet Visa olika lek- och undervisningsmaterial Streamline – varför det kroppsläget gör simning lättare Välj en eller flera diskussionsfrågor.

38 Ryggsim/Crawl Fördelar: Lättare att finna ett bra vattenläge
Simma på olika sätt Ryggsim/Crawl Fördelar: Lättare att finna ett bra vattenläge Kräver mindre styrka eftersom del av huvudet är i eller under vattenytan Mindre komplicerad motorisk rörelse Nackdelar Andningen i crawl gör det svårare när barnen ska simma längre sträckor Vattenstänk i ögonen kan för otrygga barn upplevas som obehagligt

39 Bröstsim Fördelar: Enklare att orientera sig
Simma på olika sätt Bröstsim Fördelar: Enklare att orientera sig Livräddningsryggsim bygger på bröstsimsbentagen Nackdelar Motoriskt komplicerat bentag för barn Svårt att finna ett bra vattenläge så simningen blir effektiv Kräver mer styrka då barnen strävar efter att ha huvudet över vattnet

40 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simma på olika sätt Examination Ange övningar för hur man lär ut och bygger crawl fjärilsim ryggsim bröstsim Ange syftet med varje övning, samt förklara varför du väljer just den ordningen på övningarna. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

41 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simma på olika sätt Diskutera! Vilka simsätt är bäst att börja med? Vikten av att arbeta med flera simsätt parallellt För- och nackdelar med olika lek- och undervisningsmaterial. Kan flythjälpmedel vara bra att använda? Erfarenhetsutbyte avseende övningar Välj en eller flera diskussionsfrågor.

42 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simma på olika sätt Tips till fördjupning Når børn lærer at svømme (DVD) , Dansk Svømmeunion Go Swim with Mirrors, Tools, and Toys (DVD), Steve Haufler Laura Sevenus swimschool (DVD) The use of floatation suits in the learn to swim-programn, Per-Ludvig Kjendlie (studie gjord i Norge) Välj en eller flera diskussionsfrågor.

43 Pedagogik – inlärning 2 x 45 min
Mål Få kunskap om olika sätt och metoder att lära ut. Få kunskap om olika inlärningsstilar och lekens betydelse för inlärning. Material Simlärarboken sid 43-51

44 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Pedagogik – inlärning Lyft fram Sinnena VAK – inlärningsstilar Lekens betydelse för inlärning Välj en eller flera diskussionsfrågor.

45 Sinnen Vi kommer ihåg 10% av det vi läser
Pedagogik – inlärning Sinnen Vi kommer ihåg 10% av det vi läser Vi kommer ihåg 20% av det vi hör Vi kommer ihåg 30% av det vi ser Vi kommer ihåg 50% av det vi ser och hör Vi kommer ihåg 70% av det vi diskuterar Vi kommer ihåg 80% av det vi upplever Vi kommer ihåg 100% av det vi lär ut till andra

46 Pedagogik – inlärning VAK Den visuella lär sig bäst när den läser, ser bilder, diagram och skapar på så sätt inre bilder (tankekartor). Man kan tycka att den visuella ibland uttrycker sig kortfattat och har svårt att passivt lyssna. Den visuella minns ansikten bättre än vad den minns namn eftersom den minns det den sett men glömmer namn. Den auditiva lär sig bäst genom föreläsningar, diskussioner och när de kan berätta det de lärt sig för andra. Den auditiva föredrar att lyssna när andra talar istället för att tala själv, gillar att delta i samtal och diskussioner. Den auditiva minns oftast namn men glömmer ansikten, den minns det den hört. Den kinestestiska/taktila lär sig bäst när den själv får göra något, lär sig genom praktiska erfarenheter, till exempel genom att delta i rollspel. Den kinestetiska gestikulerar mycket när den talar och lägger märke till andras ansiktsuttryck och gester. Den kinestetiska minns känslan bäst eftersom att de minns bäst vad de själva upplevt.

47 Pedagogik – inlärning Examination Gör en presentation av en övning där du aktiverar så många sinnen som möjligt. Beskriv vilka sinnen och på vilket sätt de aktiveras.

48 Vilken sändar- och mottagarkanal är din bästa?
Pedagogik – inlärning UPPGIFT: Vilken sändar- och mottagarkanal är din bästa? När du… V – den visuella A – den auditiva K – den kinestetiska V A K lär dig läser du helst själv, vill du se demonstrationer, bilder, diagram, visualiseringar, modeller, skapar du tankekartor, (inre) bilder eller modeller. föredrar du muntliga instruktioner, föreläsningar och diskussioner; upprepar du för dig själv det du hört; berättar du vad du lärt för andra vill du delta aktivt genom att göra själv, skaffa dig praktiska erfarenheter, delta i projekt eller rollspel talar och lyssnar uttrycker du dig komprimerat, ibland knapphändigt; ogillar du att lyssna för länge; använder du ord och uttryck som: Som jag ser det… Låt mig se … Det ser ut som … Min syn på saken … Jag har bilden helt klar för mig Ah, nu gick det upp ett ljus tycker du om att lyssna men är otålig på att prata själv; du tycker om att delta i samtal och diskussioner och har inget emot att prata inför andra; använder du ord och uttryck som: Jag är idel öra … Det där låter bra … Det gläder mig att höra … Det låter som musik i mina öron Ah, nu ringer det en klocka… överväger du dina ord noga, gestikulerar mycket, använder uttrycksfulla rörelser; lägger du märke till andras gester och ansiktsuttryck; använder du ord och uttryck som: Det här känns rätt … Det här påverkar mig .. Jag hänger inte med … Ah, äntligen greppar jag det här! minns minns du ansikten men glömmer namn; minns du det du sett minns du namn men glömmer ansikten; minns du det du hört minns du känslan; minns du bäst det du gjort själv Sätt ett kryss i den ruta (V, A eller K) som stämmer bäst in på dig. Räkna sedan antalet kryss i varje kolumn. Tabellen pekar på att din bästa sändar- och mottagarkanal är ...

49 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Pedagogik – inlärning Diskutera! Frågorna Simlärarboken sid 45 Förstärkningsord (positiva och negativa) Vilka olika förmågor tränas genom olika lekar? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

50 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Pedagogik – inlärning Tips till fördjupning Rör dig lär dig, Ingegerd Ericsson Barnet och leken, Gabriella Ekelund Rörelseaktivitet – lek & lärande för utveckling av individ och grupp, Susanne Wolmesjö Rörelse på lek och allvar, Dorrit Stenberg Välj en eller flera diskussionsfrågor.

51 Kommunikation 1 x 45 min Mål
Bli medveten om kommunikationens betydelse i sin roll som ledare Material Simlärarboken kapitel sid och

52 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Kommunikation Lyft fram Skillnader mellan information och kommunikation Verbal/icke verbal kommunikation Olika sätt att kommunicera med vuxna respektive barn Välj en eller flera diskussionsfrågor.

53 Kommunikationsövningar
UPPGIFT: Kommunikationsövningar Rygg mot rygg Jobba 2-2. Sätt er rygg mot rygg. En av personerna har en skiss framför sig och ger en muntlig instruktion om vad den andra skall rita av. Ex. i nedre vänstra hörnet ska du rita en trekant. På mitten en ring osv… Den som ritar får inte ställa några frågor Syftet är att belysa svårigheten med muntlig enbart en kommunikationskanal. Res dig upp! (Auditivt) Jobba 2-2. Ena personen lägger sig på rygg. Den andres uppgift är att med enbart muntlig instruktion få den som ligger ner att resa sig upp. Ge bara en instruktion i taget, inga sammansatta rörelser. Exempel: Dra upp höger ben. Lägg vänster handflata i golvet. Lyft upp huvudet osv… Legobygge Se ovan, fast ni bygger en legomodell istället. Modellen (Kinestetiskt) Jobba 2-2. En i paret blundar. Den andre ställer sig i valfri ställning. Den som blundar ska sedan ställa sig exakt likadant. För att ta reda på detta får han/hon endast känna sig fram (inte se, inte höra). Här bor jag! (Visuellt) Jobba 2-2. Den ena personen ska beskriva hur han/hon bor. Den andre ska rita upp en skiss över detta. Beskrivningen får endast ske visuellt, dvs inga ljud, utan bara visa med kroppen.

54 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Kommunikation Diskutera! Olika sätt att kommunicera – fördelar/nackdelar Digital kommunikation – fördelar/nackdelar Skillnad mellan information och kommunikation Välj en eller flera diskussionsfrågor.

55 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Kommunikation Tips till fördjupning Pedagogiskt torg Välj en eller flera diskussionsfrågor.

56 Barns utveckling Barns utveckling Mål Deltagaren ska få kännedom om barnets individuella utveckling. De ska även få insikt om motorikens betydelse för siminlärning. Material Simlärarboken kapitel 59-63

57 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Barns utveckling Lyft fram Motorikens betydelse för siminlärning Olika utvecklingsområden Grovmotoriska grundformer Helheten av barns utveckling och individuella olikheter Välj en eller flera diskussionsfrågor.

58 Olika utvecklingsområden
Barns utveckling Olika utvecklingsområden

59 Grovmotoriska grundformer
Barns utveckling Grovmotoriska grundformer

60 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Barns utveckling Examination Beskriv skillnaden i upplägg och ledarskap beroende på om du har 4-åringar eller 8-åringar. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

61 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Barns utveckling Diskutera! Hur möter du barn som är lika gamla men olika långt komna i utvecklingen fysisk motoriskt socialt kognitivt emotionellt Välj en eller flera diskussionsfrågor.

62 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Barns utveckling Tips till fördjupning Rör dig lär dig, Ingegerd Ericsson Motorisk utveckling: nyare perspektiv på barns motorik, Hermundur Sigmundsson, Arve Vorland Pedersen Styrketräning för barn – bu eller bä?, Michail Tonkonogi och Helena Bellardini Referenser från Simlärarboken Välj en eller flera diskussionsfrågor.

63 Landövningar Landövningar 2 x 45 min Mål Få kännedom om olika landövningar och dess betydelse för barnets motoriska utveckling och siminlärning Knyt ihop med behov av landträning och avsnittet om simundervisning. Koppla samman med vattenvaneövningar, barns utveckling och mekanik Material Simlärarboken sid 65-69

64 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Landövningar Lyft fram Olika syften med landövningar Välj en eller flera diskussionsfrågor.

65 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Landövningar Uppgift Grupparbete – ta fram landövningar för olika åldersgrupper. Redovisa innan praktikpass vid bassängen. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

66 Landövningar Examination Hur kan du avgöra vilka övningar som kan vara svåra att utföra för ett barn genom att studera det på land.

67 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Landövningar Diskutera! Vilka landövningar kan du använda för att träna: Olika positioner i vattnet Koordination Simtekniken i de olika simsätten Beakta olika åldrar och utveckling Välj en eller flera diskussionsfrågor.

68 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Landövningar Tips till fördjupning Bamsegympa, Svenska Gymnastikförbundet Barnet och leken, Gabriella Ekelund Rörelseaktivitet – lek & lärande för utveckling av individ och grupp, Susanne Wolmesjö Rörelse på lek och allvar, Dorrit Stenberg Styrketräning för barn – bu eller bä?, Michail Tonkonogi och Helena Bellardini Välj en eller flera diskussionsfrågor.

69 Fyra simidrotter 2 x 45 min Mål
Simidrottskolan – fyra simidrotter Fyra simidrotter 2 x 45 min Mål Deltagarna ska få en orientering om simförbundets fyra olika simidrotter. Detta är ett teoretiskt pass som kompletteras med praktiska övningar i varje simidrott. Material Simlärarboken sid 71-77 DVD simhopp, konstsim, vattenpolo Plumsaren instruktionspärm

70 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simidrottskolan – fyra simidrotter Lyft fram Fokus på avsnittet bör ligga på att hitta övningar snarare än rena faktakunskaper om idrotterna. Det är en fördel att göra övningarna praktiskt i bassäng . Vilka övningar som kan användas inom simundervisningen för att variera lektionerna och utveckla simfärdigheterna. Ge en orientering om simförbundets fyra simidrotter. Hur många föreningar utövar respektive idrott. Hur många utövare det finns i Sverige. Hur det ser ut internationellt. Hur tävlingsformerna ser ut. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

71 Simidrottskolan – fyra simidrotter
De fyra simidrotterna 2010 Simning Simhopp Vattenpolo Konstsim Antal föreningar 300 23 21 9 Antal licensierade simidrottare 2009 10 132 267 621 101 Till detta ska läggas 481 licensierade för masters (simning och simhopp)

72 Geografisk fördelning antal klubbar
Simidrottskolan – fyra simidrotter Geografisk fördelning antal klubbar Distrikt/region Simning Simhopp Vattenpolo Konstsim Norrbotten, Västerbotten Mellannorrland 38 1 Mellansvenska, Värmland 69 8 5 Skåne, Blekinge 56 6 Småland, Östergötland 3 2 Stockholm 50 4 Västsvenska 49 Summa 300 23 21 9

73 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simidrottskolan – fyra simidrotter Examination Beskriv vilka övningar från de fyra simidrotterna som du kan använda dig av i nivå Fisken. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

74 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simidrottskolan – fyra simidrotter Diskutera! Hur kan de fyra simidrotterna integreras i simundervisningen? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

75 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simidrottskolan – fyra simidrotter Tips till fördjupning Information om de olika simidrotterna Välj en eller flera diskussionsfrågor.

76 Livräddning Livräddning 4x 45 min Mål Deltagaren ska genomföra livräddningsprov och få kunskap om olika sätt att rädda liv. Material Simlärarboken sid DVD Rädda liv!

77 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Livräddning Lyft fram Förlängda armen Säkerhetsrutiner i simundervisning Välj en eller flera diskussionsfrågor.

78 Livräddningens grunder
Flytväst/räddningsväst Räddningsmaterial Stanna kvar på land Prata lugnt, håll ögonkontakt Förlängda armen Flythjälpmedel vid undsättning Tänka alltid på din egen säkerhet

79 Livräddning Förlängda armen

80 Livräddning Upptagning ur vattnet

81 Livräddning med boj i vattnet

82 Livräddningen Livräddning Huvudfattning
Fatta den nödställdes huvud över öronen och kinder så att lillfingret följer käkbenets konturer. Häll huvudet bakåtböjt – dels för att få fria luftvägar, dels för att hålla mun och näsa ovan vattenytan. Överarmsfattning/tvåhandsfattning Fatta den nödställdes armar och bogsera. Nackdelen med detta bogseringssätt är att man inte har full kontroll över om luftvägarna är fria hos den nödställde. Enarms bröstfattning Fatta med den ena armen över den nödställdes bröstkorg. Låt huvudet vila på din axel på samma sida som den den arm du använder för att hålla fast den du livräddar. Simma på rygg med den nödställdes kropp nära din egen och använd om möjligt den fria handen som hjälp.

83 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Livräddning Examination Livräddningsprovet (görs under utbildningen) Simma med livboj 25 m, därefter dykning efter föremål eller person på m djup. Ilandföring av person i boj 25 m. För att vara godkänd på utbildningen ska detta klaras på 3 minuter. Klarar någon deltagare inte detta bör tillfälle och eventuellt personlig instruktion och övning ges. Därefter får deltagaren tillfälle att åter göra livräddningsprovet. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

84 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Livräddning Tips till fördjupning Välj en eller flera diskussionsfrågor.

85 Säkerhet och ansvar 2 x 45 min
Mål Deltagarna ska känna till vilka risker som finns och vilket ansvar man har i simundervisningen. Material Simlärarboken sid 103

86 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Säkerhet och ansvar Lyft fram Vad simläraren har för ansvar i och kring bassängen Hur man skapar tydliga rutiner för när lektionen börjar och slutar Elementär bad- och båtvett Välj en eller flera diskussionsfrågor.

87 Säkerhetsinformation som alla simlärare ska känna till
Säkerhet och ansvar Säkerhetsinformation som alla simlärare ska känna till Var du larmar - direktlarm eller 112 Adressen Var första hjälpen-utrustningen finns Var ambulans ska anlända Utrymningsvägar Hur du får tag i badpersonal Kontrollera alltid om det finns annan information du behöver

88 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Säkerhet och ansvar Uppgifter Ta reda på var säkerhetsutrustning samt närmaste telefon finns där du har simundervisning Vad behöver du tänka på vid överlämnandet av barnen till föräldrarna vid lektionens slut? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

89 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Säkerhet och ansvar Diskutera! Vad är en assisterande simlärares ansvar vad gäller säkerhet?  Vad gör du när en olycka skett? Hitta gärna på egna fall. En 6-årig flicka ramlar och slår huvudet. Hon är vid medvetande men mycket omtöcknad. Vad gör du? Tre pojkar i 10-årsåldern kommer springande till dig, som har en grupp Pingviner i lilla bassängen, och meddelar att deras kompis fallit över bastuaggregatet och bränt sig illa. Vad gör du? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

90 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Säkerhet och ansvar Tips till fördjupning Välj en eller flera diskussionsfrågor.

91 Simmärken och märkestagning 2 x 45 min
Mål Känna till innehållet i SSF:s simmärken och hur olika moment ska bedömas Känna till sambandet mellan Simlinjens mål och simmärkena Känna till hur man övar för de olika momenten Integrera gärna med siminlärning och Simlinjen Material Simlärarboken sid Informationsmaterial om Simlinjen, SSF Aktuella simmärkesbesämmelser

92 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simmärken och märkestagning Lyft fram Syfte med simmärken Bedömning Vad som kännetecknar att man simmar ett simsätt – formulera om Välj en eller flera diskussionsfrågor.

93 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simmärken och märkestagning Uppgifter Praktiska övningar i de olika momenten i simmärkena. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

94 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simmärken och märkestagning Diskutera! Varför har vi simmärken? På vilket sätt kan bedömningen av ett simsätt göras olika beroende på nivå (Pingvinen vs Hajen)? Hur kan märkestagningen organiseras så att det blir en positiv motivation för barnen? Diskutera innebörden av ”nära mål”. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

95 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simmärken och märkestagning Tips till fördjupning Välj en eller flera diskussionsfrågor.

96 Planering 4 x 45 min Mål Få förståelse för planeringens betydelse.
Kunna göra en detaljplanering och planera lektionerna så att verksamhetsmålen för simundervisning uppnås Känna till olika materiel och hjälpmedel för simundervisning. Material Simlärarboken , , 91-93

97 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Planering Lyft fram Utgå från Simlinjen – ledarpärmen. Presentera och beskriv Planeringshjulet. Lyft behov och nytta med utvärdering Detaljplanering. Mål och delmål. Vad behöver man uppnå på vägen för det slutliga målet? Bassängutnyttjande Viktigt att barnen är aktiva. Annars blir det tråkigt och ineffektivt. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

98 Effektiv undervisning
Planering Effektiv undervisning Tänk på logistiken så att inte onödig tid går åt att t.ex. organisera en ring för 2 min lek för att sedan gå till kanten. Planera så att du inte behöver lägga onödig tid på att hämta utrustning på andra sidan bassängen. Kommunikation och rollfördelning mellan ledarna Vem tar hand om Olle som inte vågar släppa kanten? Hur delar vi in bassängen för att det ska bli så effektivt som möjligt?

99 Planering Examination Diskutera för- och nackdelar med att låta barnen byta grupp så fort de klarat målen för en viss nivå jämfört med att byta grupper inför terminsstart.

100 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Planering Uppgift Grupparbete: Gör en detaljplanering för en Fisken-grupp Välj en eller flera diskussionsfrågor.

101 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Planering Diskutera Ta fram olika sätt att använda bassängen. Ta hänsyn till olika djup, storlek, barnens ålder och färdighet etc. Diskutera för- och nackdelar med att låta barnen byta grupp så fort de klarat målen för en viss nivå jämfört med att byta grupper inför terminsstart. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

102 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Planering Tips till fördjupning Välj en eller flera diskussionsfrågor.

103 Organisation Organisation 1 x 45 min Mål Grundläggande kunskap om hur Svenska Simförbundet och dess föreningar är organiserade. Känna till idrottens övergripande mål och verksamhetsidé. Material Simlärarboken sid 137,

104 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Organisation Lyft fram Gå igenom SSF:s organisation Idrotten Vill, Simidrotten Vill Ideell förening – ideellt ledarskap Välj en eller flera diskussionsfrågor.

105 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Organisation Uppgift Ta reda på hur organisationen ser ut i din egen förening. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

106 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Organisation Diskutera! Vilken filosofi/vision har din egen förening? Hur diskuteras den inom föreningen och hur förs den ut till samtliga medlemmar? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

107 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Organisation Tips till fördjupning Välj en eller flera diskussionsfrågor.

108 Föräldrakontakter 1 x 45 min
Mål Kunskap om föräldrarnas roll och behov av information och kommunikation. Material Simlärarboken sid

109 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Föräldrakontakter Lyft fram Föräldrarna som resurs. Tydlig information förebygger många problem. Informationskanaler: skriftligt på papper, informationsmöte, e-post, föreningens hemsida, telefon etc. Hur gör man för att det allra viktigaste ska nå fram? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

110 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Föräldrakontakter Uppgifter Arbeta fram punkter för genomförande av föräldramöte i en Hajen-grupp. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

111 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Föräldrakontakter Diskutera! Utgå från upplevda situationer men diskutera lösningsinriktat. Hur kan jag vända en ”gnällig” mamma till att bli en resurs. För- och nackdelar med olika informationskanaler och vilka budskap som passar respektive inte passar de olika kanalerna. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

112 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Föräldrakontakter Tips till fördjupning Välj en eller flera diskussionsfrågor.

113 Vattnets påverkan på kroppen 1 x 45 min
Mål Kunskap om hur vattnet påverkas oss fysiskt och psykiskt. Kunskap om hur kyla, motstånd och tryck påverkar lektionens upplägg. Material Simlärarboken

114 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Vattnets påverkan på kroppen Lyft fram Vattnets fysiska och psykiska påverkan på kroppen Värmeförlust Välj en eller flera diskussionsfrågor.

115 Värmeförlust Strålning – kroppen strålar ut värme
Vattnets påverkan på kroppen Värmeförlust Strålning – kroppen strålar ut värme Ledning – direkt från ett varmare område  kallare Avdunstning – svettning Konvektion – vatten och luft runt om kroppen för bort värme. Vanligast i simning

116 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Vattnets påverkan på kroppen Uppgift Välj en eller flera diskussionsfrågor.

117 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Vattnets påverkan på kroppen Diskutera! Välj en eller flera diskussionsfrågor.

118 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Vattnets påverkan på kroppen Tips till fördjupning Välj en eller flera diskussionsfrågor.

119 Mekanik Mekanik 1 x 45 min Mål Förstå vilka mekaniska förutsättningar som påverkar förmågan att flyta, rotera, motstånd och framdrift. Integrera mekanik med praktikdelarna i avsnitten Vattenvana och Simma på olika sätt Material Simlärarboken sid Når børn lærer at svømme (DVD) , Dansk Svømmeunion, mekanikavsnittet

120 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Mekanik Lyft fram Kroppstyngdpunkten och dess förändring beroende på ålder och fysisk utveckling tyngdkraften kroppsdelar ovan vattenytan Tryckkraften är riktad rakt mot rörelseriktningen  draget under vattnet Lyftkraften är resultatet av skovelrörelser med t ex handen Rotationskraft kring den långa axeln (crawl, rygg) kring den korta (fjäril, bröst, vändning) Framåtdrift Välj en eller flera diskussionsfrågor.

121 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Mekanik Uppgifter Simma stående Glida från kant i streamline respektive ”grodläge” Simma med knutna respektive spretiga fingrar Flyta på olika sätt för att hitta vars och ens optimala flytläge. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

122 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Mekanik Diskutera! Välj en eller flera diskussionsfrågor.

123 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Mekanik Tips till fördjupning Välj en eller flera diskussionsfrågor.

124 Examination Examination 1 x 45 min Uppgifterna märkta med examination utgör en hemuppgift som deltagarna ska skicka in till kursledaren senast angivet datum, ca 1 månad efter utbildningen. Gå igenom uppgifterna och låt deltagarna diskutera dem så att eventuella frågeställningar kan redas ut.

125 Examination – sammanställning
Ta reda på hur simkunnighetsstatistiken ser ut på din egen ort. Hur har den förändrats de senaste fem åren? Vad kan förändringen bero på? Vilka styrkor har du själv som ledare? Vad behöver du förbättra?  Beskriv övningar där du utvecklar följande färdigheter från Baddaren till Hajen – Balansera – Rotera – Flyta/glida Ange övningar för hur man lär ut och bygger – Crawl – fjärilsim – ryggsim – bröstsim Ange syftet med varje övning, samt förklara varför du väljer just den ordningen på övningarna. Gör en presentation av en övning där du aktiverar så många sinnen som möjligt. Beskriv vilka sinnen och på vilket sätt de aktiveras. Beskriv skillnaden i upplägg och ledarskap beroende på om du har 4-åringar eller 8- åringar. Hur kan du avgöra vilka övningar som kan vara svåra att utföra för ett barn genom att studera det på land. Beskriv vilka övningar från de fyra simidrotterna som du kan använda dig av i nivå Fisken. Diskutera för- och nackdelar med att låta barnen byta grupp så fort de klarat målen för en viss nivå jämfört med att byta grupper inför terminsstart.

126 Uppgifter inför Simlärare
Examination Uppgifter inför Simlärare Vad anser du att det skiljer mellan att undervisa barn respektive vuxna? Förbered minst fem favoriter, övningar eller vattenlekar. Skriv ner dessa, syftet med respektive övning/lek och ta med i 20ex. till kursen. Ta med en plan för hur din förening är organiserad gällande simundervisningen. Fundera på vad som är bra och vad som skulle kunna förbättras. Fundera ut något barn eller vuxen som har lärt sig simma under din ledning. Hur gjorde du och varför? Vilka problem uppstod? Fundera ut några frågeställningar som du vill diskutera under kursen Skriv ner din ledarfilosofi. Stödfrågor: Hur är din förebild som ledare? Vad gör att just den personen är förebild för dig? Vad är du bra på? Vad behöver du förbättra? Ge exempel när du har varit auktoritär, demokratisk I vilka situationer är du medveten om att du anpassar ledarskapet

127


Ladda ner ppt "HANDLEDNING."

Liknande presentationer


Google-annonser