Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stresshantering Karolina Källoff Ola Olefeldt Studenthälsan, Malmö högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stresshantering Karolina Källoff Ola Olefeldt Studenthälsan, Malmö högskola."— Presentationens avskrift:

1 Stresshantering Karolina Källoff Ola Olefeldt Studenthälsan, Malmö högskola

2 Stressreaktioner FlyktKamp Studenthälsan, Malmö högskola

3 Hotande tankar Orm? eller Pinne? Studenthälsan, Malmö högskola

4 Obalans mellan de krav och påfrestningar en människa utsätts för och hennes resurser att uppfylla eller handskas med dessa Studenthälsan, Malmö högskola Vad är stress?

5 Krav, resurser och prestationsförmåga Studenthälsan, Malmö högskola

6 Sambandet: Krav - Prestation Optimalt samband mellan kravnivå och prestation Sätt rimliga krav på dig själv Ifrågasätt kraven från andra Studenthälsan, Malmö högskola

7 Sambandet: Krav - Prestation Prestation Krav För höga krav ! För låga krav ! Optimal kravnivå ! Studenthälsan, Malmö högskola

8 Balans mellan krav och resurser RESURS KRAV RESURS Sätt rimliga krav på dig själv i förhållande till dina resurser – försök att hålla balansen. Studenthälsan, Malmö högskola

9 Krav – sätt rimliga krav Vilka krav har du på dig själv? –Gör en kartläggning! Är dessa rimliga? Vilka krav har andra på dig? –Är du osäker: Fråga! Är dessa rimliga? Vilka krav har du på andra? –Var tydlig mot din omgivning! Balans mellan krav och resurser Studenthälsan, Malmö högskola

10 Du kan höja dina resurser bl.a. genom att: Hitta din inlärningsstil Lära dig studieteknik Ha koll på kost och motion Umgås med vänner, familj … Hitta dina återhämtningsytor Lära dig att hantera negativa och stressande tankar Balans mellan krav och resurser Studenthälsan, Malmö högskola

11 Balans mellan krav och resurser Påfrestningar och förändringar i livet påverkar ens resurser. T ex: Miljöombyte (arbete/gymnasium – högskola) Fysiska/psykiska dagsformen Uppbrott i relationer Konflikter Det är inte rimligt att hålla samma kravnivå när ens resurser är reducerade. Studenthälsan, Malmö högskola

12 Jag Personliga egenskaper Sysselsättnings- situation Fritids- familjesituation Studenthälsan, Malmö högskola Kartläggningsmodell Gör en kartläggning av din livssituation - kartlägg såväl styrkor som svagheter!

13 Tanke, känsla och beteende Studenthälsan, Malmö högskola

14 Tankar KänslorBeteende Jag kommer aldrig att klara tentan Jag känner att jag inte duger till – att jag inte håller måttet Orkar inte studera Jag vet inte hur tentan kommer att gå – jag ska göra så gott jag kan – kanske går det bra Jag känner mig nöjd med att ha gjort så gott jag kan – ingen kan kräva något mer Jag studerar och förbereder mig så mycket jag kan och tycker är rimligt Sambandet mellan tanke, känsla och beteende Studenthälsan, Malmö högskola

15 Tänk om jag inte klarar tentan Då klarar jag säkert inte om-tentan..och lyckas inte få någon utbildning Ingen utbildning - inget jobb Jag får leva på social- bidrag Jag kommer att dö fattig Tänk om jag inte klarar tentan Det kommer en om-tenta...och jag kanske lyckas med den Lyckas jag med den lyckas jag säkert med fler Klarar jag mina tentor klarar jag utbildningen Utbildning är åtminstone ett första steg till ett jobb Tankefälla: Katastroftanke Katastroftanke Positiv tanke Studenthälsan, Malmö högskola

16 Tankefälla: ”Jämförelsenoja” +/- …sluta att jämföra dig med summan av alla andras förträfflighet Alla människor har plus och minus… Studenthälsan, Malmö högskola

17 Skillnaden mellan högskolestudier och arbetslivet Arbetsliv Högskolestudier Fastlagda arbetstider Arbetsfria dagar Chef som leder och fördelar arbetet Få inbokade föreläsningar resten självstudier Väldigt flexibla arbetstider Du är din egen chef Studenthälsan, Malmö högskola

18 Läsdagbok Steg 1 Avsätt tid för planering av såväl studier som annat. Var konkret – ”ett visst antal sidor/uppgifter” Sätt rimliga mål – du måste ha tid för pauser. Du har rätt att vara ledig när du gjort vad du kunnat för att uppnå dina studiemål. Ta hänsyn till din naturliga dygnsrytm när du planerar. Kom ihåg att planera in tid för mat, motion och återhämtning. Studenthälsan, Malmö högskola

19 Läsdagbok Steg 2 Skriv upp vad du faktiskt har läst/gjort enligt din planering. Skriv ner om du gjort något annat än du avsett. Steg 3 Fundera kring och skriv ner vad som hindrade dig att fullfölja din planering. Steg 4 Försök att komma på vad som hade hjälpt dig att uppnå de mål som du satt för dina studier. Studenthälsan, Malmö högskola

20 TidpunktPlanering dagen innan. Vad jag läste enligt Planen eller vad gjorde jag istället? Vad jag tror hindrade mig? Vad hade hjälpt? Frukost Förmiddag Pass 1 Exempel: Läsa Cullberg s.145 - 175 Exempel: Läste s.145-163 Pratade i telefon Exempel: Telefonen ringde Exempel: Att jag dragit telefonen ur jacket. Mellanmål Förmiddag Pass 2 Lunch Eftermiddag Pass 1 Mellanmål Eftermiddag Pass 2 Exempel: Göra uppgift 7-9 Exempel: Uppgift 7 och 8 Exempel: Orealistisk planering Exempel: Planera rimligare Kvällsmat KvällRepetera föreläsnings- anteckningar Tittade på TVMitt favoritprogram gick just denna tiden Spela in programmet på video och se någon annan tid. Nattmacka Natt Exempel på en läsdagbok Studenthälsan, Malmö högskola

21 Att sätta upp mål Realistiska Konkreta Tidsbundna Studenthälsan, Malmö högskola Delmål Successivt närmade Ge inte upp!

22 Sätt upp konkreta målsättningar Total studietid för varje ämne Vilket betyg siktar du på? Hur lång ska din studievecka och din studiedag vara? Sätt upp ett schema! Studenthälsan, Malmö högskola

23 Skriv in de schemalagda, fasta och återkommande aktiviteterna (lektioner, föreläsningar, gruppövningar) Men också tid för enskilda studier! Skriv också in belöningar Vikten av tydlighet mot dig själv – och mot din omgivning Studenthälsan, Malmö högskola

24 Jämför med att diska och tvätta! Studenthälsan, Malmö högskola

25 Så här kan du läsa facklitteratur Studenthälsan, Malmö högskola

26 Så här kan du läsa facklitteratur 1. Ställ tre frågor 2. Snabb översikt 3. Fördjupad översikt 4. Studieplanering 5. Intensivläsning 6. Repetition Gå på föreläsning = 1 rep Studenthälsan, Malmö högskola

27 Så här kan du läsa facklitteratur 1.Ställ tre frågor 1.Hur viktigt är stoffet? 2.Vilka förkunskaper har du? 3.Varför ska du läsa boken – vilket är ditt mål? Studenthälsan, Malmö högskola

28 Så här kan du läsa facklitteratur 2. Snabb översikt Omslag – förord Innehållsförteckning Förord Introduktion Bläddra – 4 sek/sida – bekanta dig med bilder, tabeller, rubriker Studenthälsan, Malmö högskola

29 Så här kan du läsa facklitteratur 3. Fördjupad översikt Kopiera innehållsförteckning och lägg bredvid Sammanfattningar Första/sista del av kapitel Rubriker (och leta efter svaret) Texter till bilder, diagram och tabeller Faktarutor Markerad text Övningar, frågor Studenthälsan, Malmö högskola

30 Detta har du gjort nu! Studenthälsan, Malmö högskola

31 Så här kan du läsa facklitteratur 4. Studieplanering Läs kursmålen Vad har du för tidigare kunskaper? Planera in i schemat Post-it med datum i boken MånTisOnsTorFreLörSön 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01 Studenthälsan, Malmö högskola

32 Så här kan du läsa facklitteratur 5. Intensivläsning Över och understrykningar – olika färger, var konsekvent! Skriv i marginalen, ex 1, 2, 3 Rödmarkera det du inte förstår och gå vidare direkt Boken är ditt arbetsredskap Anteckningspapper vid sidan om Återberätta Frågor och gamla tentor Studenthälsan, Malmö högskola

33 Så här kan du läsa facklitteratur 6. Repetition Repetition Glömskekurvan Repetition Studenthälsan, Malmö högskola

34 Du är här för att lära! - inte för att du redan har lärt dig


Ladda ner ppt "Stresshantering Karolina Källoff Ola Olefeldt Studenthälsan, Malmö högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser