Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska."— Presentationens avskrift:

1 1 Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg Hjärtstopp som inte orsakas av hjärtsjukdom

2 2

3 3 Sedan 1990 Drygt 65.000 fall Cirka 5.000 fall per år Nästan 100% täckningsgrad Hjärtstopp utanför sjukhus

4 4 Hur kan vi med säkerhet veta orsaken till att hjärtat stannar? Hur kan vi med säkerhet veta orsaken till att hjärtat stannar?

5 5 Antal dödsfall utanför sjukhus i Göteborg under 1 år D ö dsfall N= 1309 av vilka 1073 (82%) obducerades

6 6 Dödsorsaker (bara obducerade fall n=1073) % Hj ä rtsjukdom56 Ischemisk hj ä rtsjukdom51 Ischemisk hj ä rtsjukdom (<75 å r) 34 Ischemisk hj ä rtsjukdom (<75 å r och 18 larmade ambulans; c:a 200 patienter)% Hj ä rtsjukdom56 Ischemisk hj ä rtsjukdom51 Ischemisk hj ä rtsjukdom (<75 å r) 34 Ischemisk hj ä rtsjukdom (<75 å r och 18 larmade ambulans; c:a 200 patienter)

7 7 Data i Svenska Hjärt-lungräddnings- registret baseras på ambulanssjuk- sköterskans bedömning Data i Svenska Hjärt-lungräddnings- registret baseras på ambulanssjuk- sköterskans bedömning

8 8 Tidstrend av andel icke kardiella hjärtstopp

9 9 Karakteristik Icke kardiella Kardiella p Ålder (median) 64 73 <0.0001 Kvinnor (%)3628<0.0001 Bevittnade (%)6173<0.0001 HLR före ambulans (%)4948<0.01 Kammarflimmer (%)1537<0.0001 30 dagars överlevnad (%) 4.8 8.3<0.0001 Icke kardiella Kardiella p Ålder (median) 64 73 <0.0001 Kvinnor (%)3628<0.0001 Bevittnade (%)6173<0.0001 HLR före ambulans (%)4948<0.01 Kammarflimmer (%)1537<0.0001 30 dagars överlevnad (%) 4.8 8.3<0.0001

10 10 Tider (median, minuter) Icke kardiella Kardiella p Hjärtstopp - larm 3 3 Hjärtstopp - HLR 9 9 Hjärtstopp - defibrillering 13 12<0.01 Ambulansens responstid 8 7<0.0001 Icke kardiella Kardiella p Hjärtstopp - larm 3 3 Hjärtstopp - HLR 9 9 Hjärtstopp - defibrillering 13 12<0.01 Ambulansens responstid 8 7<0.0001

11 11 Tidstrend för förekomst av ventrikelflimmer

12 12 Tidstrend för 30 dagars överlevnad (alla)

13 13 Tidstrend för 30 dagars överlevnad (VF)

14 14 Tidstrend för 30 dagars överlevnad (ej VF)

15 15 Figur 3 Tidstrend av HLR före ambulans

16 16 Orsak till hjärtstopp Hjärt- Annan Lung- Olycksfall Intox Kvävning Själv- Drunk- Plötslig sjukdom orsak sjukdom mord ning spädbarns- död

17 17 Medianålder Lung- Kvävning Annan Olycksfall Drunkning Självmord Intox Plötslig sjukdom orsak spädbarns- död

18 18 Andel kvinnor Lung- Kvävning Plötslig Annan Intox Sjävmord Drunkning Olycks- sjukdom spädbarns- orsak fall död

19 19 Bevittnat hjärtstopp Lung- Kvävning Annat Olycksfall Intox Drunkning Plötslig Självmord sjukdom spädbarns- död

20 20 Förekomst av VF Annat Lung- Olycks- Drunkning Kvävning Intox Själv- Plötslig sjukdom fall mord spädbarns- död

21 21 HLR före ankomst av ambulans Plötslig Drunkning Självmord Intox Olycksfall Kvävning Annan Lung- spädbarns- orsak sjukdom död

22 22 Ambulansens responstid Intox Kvävning Plötslig Lung- Själv- Annat Olycks- Drunkning spädbarns- sjukdom mord fall död Median, min

23 23 Tid hjärtstopp - defibrillering Annat Lung- Olycksfall Kvävning Plötslig Intox Självmord Drunkning sjukdom spädbarns- död Median, min

24 24 30-dagars överlevnad (totalt) Drunkning Intox Kvävning Annat Plötsl. Olycks- Lung- Själv- spädbarns- fall sjukdom mord död

25 25 30-dagars överlevnad (VF) Drunkning Olycks- Kvävning Annan Intox Plötslig Lung- Själv- fall orsak spädbarns- sjukdom mord död

26 26 Andelen icke kardiella hjärtstopp förefaller öka Bland dessa ses högst överlevnad vid drunkning följt av läkemedelsöverdosering Även vid kammarflimmer ses högst överlevnad vid drunkning Trots att förekomsten av kammarflimmer tenderar att minska så ökar överlevnad såväl bland kardiella som icke kardiella hjärtstopp En starkt bidragande faktor till detta är säkert att livräddaringripande före ambulansens ankomst ökar såväl bland kardiella som icke kardiella hjärtstopp Andelen icke kardiella hjärtstopp förefaller öka Bland dessa ses högst överlevnad vid drunkning följt av läkemedelsöverdosering Även vid kammarflimmer ses högst överlevnad vid drunkning Trots att förekomsten av kammarflimmer tenderar att minska så ökar överlevnad såväl bland kardiella som icke kardiella hjärtstopp En starkt bidragande faktor till detta är säkert att livräddaringripande före ambulansens ankomst ökar såväl bland kardiella som icke kardiella hjärtstopp Konklusion

27 27 Tack


Ladda ner ppt "1 Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska."

Liknande presentationer


Google-annonser