Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handikappförbunden Dialogmöte DO 9 april 2013 Ingrid Burman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handikappförbunden Dialogmöte DO 9 april 2013 Ingrid Burman."— Presentationens avskrift:

1 Handikappförbunden Dialogmöte DO 9 april 2013 Ingrid Burman

2 Handikappförbunden Handikappförbunden är en paraplyorganisation för 38 förbund som tillsammans representerar ca 400 000 individer. Prioriterade områden Arbete och försörjning Jämlik hälso- och sjukvård Utvecklat diskrimineringsskydd Ökat stöd åt barn och deras familjer

3

4 Mänskliga rättigheter Vi arbetar för ett samhälle för alla. För oss handlar det om Mänskliga rättigheter. Vi tar vår utgångspunkt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När det finns rättigheter för någon så finns det också skyldigheter. I det här fallet handlar det om staten, lagstiftningen och politiken som har skyldigheter att leva upp till konventionen och mänskliga rättigheter.

5 Konventionen Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning En oberoende nationell institution för att främja, skydda och övervaka efterlevnaden av konventionen Rättsäkerhet Alternativrapporten CRPD Committee - at their September session.

6 Arbetsmarknad Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning och en nedsatt arbetsförmåga AKU 1998 – 2008 56,3%-50% SCB 2012 44%

7 Ungdomar Fokus 12: Bland unga med funktionsnedsättning hade 45 procent ett arbete, jämfört med 66 procent av övriga. 32 procent varit arbetslösa i mer än 6 månader (långtidsarbetslösa), jämfört med 13 procent bland övriga ungdomar. Arbetsmarknadsetableringen för elever i gymnasiesärskolan har försämrats i jämförelse med mätningar gjorda på 1970-talet. Ungdomar med en funktionsnedsättning har sämre hälsa, fattigdom m.m.

8 Assistansreformen Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sen 2008 Bakgrunden är dels Försäkringskassans skärpta tolkning från 2007, dels regeringsrättens dom från juni 2009. De innebar en ny tillämpning av reformen utan att det fattats något nytt politiskt beslut om någon ny inriktning eller att intentionerna bakom reformen inte längre skulle respekteras.

9 Assistansreformen, forts Under 2011 fick majoritet av de som sökte assistansersättning avslag. Alltfler förlorar samtidigt sin assistansersättning vid omprövning. En aktuell delrapport från ISF visar en dramatisk förändring sedan 2008 i antal nybeviljanden och omprövningar av assistansersättning. Under 2002-2007 beviljades ca 1300 - 1550 personer assistansersättning. Under 2008, sjönk antalet med 25 %, och 2011 beviljades bara 1000 personer assistansersättning. Avslagen var fler än antalet beviljanden, vilket är en historisk förändring.

10 Socialförsäkringar Gemensam, solidariskt finansierad Rehabiliteringskedjan Motiverade beslut, överklagan Arbetsförmågebegreppet Privata försäkringar, tillgängliga för alla Ex Folkhögskolan DO viktig roll

11 Hälso-och sjukvård Specialistutbildningar Rehabiliteringen och habiliteringen Patientens ställning måste stärkas Rätten till sin egen journal Rätt till vårdplan. Brukarinflytande m.m

12 En förstärkt diskrimineringslagstiftning Ett samhälle som inte lagstiftar mot diskriminering accepterar diskriminering, det finns ingen kompromiss i den frågan DOs engagemang debattartikel

13 Tack för ordet!


Ladda ner ppt "Handikappförbunden Dialogmöte DO 9 april 2013 Ingrid Burman."

Liknande presentationer


Google-annonser