Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet
2010

2 Karolinska Institutet ett ledande medicinskt universitet
Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa

3 Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning
Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet och ett av de största i Europa. Det är Sveriges enda universitet med renodlat medicinsk inriktning och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

4 Forskning – från molekyl till patient
22 institutioner 600 forskargrupper 1 500 forskare/lärare varav 328 professorer 2 028 doktorander Siffror från ÅR 2009: (% kvinnor) 328 professorer (21%) 148 universitetslektorer (55%) 117 forskarassistenter (51%) 219 universitetsadjunkter (80%) 685 forskare (49%) 515 doktorander med anställning (67%) 1005 lab- och teknisk personal (71%) 858 administrativ personal (84%) Totalt anställda helårsarbetskrafter (varav 65% kvinnor)

5 Forskningsområden Cancer Cirkulation och respiration
Endokrinologi och metabolism Folkhälsovetenskap och internationell hälsa Infektion Inflammation och immunologi Neurovetenskap Reproduktion, tillväxt och utveckling Vävnad och rörelse Vid Karolinska Institutet samlas forskare i nio nätverk för ökad samarbete inom dessa områden.

6 Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet
Ger möjlighet till Fördjupade ämneskunskaper Kunskapsutbyte med världsledande forskare Internationellt utbyte Innebär Eget projektarbete inom etablerad forskargrupp Handledning av seniora forskare Kurser på forskarnivå För doktorsexamen krävs i normalfallet totalt fyra års forskarutbildning på heltid. Forskarstudierna kan bedrivas parallellt med klinisk eller annan tjänstgöring, men skall kunna slutföras inom fyra år vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen.

7 Utbildning på forskarnivå – 2 examina
Licentiatexamen Lic-seminarium Cirka 2 år Betygsnämnd Lic-avhandling Doktorsexamen Cirka 4 år Doktorsexamen utfärdas efter försvar av en avhandling som godkänns vid offentlig disputation. Licentiatexamen utfärdas efter försvar av en avhandling vid ett licentiatseminarium. Forskarstudiernas framsteg följs upp årligen. Därutöver sker en mer grundlig halvtidskontroll, alternativt licentiatexamen, efter motsvarande två års forskarstudier på heltid. Disputation Halvtidskontroll Doktorsavhandling

8 Doktorander 2009 61 % är kvinnor 34 % har utländsk grundutbildning 392
Doktorsexamen 17 Med lic 420 Nyantagna 2028 Registrerade Siffror från ÅR 2009

9 Breda program för utbildning på forskarnivå
Allergi, immunologi och inflammation Cellbiologi och genetik Epidemiologi Hörsel, öron, språk och tal Infektionsbiologi Kardiovaskulär forskning Metabolism och endokrinologi Miljöfaktorer och hälsa Regenerativ medicin The Neurosciences Tumörbiologi/onkologi Utvecklingsbiologi och cellulär signalering World health Vårdvetenskap KIs forskarutbildningsprogram är institutionsövergripande och samlar forskargrupper inom naturligt sammanhängande vetenskapsområden. Huvuduppgiften för programmen är att ge ett långsiktigt genomtänkt kursprogram för doktoranderna inom respektive område. För närvarande erbjuds15 forskarutbildningsprogram

10 Forskarskolor Nationella forskarskolan i vårdvetenskap
Nationella forskarskolor i klinisk psykiatri respektive klinisk cancerforskning Samarbete med Uppsala universitet, koordineras från Karolinska Institutet Nationella forskarskolan i vård och omsorg Samverkan sker med 4 partnerhögskolor Karolinska Institutet är värdhögskola Lokala kliniska forskarskolor i samarbete med SLL Allmänmedicin Epidemiologi Molekylärmedicin Psykiatri Nationella forskarskolan i vård och omsorg är ett samarbete mellan fem lärosäten. Karolinska Institutet är värduniversitet. Syftet med forskarskolan är att utveckla en vetenskaplig verksamhet med hög kvalitet inom kunskapsområdet vård och omsorg. Forskarskolorna för kliniker vänder sig till odisputerade kliniskt verksamma läkare inom SLLs verksamhetsområde. För Allmänmedicin: även annan vårdpersonal och yrkesgrupper. För Molekylärmedicin: även tandläkare.

11 Organisation Styrelsen för forskarutbildning 22 institutioner
Strategi, utvärdering och tillsyn Finansiering och rekrytering Forskarutbildningsprogram Forskarskolor Forskar-AT Karriärservice för doktorander Disputationskommittén Internationella samarbeten Styrelsen för forskarutbildning består av dekanus, prodekanus, 5 andra lärarrepresentanter, 4 doktorandrepresentanter, 3 fackliga företrädare, 2 adjungerade ledamöter samt 4 studierektorer (en av studierektorerna är också lärarrepresentant). 22 institutioner Forskning Forskarutbildning

12 Stockholms akademiska sjukvårdsystem
Samarbetet mellan KI och SLL fick sin nuvarande formella organisation den 1 januari Ledningsgruppen ansvarar för övergripande strategiska beslut, fördelar medel samt utvärderar gemensamma aktiviteter och satsningar. Deras arbete stöds av tre ledningsorgan: forskningsstrategiska kommittén, utbildningsstyrelsen samt infrastrukturrådet. Forskningsstrategiska kommittén ansvarar för resursfördelningen för forskning samt strategiska satsningar (ca miljoner kronor). På verksamhetsnivån stöds arbetet av ett antal FoUU-grupper.

13 Hur finansieras utbildning på forskarnivå?
Doktorandtjänst Utbildningsbidrag ALF-medel, stipendium, klinisk tjänstgöring eller annat Finansiärer Externa anslag Stockholms läns landsting Statliga fakultetsmedel Företag Andra aktörer inom relaterade områden

14 Core faciliteter inom många områden
KI Biobank Register Bioinformatik och biostatistik Kliniska prövningscentra Experimentella modeller Expressionsanalys Genomics Proteomics Visualiseringstekniker På Karolinska Institutet finns ett omfattande utbud av tjänster som kräver särskild sakkunskap eller utrustning. Tjänsterna är samlade under namnet Core Facilities och är tillgängliga för intresserade från både Karolinska Institutet och andra universitet, liksom näringslivet.

15 Breda samarbetsytor inom utbildning på forskarnivå
Hälso- och sjukvården Svenska och utländska universitet Näringslivet Internationella avtal med organisationer i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien

16 Internationella utbyten
Karolinska Institutet har samarbetsavtal om utbildning på forskarnivå med bl a: USA - National Institute of Health och University of Minnesota Singapore - A*STAR och NUS, NTU Japan - RIKEN Brain Science Institute Finland - University of Helsinki Ukraina - Kiev University Kina - Peking University, Sun Yat-Sen, Fudan Uganda - Makerere University Vietnam - Hanoi Medical University Dessutom pågår en bred verksamhet med forskarutbildning i samarbete med låg- och medelinkomstländer, ofta med stöd från SIDA och uppbyggd enligt sandwichmodell. ”Genom övergripande avtal som universitetsledningen står bakom ges ökade möjligheter till kontakter för både doktorander och forskare, tillgång till unikt forskningsmaterial och därigenom goda förutsättningar att bedriva forskning och utbildning. Genom formella avtal skapas en god struktur och villkor för utbyten, och frågor om forskningsetik och moral beaktas noga innan avtal ingås.”

17 KIRT – Karolinska International Research and Training committee
Forskning, utbildning på forskarnivå och internationellt samarbete rörande globala hälsoproblem KIRT firade sitt 20-årsjubileum 2006! Etablerade samarbeten med: Etiopien, Uganda, Iran, Vietnam, Laos, Pakistan, Ryssland, Ukraina och länder i Centralamerika KIRT chairman Professor Vinod Diwan. Country coordinators: Ethiopia: Susanna Brighenti, Uganda: Stefan Peterson, Iran: Amir Samadi /Rolf Wahlström, Vietnam: Ingeborg van der Ploeg, Laos: Rolf Wahlström, Pakistan: Bo Lindblad/Olle Söder/Andreas Mårtensson, Russia: Tommy Linné, Ukraine: Tommy Linné, Central America (NeTropica): Teresa Frisan.

18 Mer information: ki.se 09/1


Ladda ner ppt "Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet"

Liknande presentationer


Google-annonser