Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet 2010."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet 2010

2 Karolinska Institutet ett ledande medicinskt universitet Vårt uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa

3 Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning

4 Forskning – från molekyl till patient  22 institutioner  600 forskargrupper  1 500 forskare/lärare varav 328 professorer  2 028 doktorander

5  Cancer  Cirkulation och respiration  Endokrinologi och metabolism  Folkhälsovetenskap och internationell hälsa  Infektion  Inflammation och immunologi  Neurovetenskap  Reproduktion, tillväxt och utveckling  Vävnad och rörelse Forskningsområden

6 Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Ger möjlighet till  Fördjupade ämneskunskaper  Kunskapsutbyte med världsledande forskare  Internationellt utbyte Innebär  Eget projektarbete inom etablerad forskargrupp  Handledning av seniora forskare  Kurser på forskarnivå

7 Utbildning på forskarnivå – 2 examina Halvtidskontroll Cirka 4 år Disputation Doktorsexamen Licentiatexamen Cirka 2 år Betygsnämnd Lic-seminarium Lic-avhandling Doktorsavhandling

8 Doktorander 2009  61 % är kvinnor  34 % har utländsk grundutbildning 420 Nyantagna 2028 Registrerade 392 Doktorsexamen 17 Med lic

9 Breda program för utbildning på forskarnivå  Allergi, immunologi och inflammation  Cellbiologi och genetik  Epidemiologi  Hörsel, öron, språk och tal  Infektionsbiologi  Kardiovaskulär forskning  Metabolism och endokrinologi  Miljöfaktorer och hälsa  Regenerativ medicin  The Neurosciences  Tumörbiologi/onkologi  Utvecklingsbiologi och cellulär signalering  World health  Vårdvetenskap

10 Forskarskolor  Nationella forskarskolan i vårdvetenskap  Nationella forskarskolor i klinisk psykiatri respektive klinisk cancerforskning  Samarbete med Uppsala universitet, koordineras från Karolinska Institutet  Nationella forskarskolan i vård och omsorg  Samverkan sker med 4 partnerhögskolor  Karolinska Institutet är värdhögskola  Lokala kliniska forskarskolor i samarbete med SLL  Allmänmedicin  Epidemiologi  Molekylärmedicin  Psykiatri

11 Organisation  Styrelsen för forskarutbildning  Strategi, utvärdering och tillsyn  Finansiering och rekrytering  Forskarutbildningsprogram  Forskarskolor  Forskar-AT  Karriärservice för doktorander  Disputationskommittén  Internationella samarbeten  22 institutioner  Forskning  Forskarutbildning

12 Stockholms akademiska sjukvårdsystem

13 Hur finansieras utbildning på forskarnivå?  Doktorandtjänst  Utbildningsbidrag  ALF-medel, stipendium, klinisk tjänstgöring eller annat Finansiärer  Externa anslag  Stockholms läns landsting  Statliga fakultetsmedel  Företag  Andra aktörer inom relaterade områden

14 Core faciliteter inom många områden  KI Biobank  Register  Bioinformatik och biostatistik  Kliniska prövningscentra  Experimentella modeller  Expressionsanalys  Genomics  Proteomics  Visualiseringstekniker

15 Breda samarbetsytor inom utbildning på forskarnivå  Hälso- och sjukvården  Svenska och utländska universitet  Näringslivet  Internationella avtal med organisationer i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien

16 Internationella utbyten Karolinska Institutet har samarbetsavtal om utbildning på forskarnivå med bl a:  USA - National Institute of Health och University of Minnesota  Singapore - A*STAR och NUS, NTU  Japan - RIKEN Brain Science Institute  Finland - University of Helsinki  Ukraina - Kiev University  Kina - Peking University, Sun Yat-Sen, Fudan  Uganda - Makerere University  Vietnam - Hanoi Medical University

17 KIRT – Karolinska International Research and Training committee Forskning, utbildning på forskarnivå och internationellt samarbete rörande globala hälsoproblem  KIRT firade sitt 20-årsjubileum 2006!  Etablerade samarbeten med:  Etiopien, Uganda, Iran, Vietnam, Laos, Pakistan, Ryssland, Ukraina och länder i Centralamerika

18 Mer information: ki.se 09/1


Ladda ner ppt "Utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser