Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad vet vi, hur ser det ut? Fokus: utveckling, indikatorer Tylösandsseminariet, 3 -5 september Håkan Leifman, Direktör, CAN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad vet vi, hur ser det ut? Fokus: utveckling, indikatorer Tylösandsseminariet, 3 -5 september Håkan Leifman, Direktör, CAN."— Presentationens avskrift:

1 Vad vet vi, hur ser det ut? Fokus: utveckling, indikatorer Tylösandsseminariet, 3 -5 september Håkan Leifman, Direktör, CAN

2 Rattfylleri – många bestämningsfaktorer
Alkoholvanornas utveckling - Konsumtionsvolym - Dryckesmönster – intensivkonsumtion, vardagsdrickande Inställning till alkohol-trafik - Attityder Kontrollsystemet - rattfyllerikontroller, lagstiftning: allmänprevention – upptäcktsrisk och hot om sanktioner – båda behövs

3 Om alkoholkonsumtionsutvecklingen - högre nivå än – talet men minskning sedan 2004/05, så även berusningsdrickande

4 Inte minst minskningar bland yngre (här: år) (Andel storkonsumenter bland män mer än 14 “standardglas”/vecka)

5 Om alkoholens koppling till rattfylleri
Tidsseriesamband alkohol – rattfylleri : en ökning av alkoholkonsumtionen leder i regel i sig (historiska data) till en ökning av rattfylleriet Men inget självklart och kan förändras över tid Räcker ej med alkoholutvecklingen som indikator på rattfylleriutvecklingen Behövs andra indikatorer direkt – indirekta mått som på olika sätt tillsammans ”fångar in”/mäter utvecklingen av rattfylleri

6 Indikatorer Ett omfattande arbete med ANDT-indikatorer pågår på uppdrag av Socialdep. Även rattfylleri inkluderas Finns inget enskilt bra mått – många behövs Dessutom – underutvecklat – olika siffror presenteras på samma data!! Skapar stor förvirring (varför tar man fram data?) Bättre komma överens om några som man följer och hålla sig till dem – också som styrindikatorer

7 Följande indikatorer kommer att följas/utvecklas vidare inom ramen för ANDT-strategin (tre av dem redovisas = *): Följande indikatorer kommer att följas/ utvecklas vidare inom ramen för ANDT-strategin: *Alkoholrelaterade dödsfall i trafiken (Antal döda förare i trafiken rättsmedicinskt undersökta med blodalkoholkoncentration om minst 0,2 promille) (RMV, SoS) *Fordonsförare i singelolyckor med personskada nattetid (personskadade förare i singelolyckor nattetid (kl –05.59) (STRADA, Transportstyrelsen) *Positiva utandningsprov (minst 0,2 promille) (Antal positiva utandningsprov per 100 000 genomförda utandningsprov) (VTI) Positiva utandningsprov (minst 0,2 promille) bland skadade motorfordonsförare (Antal/andel positiva utandningsprov bland skadade motorfordonsförare) (RPS)

8 Andra mått (* = redovisas):
*Andel som i frågeundersökning (enkäter) uppger att de kört bil efter druckit alkohol utöver lättöl (redovisad idag, men osäkert med ökande bortfall underrapportering) Vägtrafikolyckor – skadade personbilsförare med misstanke om påverkan (för osäker – inkl. andra ämnen, saknas inf. från många). Rattfylleribrott – anmälda/lagförda ( proaktivt brott, antalet betingas av polisens insatser , dfr för osäker)

9 Antal alkoholpositiva (minst 0,2 prom
Antal alkoholpositiva (minst 0,2 prom.) bland döda personbilsförare avlidna i trafiken. Basen -- alla personbilsförare som obduceras. Per inv., 15+

10 Andel alkoholpositiva (minst 0,2 prom
Andel alkoholpositiva (minst 0,2 prom.) bland döda personbilsförare avlidna i trafiken. Basen -- alla personbilsförare som obduceras

11 Andel som svarat att de någon gång under de sen. 12 mån
Andel som svarat att de någon gång under de sen. 12 mån. kört bil efter att ha druckit alkohol utöver lättöl (Källa: Trafikverket)

12 Antal singelolyckor nattetid (kl. 21. 59-04. 59), per 100 000 inv
Antal singelolyckor nattetid (kl ), per inv., 15+ (Källa: FHI)

13 Antal positiva utandningsprov per 100 000 genomförda utandningsprov (polisens fasta kontroller) (Källa: VTI) År Andel nyktra förare (ej alkoholpositiva) % % % % %

14 Utvecklingen baserat på olika indikatorer (Index: år 2010=100)

15 Summa för fyra index

16 Sammanfattningsvis Trots ofullständiga data –
Sannolikt en nedgång under senaste 6-7 åren Flera sannolika förklaringar – en av dessa – minskad alkoholkonsumtion Viktigt att bättre utveckla mått och använda som goda indikatorer – styrindikatorer – vi vet för lite


Ladda ner ppt "Vad vet vi, hur ser det ut? Fokus: utveckling, indikatorer Tylösandsseminariet, 3 -5 september Håkan Leifman, Direktör, CAN."

Liknande presentationer


Google-annonser