Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SJÖGEOGRAFISKA RÅDET Norrköping 2009-10-14 Ove Eriksson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SJÖGEOGRAFISKA RÅDET Norrköping 2009-10-14 Ove Eriksson."— Presentationens avskrift:

1 SJÖGEOGRAFISKA RÅDET Norrköping 2009-10-14 Ove Eriksson

2

3 Statlig utredning sen sist. Trafikverksutredningen. Överföra sjöfartsverkets verksamheter rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen till den nya myndigheten Trafikverket. Måldatum första april 2010.

4 Ekonomiska mål. Som övergripande mål för sjöfartsverket gäller krav på full kostnadstäckning. Huvudsaklig finansiering sker i huvudsak genom avgifter på handelssjöfarten. Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel. Långsiktiga målet för soliditeten är lägst 25 procent.

5 Ekonomisk utveckling Konjunkturnedgången slår hårt mot sjöfartsverket. Reducering av de anslag som avser åtaganden som inte skall finansieras av handelssjöfarten. Tillkommande uppgifter ofta baserade på EU-direktiv eller politiska beslut utan ekonomisk kompensation. Såväl kärnverksamheter som stödjande funktioner blir/är föremål för omfattande rationaliseringar och effektiviseringar.

6 Prognos resultat efter finansiella poster till 2012

7 Prognos eget kapital till 2012

8 Avgiftspliktiga godsvolymer per månad (30 dgr), milj ton

9 Exempel på pågående rationaliseringar och effektiviseringar. Optimering av utnyttjandet av fartygsflottan. Utbyte av sjöelkablar mot solpaneldrift. Överföring till andra huvudmän av farleder som saknar betydelse för handelssjöfarten. Överföring till andra huvudmän av sjösäkerhetsanordningar som saknar betydelse för handelssjöfarten. Samlokalisering av sjötrafikinformationscentraler. Reducering av egna sjömätarresurser. Neddragningar inom administrationen. Optimering av lotsservice.

10 Sjömätningsresurser 2010. Ett stort sjömätningsfartyg Jakob Hägg. Ett mindre fartyg (konverterat hydroforbojfartyg från marinen) En resursreducering med ca 20%.


Ladda ner ppt "SJÖGEOGRAFISKA RÅDET Norrköping 2009-10-14 Ove Eriksson."

Liknande presentationer


Google-annonser