Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.helasverige.se EU-gruppen RIKTLINJER. www.helasverige.se Riktlinjer EU engagemang Allmänna riktlinjer för medverkan i planering och genomförande av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.helasverige.se EU-gruppen RIKTLINJER. www.helasverige.se Riktlinjer EU engagemang Allmänna riktlinjer för medverkan i planering och genomförande av."— Presentationens avskrift:

1 www.helasverige.se EU-gruppen RIKTLINJER

2 www.helasverige.se Riktlinjer EU engagemang Allmänna riktlinjer för medverkan i planering och genomförande av EU´s program för utveckling. Möten, arrangemang och seminarier Projektarbete Nationella nätverk Samverkansgruppen för företagande och utveckling på landsbygden Genomförandepartnerskapen i resp län Övervakningskommittéer i resp program Påverka nästa programperiod

3 www.helasverige.se Aktivitetsplan EU engagemang Mål för insatserna: Att stärka byarörelsen genom en ökad kunskap om programmens innehåll och syfte. Att byarörelsen tar del av programmens möjligheter. Att sprida erfarenheter om programarbetet inom EU till byarörelsen. Att HSSL påverkar kommande programperiod i en positiv riktning för byarörelsen med ett tydligare fokus på allmän landsbygdsutveckling. Att påverka så att CLLD (”Leader”) och multifond (alla fyra fonder kan medfinansiera) etableras och genomförs.

4 www.helasverige.se Aktivitetsplan EU engagemang Tre strategiska huvudspår med metodförslag : Utbildning – Workshops - coaching, -utbildningsträffar, -regionala / nationella seminarier, -LBR-möten Skrivelser – Remisser -informationsmaterial, -hemsidan, -debattartiklar, -remisser, -dialogforum Samverkan - Nätverk. -samverkan utvecklas med Leader och MO, -delta i nätverk och partnerskap

5 www.helasverige.se Aktivitetsplan EU engagemang Åtgärdslista: Styrdokument, mötesprotokoll och annat relevant läggs ut på hemsidan. Notiser i varje nr av HS-bladet. Debattartiklar om strukturfondspolitiken. Skrivelser formuleras till ansvariga myndigheter. Förslag om CLLD och multifond bevakas särskilt. Öka samverkan med Leadergrupperna och MO. Planera för gemensamma aktiviteter. Seminarie / workshop om programmering genomförs nationellt och regionalt inför nästa EU-period. Förslag om programmering i samtliga fonder inför kommande programperiod. Det behövs coachning till byagrupperna. Ramprogram eftersträvas och sen får Länsbygderåden söka pengar regionalt. Utbildningsaktiviteter måste erbjudas på lokal och regional nivå, i samarbete med studieförbunden. Ett heldags seminarium arrangeras när ny programperiod startar och vi känner villkoren. Vi tar fram nya informationsbroschyrer om fondernas innehåll och användning. HSSL strategi för medverkan i genomförandet av strukturfondsprogrammen utarbetades vid ett heldagsseminarium jan 2007. En revidering sker 2013 genom ett liknande aktivitet för LBR.


Ladda ner ppt "Www.helasverige.se EU-gruppen RIKTLINJER. www.helasverige.se Riktlinjer EU engagemang Allmänna riktlinjer för medverkan i planering och genomförande av."

Liknande presentationer


Google-annonser