Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Palliation Norrman / Pikwer © Andnöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Palliation Norrman / Pikwer © Andnöd"— Presentationens avskrift:

1 Palliation Norrman / Pikwer © Andnöd
Genes: h-svikt, LE, pneumoni, lungmetastas, p-vätska, Hb, ångest 1. Kausal behandling 2. Symptomatiskt - Morfin (tex T Dolcontin® mg x 2) - Bensodiazepin (tex T Sobri®l mg x 2-3) 3. Syrgas (om det hjälper) 4. Vid svår ångest attack: Dormicum® 2,5-10 mg im, iv el sc Cancersår 1. Luktande: Odla, Debridera, Kolkompress eller Sorbact®, T Flagyl® 400 mg x 3 / Metronidazol® 5 mg/ml på kompress Örondr Ättiksyra 2% mot Pseudomonas 2. Nekrotiska: Debridera, Sorbsan® el. Aquacel®, Duoderm® 3. Blödande: Adrenalin på kompress, Andapsin®mixtur i sår, Spongostan® el Surgicel®, Melolin®kompress Ev: T Cyklokapron® / Cyklokapron® lokalt och strålning 4. Smärtande: T Voltaren® 50 mg x 3 el Toradol® mg/d sc, EMLA, Xylocain®gel 2% el Morfingel 1mg/ml i sår Anemi Genes: blödning, brist, hemolys, sekundär, biverkan 1. Vid symptom: 2 SAG och utvärdera effekt 2. Vid förväntad överlevnad >2-3 månader: Erytropoetin Dropp indikation: GI-hinder, hypercalcemi, hyperglykemi, kräk/illamå, inf. I livets slutskede bör man undvika dropp. Blödning Genes: högt PK, läkemedel, trombocytopeni, blödande tumör 1. Stor: Ringer, 2 SAG, Inj Nexium® 40 mg iv, Inj Cyklokapron® 1 g x 3-6 iv, kir. konsult. 2. Terminal: Dormicum® 2,5-10 mg im, iv eller sc, varm filt. 3. Långsam: T Omeprazo® 40 mg, T Cyklokapron® 1 g x 3-4, Skopi Förvirring Genes: uttröttning, infektion, anemi, hypoxi, lågt BT, latent demens, Hjärnmetastaser, abstinens, hyperkalcemi, hyponatremi, hypo-/hyper glykemi, leversvikt, läkemedel 1. Riktad terapi 2. God belysning, lugn 3. T / Inj Haldol® 0,5-4 mg Cortison 1 mg Betapred = 7-8 mg Prednisolon (ger retention, bra vid lågt BT) Initialdoser Betapred® (kan delas upp morgon + middag vid >8 mg) Cerabral metastas: mg/d, Medullapåverkan: 8-16 mg/d Lever-/mjukdelsmetastas: 6-8 mg/d, Skelettmetastas: 4-6 mg/d, Aptitlöshet/illamående: 4 mg/d. Vid op, truma, kraftig infektion: Sulo-Cortef® 25 mg x 6. Hyperkalcemi Symptom: AT, dehydrering, obstip, illamående, trötthet, konfusion. Genes: ökad osteoklastaktivitet Korr Ca < 3,0: rehydrering (NaCl 2-3 l/dygn i 2-3 dygn) Korr Ca > 3,0: rehydrering enligt ovan + Zometa 4 mg x 2 dygn 2 Korr Ca > 4,0: rehydrering + Miacalcic 5 E/kg i NaCl dropp 5 h Underhåll: T Bonefos® 800 mg x 2

2 Lindra, trösta Norrman / Pikwer © Ileus
Ej terminal: BÖS, Kir. Konsult inför ev op Terminal: Morfin individuell dos, Haldol® 1-5 mg/d mot illamående, Buscopan® mg/d minskar GI-safternas volym. Allt i sc inf. Munsmärtor Genes: torra slemhinnor, svamp, aftösa sår, mucosit av cyt/strålning Smärtstillande: Xylocain® viskös 20 mg/ml 10ml, krossad T Bamyl® i grädde, Klorhexidin 0,1% vid tandborstning. Candida: T Diflukan 50 mg x 1 i 14d, Aftösa sår: Zendium tandkräm Illamående Genes: obstibation, oral candida, elektrolytstörning (Na, Ca), ulcus, Ileus, digitalisintox. Förebygg opioidillamående! 1. Neuroleptika: Bra vid toxisk stimuli via blodbanan (läkemedel, elektrolytrubbning, uremi, stor tumörbörda) Ex: T Haldol® 1-4 mg tn, Supp Stemeti®l 25 mg x3, Nozinan® inj 25 mg x 1 sen 5 mg po tn 2. Antihistamin: Bra vid rörelse provokation och opioidillamående Ex: T Postafen® 25 mg x 2, Supp Torecan® 6,5 mg 3. Anticholinergika: Bra vid rörelseprovokation och vagusstimulering Ex: Scopoderm®plåster 1 mg/72 h, CAVE: Konfusion 4. Prokinetika: Ex: T Primperan® 10 mg 1 x 3 eller supp 20 mg x 3 5. Steroider: T Betapred® 4mg kan hjälpa 6. 5-HT3-antagonist: Bra vid strålnings- och cyt-relaterat illamående Ex: T Navoban® 5mg, Zofran®, Kytril® Muntorrhet Genes: munandning, morfin, antikolinergika, svamp, strålning. Salivstimuli: Salivin®, Mucidan®, SST®, Pilokarpin 2,5 mg x 3 Saliversättning: Saliva Orthana®, Terminalt: fuktad sudd i munnen Neurogen smärta Lyrica® x 2, trappas in, kontakt med anestesi för blockad. När döden är nära Uteslut: infektion, hyperkalcemi, hyperglykemi, anemi, uremi Informera anhörig, seponera läkemedel/dropp, Inj Dormicum® 5 mg/ml 0,5 ml sc vb, Munvård, KAD? Obstipation Profylax: Laxoperal® 5-10 dr tn + ev Laktulos® ml x 1-3 Rektumobstipation: Microlax® el Klyx® var 2-3:e dag Svår obstipation: Movicol® 1-2 x 2-3 Klåda Vid eksem, torr hud: Kräm Fenuril Pga morfin: Byt till Durogesic® (frisätter ej histamin) Vid ikterus: Stent, T Zofran® Oro och ångest Tillfällig: T Stesolid® 5 mg, Underhåll: T Sobril® 5-15 mg x 3 Panikångest: SSRI, Svår: Inj Dormicum® 5 mg/ml 0,5-1 ml Rosslighet terminalt Ej dropp, inj Morfin-Skopolamin® (10-0,4 mg/ml) 0,5-1 ml x 1-4 sc Långverkande Morfin (Dolcontin®, Depolan®) Börja med T kortverkande x 6 + vb. Sätt över på långverkande x 2 med samma dygnsdos. Prova att sätt ut paracetamol! Komplettera med kortverkande morfin (1/6:del av dygnsdosen) Skelettmetasatser T Voltaren 50 mg x 3, strålbeh, ortopedbeh, T Betapred 4 mg x 1, Bisfosfonat


Ladda ner ppt "Palliation Norrman / Pikwer © Andnöd"

Liknande presentationer


Google-annonser