Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grunder - fysik och anatomi Vänsterkammarfunktion Klaffar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grunder - fysik och anatomi Vänsterkammarfunktion Klaffar"— Presentationens avskrift:

1 Grunder - fysik och anatomi Vänsterkammarfunktion Klaffar
Ekokardiografi Grunder - fysik och anatomi Vänsterkammarfunktion Klaffar

2 Ekokardiografi - grunder (fysik)
Piezo-elektrisk kristall som skickar ~1000 impulser per sekund som är ~1 miljondels sekund långa - mest mottagare Impulsen reflekteras mot materia med en ”ny” densitet - luft är ett hinder Avståndet mellan proben och de olika strukturerna beräknas från tiden impulsen färdas fram och åter Viktigt med vinkelräta strukturer

3 Historik – Lund 1953

4 Historik – Lund 1953 A- och B-mode Amplitud resp Brightness

5 Prober – givare - transducer

6 Ekokardiografi - grunder (anatomi)
För att skapa sig ett 3D-tänkande måste man se hjärtats hålrum och strukturer från olika håll. Parasternalt - Lång- och kortaxel Apikalt - 2-, 3-, 4- samt 5-kammarbild Subcostalt - 4-kammarbild och kortaxel

7 Olika snitt genom hjärtat

8 Ekokardiografi - grunder (anatomi)
Parasternal långaxel

9 Parasternal långaxel

10 Ekokardiografi - grunder (anatomi)
Parasternal kortaxel - Aorta/VF hk ap hf vf

11 Parasternal kortaxel - Aorta/VF

12 Ekokardiografi - grunder (anatomi)
Parasternal kortaxel - Mitralis hk vk

13 Parasternal kortaxel - Mitralis

14 Ekokardiografi - grunder (anatomi)
Parasternal kortaxel – Papillar-muskel VK hk vk

15 Parasternal kortaxel

16 Kortaxel x 3

17 Ekokardiografi - grunder (anatomi)
Apikal 4-rums bild vk hk hf vf

18 Apikal 4-rumsbild

19 Ekokardiografi - Vänsterkammarfunktion - systolisk
Mäta dimension av Vänster Kammare och Förmak Se på rörligheten - förtjockningen - av vänsterkammarväggen mät EF, dvs hur stor del av kammaren tömmer sig under systole! Kontrollera läckage - MI och AI

20 Ekokardiografi - varför?
Söka en rimlig förklaring till : trötthet, dyspné, viktuppgång, blåsljud etc Bestämma EF% före insättning av ACE Bekräfta/motsäga ett röntgensvar: ”förstorat hjärta” Särskilja Höger- resp Vänstersvikt Utesluta ev AS eller Hypertrofi för ACE Regional / global anatomi (exv aneurysm)

21 Kontrastmedel

22 Blått bort – rött hem

23 Myxom benignt eller?

24 Patologi 1

25 Jämför!

26 Vad händer sen…?

27 Vätska inne och ute!

28 Mer vätska…och hur ser väggen ut?

29

30 Aortastenos

31 Var läcker det?

32 Inte bara hjärtat…

33 Kärldiagnostik - Duplex

34 Diagnos? Förmaksflimmer

35 Vävnadsdoppler

36 Vävnadsdoppler

37 Frågor? http://www.echobasics.de/castellano.html

38 Ekokardiografi - ordlista
LVDD/LVVD - Vänsterkammardiam./volym (VK) i diastole LVDS/LVVS ” systole Slagvolym - LVVD-LVVS Ejektionsfraktion, EF% - Slagvolym/LVVD FS, Fraktionsförkortning - LVDD-LVDS/LVDD ~EF% Kinesi - Rörelse (exv hyperkinesi=överrörlighet ) LVOT - VK utflödestrakt VTI-kvot - mått på grad av AS (>0.40, <0.21=operation) Hypertrofi - Förtjockning av hjärtväggen ( >12mm i VK)


Ladda ner ppt "Grunder - fysik och anatomi Vänsterkammarfunktion Klaffar"

Liknande presentationer


Google-annonser