Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bemötande. Varför denna lärfråga? Hypotes: Vi trodde att vårt bemötande påverkar elevers ansvarstagande för sin skolsituation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bemötande. Varför denna lärfråga? Hypotes: Vi trodde att vårt bemötande påverkar elevers ansvarstagande för sin skolsituation."— Presentationens avskrift:

1 Bemötande

2 Varför denna lärfråga? Hypotes: Vi trodde att vårt bemötande påverkar elevers ansvarstagande för sin skolsituation.

3 Bemötande vid sen ankomst

4 Metod Klasserna informerades om vårt ”nya” tillvägagångssätt Samtal med elever med sen ankomst efter lektionens slut Loggbok fördes

5 Resultat Studiemotiverade elever tycktes visa förståelse för hur sen ankomst påverkar arbetssituationen i klassen. Elever med regelbunden sen ankomst visade ingen förståelse. Socialt osäkra elever prioriterar en ”ledig” kompis. Läraren blev a) tryggare b) mera fokuserad på lektionsinnehållet c) mindre stressad och hade ett bättre bemötande av eleven.

6 Lärdomar För litet underlag för att se tydliga mönster. Fler lärare och fler elever behöver involveras under en längre tid. Lärare och elever får bättre förståelse för varandras situation. Vi lärare blev mera medvetna om olika konkreta vardagssituationer och våra reaktioner i samband med dessa.


Ladda ner ppt "Bemötande. Varför denna lärfråga? Hypotes: Vi trodde att vårt bemötande påverkar elevers ansvarstagande för sin skolsituation."

Liknande presentationer


Google-annonser