Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Faktorer på många olika nivåer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Faktorer på många olika nivåer"— Presentationens avskrift:

1

2 Faktorer på många olika nivåer
Historia Kultur Makro-social Meso-social Micro-social individ Sub-individ påverkar möjligheten till arbete

3 Sub-individuell nivå Motivation till att arbeta:
Ajzen: Theory of planned behavior

4 Individuell nivå Faktisk förmåga att arbeta
Om funktionsnedsättning inte behöver leda till funktionshinder Ge arbetsinriktad stöd med fokus på att förändra omgivning inte individ, utifrån vetskapen om att: Individens egenskaper förklarar bara 8 % av variansen i ”jobbresultat” Individfaktorer förklarar 26 % av variansen i ”jobbresultat” Empowerment färre symptom och upplevd stigma, mer engagemang i det egna livet, bättre QoL och rehabilitering

5 Mikro-social nivå Professionella:
Förväntningar och förhållningssätt hos personal inom rehabilitering och habilitering - en viktig faktor för att få ett arbete är att de professionella tror på ens förmåga att kunna få ett arbete. Socialt stöd, både informativt och emotionellt – att någon gör något extra för just mig Arbetsgivare: Tidigare erfarenhet och kontakt med personer med funktionsnedsättning

6 Meso-social nivå Kvalitet på insatser
Framgångsfaktorer i implementering av EBP (SE) är: Tydligt ledarskap Metodtrohet Observation – modeling – ongoing feed-back Mätpunkter Övervaka resultaten Redovisning ”Loop” - lärande Personalens arbetssätt: Inriktning på anställning leder till anställning, inriktning på träning leder inte till anställning

7 Macro-social nivå Hälso- och sjukvårdssystemet Arbetsmarknadssystemet Sjukförsäkringssystemet Omsorgssystemet Skolsystemet ska ge stöd efter individuella behov inte efter verksamhetens behov

8 Historia och Kultur Kultur:
Tradition inom rehabilitering: träna inför arbete till träna på arbetet ”Praktikkultur” till ”anställningskultur” ”Arbetslinje” :om faktisk förmåga blir omgivningens uppgift, inte den enskilda individens. Historia: Sociala representationer ge nytt innehåll till våra gemensamma mentala bilder vad vi talar om hur vi talar om varför vi talar om

9 Och för att göra en lång historia kort…
Kultur makro-social Meso-social Micro-social individ Sub-individ …många faktorer påverkar möjligheter att få arbete

10


Ladda ner ppt "Faktorer på många olika nivåer"

Liknande presentationer


Google-annonser