Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsofts lösningar för säker kommunikation och säkert samarbete Talare ej fastställt Microsoft Corporation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsofts lösningar för säker kommunikation och säkert samarbete Talare ej fastställt Microsoft Corporation."— Presentationens avskrift:

1 Microsofts lösningar för säker kommunikation och säkert samarbete Talare ej fastställt Microsoft Corporation

2 Affärsmiljö Efterlevnad är en viktig faktor Hårt tryck på IT att förbättra produktiviteten   Fokus på projekt som tillför mervärde   Verksamhetskritiska system måste bli stabilare   Distribuering måste bli säker, pålitlig, hanterbar, kostnadseffektiv   Hårda straff för missbruk av e-post   Information måste lagras, hittas och tas fram snabbt   Efterlevnad inte möjlig utan riktlinjer och övervakning   1 av 5 företag har blivit stämda för e-post* Säkerhetsbrister existerar fortfarande   Skräppost, virus och nätfiske härjar fortfarande i inkorgar   Högre samband mellan virus och skräppost   Företag är dåligt utrustade för att förebygga säkerhetshot *2005 Undersökning av elektronisk övervakning från American Management Association (AMA) och ePolicy Institute

3 Information äventyras Förlust av data och ansvarsskyldighet är växande problem Jupiter: "Företag rapporterar att vidarebefordran av e-post är en av deras tre största brott mot säkerheten"* IDC: företag som hanterar känslig information tvingas i lag att implementera förebyggande åtgärder för att förhindra informationsläckor** Källa 1: Worldwide Secure Content Management 2005-2009 Forecast: The Emergence of Outbound Content Compliance, mars 2005 Källa 2: JupiterMedia, DRM in the Enterprise, maj 2004

4 Informationsrisker omfattande Banktjänster Aktieundersökningar, sammanslagningar och förvärv Aktieundersökningar, sammanslagningar och förvärv GLB, NASD 2711 GLB, NASD 2711 Sjukvård och medicinteknik Forskning, kliniska försök Forskning, kliniska försök HIPAA HIPAA Tillverkning och avancerad teknik Design för samarbete Design för samarbete Dataskydd med externa leverantörer Dataskydd med externa leverantörer Myndigheter Offertprocesser, konfidentiell information Offertprocesser, konfidentiell information HIPAA HIPAA Informationsskydd Känslig e-post Styrelsediskussioner Ekonomiska data Priser och kundlistor Personalrelaterad och juridisk information Företagskontroll Sarbanes-Oxley (USA) Datasekretesslagar (EU)

5 Informationsrisker ger höga kostnader Image och trovärdighet skadas Kundernas allmänna uppfattning och tilltro skadas Ekonomiska konsekvenser för företaget p.g.a. förlorade intäkter eller åtgärder Läckta e-brev eller PM kan vara generande Juridiska, lagstadgade och ekonomiska konsekvenser Kostnaden för informationsläckor per år uppgår till miljarder $ Regleringar ökar i antal och komplexitet, t.ex. GLB, SOX, lokala regleringar Underlåtelse att följa kraven, eller förlora data, kan leda till avsevärda arvoden, böter och/eller fängelse Konkurrensfördel ar går förlorade Avslöjanden om strategiska planer, information om sammanslagningar och förvärv etc. leder ev. till förlorade intäkter, marknadskapitalisering Förlust av forskningsdata, analysdata och andra immateriella tillgångar För tidigt avslöjande om konkurrensstrategier eller marknadsinitiativ

6 IT-proffs Både intern och extern kommunikation måste göras säker Skräppost, virus och olämpligt innehåll måste blockeras Underhåll är dyrt och resurskrävande Företagskontroll och support för efterlevnad är av yttersta viktInformationsarbetare Behöver oavbruten åtkomst till inkorgen Mobil och fjärråtkomst är viktigt för produktiviteten men ökar komplexiteten Behöver säkerhet var och när de än jobbar Säkerhetsåtgärder ger ibland mer problemInformationsarbetare Samarbete ställer stora krav på säkerhetsåtgärder Skräppost och virus distraherar användare och sänker produktiviteten Känslig information måste skyddas från obehöriga Hoten fortsätter att utvecklas i snabb takt Utmaningar inom kommunikation och samarbete Förbättra säkerheten, stabiliteten och hanteringen Ge säker, hanterad fjärråtkomst Stödja gruppsamarbeten samtidigt som säkerheten och hanterbarheten ökar

7 Säker kommunikation och säkert samarbete Lösningar från Microsoft: Du väljer hur du distribuerar och hanterar din infrastruktur för kommunikation och samarbete Du får hjälp att förbättra säkerheten, stabiliteten och hanteringen av infrastrukturen Du får hjälp att tillhandahålla säker åtkomst för fjärranvändare och mobila enheter Du får hjälp att använda produktiv teknik samtidigt som du ökar säkerheten och hanterbarheten för IT

8 Skydd mot skräppost och virus Säker fjärr- och mobil åtkomst Informationsskydd Autentisering och auktorisering Hanterade tjänster Företagsnätverk Extern brandvägg Programvara på plats Internet Säker kommunikation med flera nivåer i dag Exchange Hosted Services Intern brandvägg ISA Server Exchange 2003 SP2 IMF (inkl. avsändar-ID) Antigen för Exchange Antigen för SMTP- gateways Antigen Spam Manager Bättre samverkan med Exchange Flera skanningsmotorer används av program och tjänster för att skydda Exchange- inkorgar från angrepp Windows Rights Management Services

9 Autentisering och auktorisering Hanterade tjänster Företagsnätverk Extern brandvägg Intern brandvägg Programvara på plats Internet Säker kommunikation med Exchange Server 2007 Exchange Hosted Services (tidigare kallat FrontBridge) ISA Server Bättre samverkan med Exchange Flera skanningsmotorer används av program och tjänster för att skydda Exchange-inkorgar från angrepp Exchange Server 2007 Edge Forefront Security for Exchange Server (tidigare kallat Antigen) Exchange Server 2007 Forefront Security for Exchange Server (tidigare kallat Antigen) Microsoft® Forefront Microsoft® Forefront Åtkomst SMT P HTTP Windows Rights Management Services

10 Bygga en säker grund Exchange Server 2007 Intern och extern kommunikation görs säker Principhantering för mobila enheter används Meddelandehygien och stöd för efterlevnad integreras Live Communications Server Säker, hanterbar, skalbar kommunikation i realtid Kommunikation mellan klient och server och server till server krypteras och autentiseras Integrerad arkivering och efterlevnad ingår Principkontroller för åtkomst och offentlig IM-samverkan SharePoint Publicera SharePoint-data till intranät, extranät och Internet-användare på ett säkert sätt Centraliserade kvoter och kontroller ger säker självhantering Office SharePoint Server 2007 ger hantering av informationsrättigheter

11 Säkerhet på flera nivåer Vilka produkter finns det? Exchange Hosted Services Filtrering: rensa bort virus och skräppost Arkivering: lagring, arkivering och rapportering Kontinuitet: snabb återställning vid katastrofer Kryptering: gateway, principbaserad kryptering Antigen Antigen för SMTP/Exchange Antigen för Instant Messaging Antigen för SharePoint Internet Security and Acceleration Server Windows Rights Management Services

12 Säkerhet på flera nivåer Exchange Hosted Services Värdbaserade, Internet-baserade kommunikationstjänster Filtrering: antivirus, anti-skräppost, filtrering av innehåll och bifogade filer Eliminera hot innan de når nätverket Arkivering Kontinuerlig centraliserad arkivering Kontinuitet Oavbruten åtkomst till e-post Kryptering Säker kommunikation med externa parter

13 Säkerhet på flera nivåer Antigen Serverbaserad skanningsprogramvara på plats Antivirus, anti-skräppost, filtrering av innehåll och bifogade filer SMTP, Exchange, Live Communications Server och SharePoint skyddas Fullständig administratörskontroll och centraliserad hantering Skyddar mot interna hot och virusspridning

14 Säkerhet på flera nivåer Internet Security and Acceleration Server Serverbaserad brandvägg på programnivå på plats Också tillgänglig i integrerade program Säker publicering av Outlook Web Access- och SharePoint-servrar Förbättrad säkerhet för mobil personal Skanning av SMTP-protokoll ingår

15 Säkerhet på flera nivåer Windows Rights Management Services Känslig information skyddas från obehöriga Kraftfullt skydd följer med dokumentet Skapa principer för att tidsbestämma giltighet för innehåll begränsa vidarebefordran/kopiering/utskrift begränsa användning till specifika konton tillhandahålla/begära attestering

16 Detaljgenomgång av produkter Exchange Hosted Services Antigen Internet Security and Acceleration Server 2006 Windows Rights Management Services

17 Varför välja värdbaserade tjänster? Internet Kontinuitet Filtrering Kryptering E-postflöde Arkivering Brandv ägg Slutanvändare E-postserver Tid och värde - snabb implementering Ingen ytterligare IT-support krävs Skalbarhet Nätverket skyddas mot angrepp Flera lösningar distribueras i konfigurationen

18 Förbättra säkerheten, stabiliteten och hanteringen Ge säker, hanterad fjärråtkomst Stödja gruppsamarbeten samtidigt som säkerheten och hanterbarheten ökar Inget att installera eller hantera Extern hantering av rutinmässig IT- administration Förutsebar prenumerationsbaser ad tjänst Skalbar utan ytterligare kostnader Eliminera hot innan de når nätverket Tillämpa principer inom hela företaget Eliminera skräppost och virus och sätt fart på produktiviteten Stabil åtkomst till e- post och kontinuitet i system Övervaka efterlevnad av lagstadgade eller företagsomfattande riktlinjer Återställ snabbt vid oplanerade driftavbrott eller katastrofer Möta utmaningarna med Exchange Hosted Services

19 Microsoft Exchange Hosted Services Skyddsfunktioner mot hot i realtid Anti-skräppost och antivirus på flera nivåer Anpassat innehåll och tillämpning av riktlinjer E-postlagring som hjälp till efterlevnad och e-undersökningar Anpassade rapporter som hjälp för att påvisa efterlevnad Helt indexerat, sökbart arkiv Fullständig e-postkryptering Ingen hantering av offentliga och privata nycklar Gateway, principbaserad e-postkryptering Oavbruten tillgång till e-post Snabb återställning vid oplanerade katastrofer och nätverksavbrott 30 dagars rullande e-postarkiv

20 Pålitlig nätverksinfrastruktur Pålitliga, nätverksbaserade e-posttjänster Garanterad drifttid enligt tjänstenivåavtal på 99,999 % Aktiverad med enkel omdirigering av MX-poster Kräver minimal IT-administration, centraliserad kontroll Skalbarhet utan ytterligare kostnader, förändringar i meddelandevolymer kan enkelt hanteras Rensar bort oönskad trafik vilket frigör servrar och bandbredd Endast legitima meddelanden levereras

21 Detaljgenomgång av produkter Hanterade kommunikationstjänster Antigen Internet Security and Acceleration Server 2006 Windows Rights Management Server

22 Förbättra säkerheten, stabiliteten och hanteringen Ge säker, hanterad fjärråtkomst Stödja gruppsamarbeten samtidigt som säkerheten och hanterbarheten ökar Skydda Exchange, SharePoint och LCS från virus Flera skanningsmotorer ingår, vilka ger pålitligt, djupgående skydd Använd centraliserad hantering och rapportverktyg för övervakning och kontroll Skanna inkommande och utgående e-post och IM-trafik Blockera skadlig programvara/virus från LCS-sessioner och SharePoint- bibliotek Tillämpa innehållsprinciper på SharePoint- dokumentbibliotek Skanna dokumentbibliotek utan att sänka serverns prestanda Möta utmaningarna med Antigen

23 Översikt över Antigen Antigen-versioner ger skydd för SMTP-trafik E-post på Exchange Server (vid överföring och lagring) SharePoint-dokumentbibliotek Live Communications Server Flera antivirusmotorer är integrerade i alla Antigen-produkter Fem motorer ingår i grundkostnaden CA InoculateIT, CA VET, MS Antivirus, Norman DataDefense, Sophos Ytterligare motorer från AhnLabs, Authentium, Kaspersky och Virus Busters

24 Distribuera enskilda lösningar med flera integrerade tekniker Internet Exchange Server/ Windows-baserad SMTP-server Hantering av flera motorer Värdbaserade tjänster A B C A B C D E

25 Detaljgenomgång av produkter Exchange Hosted Services Antigen Internet Security and Acceleration Server 2006 Windows Rights Management Services

26 Förbättra säkerheten, stabiliteten och hanteringen Ge säker, hanterad fjärråtkomst Stödja gruppsamarbeten samtidigt som säkerheten och hanterbarheten ökar Skydda e-posttrafik genom skanning av SMTP-protokoll Implementera hög tillgänglighet för nätverksåtkomst med ISA-matriser och klustring Integrera autentisering med flera faktorer Publicera Outlook Web Access- och SharePoint-servrar på ett säkert sätt Filtrera och skanna RPC-trafik Ge säker åtkomst till extranät Skydda kommunikations- och samarbetstjänster från angrepp på programnivå Möta utmaningarna med ISA Server 2006

27 Använda ISA med Exchange Exchange innehåller flera SSL-skyddade metoder för klientåtkomst Outlook Web Access Exchange ActiveSync RPC över HTTPS (Outlook Anywhere) IMAP/POP Internet Security and Acceleration Server 2006 ger extra skydd Kontroll på programnivå Förbättrad autentisering SSL-bryggaBrandväggsskydd Loggning och övervakning RPC-filtrering för direkt åtkomst till Outlook

28 Detaljgenomgång av produkter Exchange Hosted Services Antigen Internet Security and Acceleration Server 2006 Windows Rights Management Services

29 Förbättra säkerheten, stabiliteten och hanteringen Ge säker, hanterad fjärråtkomst Stödja gruppsamarbeten samtidigt som säkerheten och hanterbarheten ökar Skydda känsliga meddelanden och dokument med genomförda riktlinjer Öka kontrollen över standardåtkomst med inbyggt dokumentskydd Tillåt auktoriserade användare att ha åtkomst till skyddade dokument mobilt och offline genom Outlook och Internet Explorer Minska riskerna för informationsläckor på grund av förlust/stöld av bärbara datorer eller användning av offentliga datorer Skydda dokument oavsett var eller hur de lagras Ange riktlinjer för giltighetsdatum och vidarebefordran Tillämpa principer automatiskt när dokument hämtas från SharePoint Möt utmaningarna med Windows Rights Management Services

30 Informationsrisker är svåra att hantera Traditionella säkerhetssystem skyddar åtkomsten, men inte när åtkomsten redan har erhållits Brandväggar håller folk borta från servrar Åtkomstkontroller håller folk borta från objekt Kryptering håller folk borta från att öppna innehåll När mottagare väl har tagit emot innehåll finns det inga begränsningar för vad de kan göra Riktlinjer tillämpas inte

31 Minska riskerna genom att skydda data Windows Rights Management Services Ger kontinuerligt dataskydd Dokument och meddelanden innehåller inbäddad, krypterad principinformation Principkrav följer med objektet Hjälper till att uppnå efterlevnad Omfattar spårning och granskning Medför attestering

32 Minska riskerna genom att skydda data Windows Rights Management Services Sänker driftskostnaderna Ger säkrare delning av konfidentiell information Eliminerar krav på riktlinjer för dokumentförstörelse Hjälper till att automatisera och samordna informationsskyddet Är en plattform för omfattande informationsskydd Stöd inbyggt i Office 2003 och Office 2007 Flexibel och anpassningsbar teknik ISV:er kan integrera RMS i deras egna lösningar

33 Så här fungerar RMS InformationsförfattareMottagare RMS Server SQL Server Active Directory 2 3 4 5 2.Författaren anger en uppsättning användningsrättigheter och regler för sin fil. En "publiceringslicens" skapas i programmet och filen krypteras. 3.Författaren distribuerar filen. 4.Mottagaren öppnar filen. a)Klientprogrammet kontaktar RMS-servern. b)RMS-servern kontrollerar användaruppgifterna mot Active Directory. c)RMS-server utfärdar en "användningslicens". 5.Programmet visar filen och rättigheterna tilldelas. 1.Författaren anger känslig information och tar emot ett klientlicensieringscertifikat när rättighetsskyddet tillämpas. 1

34 Förbättra säkerheten, stabiliteten och hanteringen Ge säker, hanterad fjärråtkomst Stödja gruppsamarbeten samtidigt som säkerheten och hanterbarheten ökar Välj rätt lösning för meddelandehygien för ditt företag: Exchange Hosted Services eller Antigen Skydda dokument och meddelanden för exponering med Windows RMS Använd ISA Server 2006 för att skydda Exchange- och SharePoint-servrar Använd Antigen för att skydda Live Communications Server-trafik Skydda samarbetsbibliotek från virus och skadlig programvara med Antigen Tillämpa riktlinjer för känsliga dokument automatiskt med Windows RMS Möta utmaningarna

35 Nästa steg? Gå in på Microsofts portal för säker kommunikation och säkert samarbete på http://www.microsoft.com/securemessaging http://www.microsoft.com/securemessaging Få produktinformation Prova produkterna i virtuella labb Hämta testprogram

36 © 2006 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Windows, Windows Vista och andra produktnamn är eller kan vara registrerade varumärken och/eller varumärken i USA och/eller i andra länder. Information i detta dokument lämnas endast i informationssystem och avspeglar Microsoft Corporations aktuella uppfattning den dag denna presentation hålls. Eftersom Microsoft måste reagera på ändrade marknadsförhållanden ska detta dokument inte tolkas som ett åtagande från Microsofts sida, och Microsoft kan inte garantera att informationen i detta dokument är korrekt efter det datum då denna presentation hålls. MICROSOFT LÄMNAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, VAD GÄLLER INFORMATIONEN I DENNA PRESENTATION.


Ladda ner ppt "Microsofts lösningar för säker kommunikation och säkert samarbete Talare ej fastställt Microsoft Corporation."

Liknande presentationer


Google-annonser