Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sonny Myrefelt, Tekn lic, Skanska Teknik, Malmö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sonny Myrefelt, Tekn lic, Skanska Teknik, Malmö"— Presentationens avskrift:

1 Metodik för uppföljning av vvs-tekniska system och energiförbrukning i flerbostadshus
Sonny Myrefelt, Tekn lic, Skanska Teknik, Malmö Per Isakson, Tekn Dr, Installationsteknik, KTH Pär Carling, Tekn lic, Skanska Teknik, Stockholm

2 Bakgrund – Skanskas miljömål
Undertecknat ByggaBoDialogen Bygga hus med uthålligt låg energianvändning Kunna garantera låg energianvändning i avtal Utveckla energisnåla ”koncepthus”: ModernaHus, BoKlok, ArbetaSmart, SimmaLugnt™(poi) Utveckla kompetens och verktyg för att i tidigt skede kunna förutse energianvändningen i ett hus Problem: Idag kommer inte erfarenheter efterföljande projekt tillgodo på ett systematiskt sätt Det saknas metoder och verktyg för effektiv uppföljning av vvs-funktioner och energianvändning

3 Mål för detta projekt Utveckla rationell metod för att följa upp vvs-funktioner och mediaförbrukning i flerbostadshus (utnyttja Pia-projektets resultat) Stödja utvecklingen av ett robust och energisnålt system för värme och ventilation i ModernaHus Ge underlag för effektiv erfarenhetsåterföring

4 Genomförande Anpassning av ”Pia-metoden” till Skanskas behov
Formulera och implementera en uppsättning expertregler för automatisk felsökning Utveckla standardiserade diagram för presentation Tillämpning av Pia-metoden i Kristianstad-huset Mätprogram Trendloggning och överföring av data till databasserver Veckovis inspektion av rapporter från automatisk felsökning Månatlig interaktiv genomgång av mätdata Tillämpning i fler hus

5 Nytta Metod för effektiv uppföljning av energianvändning
Ge idéer till hemsidor (typ styrleverantör KTC) Kravspecifikation för upphandling Bättre lösningar för ModernaHus Bättre erfarenhetsåterföring Välja bra lösningar och undvika dåliga i kommande hus Energideklarationen Ge underlag till Få ut mer av


Ladda ner ppt "Sonny Myrefelt, Tekn lic, Skanska Teknik, Malmö"

Liknande presentationer


Google-annonser