Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KulturpolitisK Konferens Öresund 2011 Yngve Petersson ordförande i Kulturnämnden, Region Skåne Regional kulturplan för Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KulturpolitisK Konferens Öresund 2011 Yngve Petersson ordförande i Kulturnämnden, Region Skåne Regional kulturplan för Skåne."— Presentationens avskrift:

1 KulturpolitisK Konferens Öresund 2011 Yngve Petersson ordförande i Kulturnämnden, Region Skåne Regional kulturplan för Skåne

2 KulturpolitisK Konferens Öresund 2011 Samverkansmodellen  5 pilotregioner ✓ Skåne ✓ Halland ✓ Västra Götaland ✓ Gotland ✓ Norrbotten  Start 2011  Regional Kulturplan

3 KulturpolitisK Konferens Öresund 2011 Resurser i samverkansmodellen i Skåne 2011 Totalt 1 742 miljoner (kommunsiffror från 2010) Skåne består av 33 kommuner

4 KulturpolitisK Konferens Öresund 2011 Nationella kulturpolitiska mål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor främja kvalitet och konstnärlig förnyelse främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

5 KulturpolitisK Konferens Öresund 2011 Regional kulturpolitisk vision, inriktning och mål KULTURPOLITISK VISION Region Skånes kulturpolitik ska bidra till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar, bred medborgardialog och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Den ska ge identitet och hemhörighet samt skapa social gemenskap. Kulturen ska upplevas som en kraft som bidrar till individens och samhällets utveckling och välfärd.

6 KulturpolitisK Konferens Öresund 2011 STRATEGISK INRIKTNING Konstnärens och det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas och stödjas också när det utmanar och provocerar rådande normer. Kulturinstitutionernas professionella integritet är en förutsättning för en dynamisk utveckling av hela kultursektorn. Den skånska kulturella mångfalden ska bejakas och ge avtryck i Öresundsregionen, nationellt och internationellt. Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne och bidra till att ge människor ett gott liv oavsett ålder, genus, etnicitet och intressen. Eget skapande ska uppmuntras. Kulturen som näring ska stimuleras. Kulturen ska genom insikten om dess betydelse vara ett högt prioriterat politikområde i Skånes 33 kommuner och i Region Skåne.

7 KulturpolitisK Konferens Öresund 2011 SYFTET MED SAMVERKAN Den regionala samverkan kring de kulturpolitiska prioriteringarna syftar till att utveckla kulturen i Skåne genom att stärka medborgarperspektivet i den nationella och regionala kulturpolitiken genom att öka kommunernas inflytande synliggöra helheten i de regionala och kommunala prioriteringarna tydliggöra rollfördelningen tydliggöra resursbehoven underlätta interkommunal samverkan i kulturfrågor ge utrymme för asymmetri och flexibilitet i arbetssätt och prioriteringar

8 KulturpolitisK Konferens Öresund 2011 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Uppföljning och utvärdering kommer att ha tre huvudsakliga inriktningar: ✓ UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING AV SAMVERKANSPROCESSENS FORM OCH INNEHÅLL ✓ UPPFÖLJNING AV BIDRAGSGIVNINGEN ✓ UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING AV KULTURPOLITIKENS EFFEKTER UR ETT MEDBORGARPERSPEKTIV

9 KulturpolitisK Konferens Öresund 2011 REVIDERING...


Ladda ner ppt "KulturpolitisK Konferens Öresund 2011 Yngve Petersson ordförande i Kulturnämnden, Region Skåne Regional kulturplan för Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser