Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infektionsjukdomar Erik Salaneck Infektionskliniken UAS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infektionsjukdomar Erik Salaneck Infektionskliniken UAS."— Presentationens avskrift:

1 Infektionsjukdomar Erik Salaneck Infektionskliniken UAS

2 Innehåll Nephropatia epidemica Tularemi Mykobakterier och TBC Mykoplasmapneumoni TBE Morbilli

3 Sorkfeber- NE Bunyaviridae CCHF, Hantavirus, Rift valley, California encephlitis, HFRS Puumala, mild form av Hantavirus (HTN-virus) hemoragisk feber RNA-virus Artropod-vertebratcykler

4 Hantavirus Puumalavirus Seoul Dobrava Hantaan (HTN): hantvirus pulmonary syndom Eurasiska hanatavirus  Feber  Trombocytopeni  Interstitiell nefrit

5 Puumala Mild HFRS (hemorrhagic fever with renal syndrome) Endemisk i norra och numera mellersta Sverige Sprids ffa av skogssork (Myodes glareolus) Smitta genom inandning av urin/faeces Antal fall korrelerat till sorkantal Ökande antal fall

6 Statistik

7 NE-klinik Inkubationstid ca 2-6 veckor Ovanligt med hemoragiskt inslag Infuensaliknande symtom + Ryggvärk och buksmärta Symtom i regel 1-2 v Lab:  trombocytopeni  kreatininstegring

8 NE- diagnostik Antikroppspåvisning (ELISA + indirekt IF) Vaccin finns ej Förebyggande åtgärder  Undvik kontakt med gnagare  Undvik arbete i riskmiljö efter regn

9 Tularemi Tidigare ”norrländsk”-infektionssjukdom, numera förekommande allt längre söderut. Francisella tularernsis, gramnegativ bakterie Reservoire gnagare, i Sverige ffa hare Mer virulent variant förekommande i USA Potentiell bioterroragens

10 Tularemi Via insektsbett Inhalation av smittat damm Direkt kontakt med djur Vatten

11 Tularemi Ulceroglandulär Oculoglandulär Pharyngeal Tyfoid Pneumoni

12 Tularemi Snabb debut med HV, feber, frossa, sjukdomskänsla och trötthet Symtom beroende på smittväg Direktkontkt med djur eller bett ger  Ulcererande sår  Regional lymfkörtelförstoring Inandning av smittämne ger  Pneumonibild

13 Tularemi- sår

14 lymfadenit

15 Tularemi- diagnostik Serologi Direktpåvisning med PCR  Sår Obs! Labsmitta / smitta vid punktion!!!

16 Tularemi- behandling T. ciprofloxacin 500 mg x 2 i minst XIV Doxycyklin? USA:  Streptomycin  Aminoglykosider

17 TBC och andra mykobakterier Mykobakterier  Tuberculosis-komplexet  Icke-TBC mykobakterier Långsamväxande  Atypiska kan vara snabbväxande Syrafasta stavar

18 TBC 1/3 av världens befolkning kan vara smittade Co-morbiditet med HIV Latent och aktiv form Symtom: Trötthet Viktnedgång Svettning feber

19 Lung-TBC Produktiv hosta, blodig Viktnedgång Trötthet Nattliga svettningar Feber

20 Diagnos TST Röntgen Interferon-g assay Direktmikroskopi PCR Odling  ”Go for the bug!”

21 TB- diagnostik TST- tuberculin skin test PPD Två steg 0-5 mm negativt, 10 mm positivt 6 mm hos immunsuprimerade Blåsbildning?

22 TST +  Billigt och enkelt -  Tekniska felkällor  Korsreaktion med NTM  BCG  HIV, lymfom, viros, immunsupresiv behandling  Spädbarn + gamla

23 IGRAs Interferon-gamma release assay Specifik för MTC  Lägre korsreaktivitet med NTM Utvecklat för LTB-diagnostik Boostras ej av BCG Högre selektivitet vid immunsupression Inte så dyrt!

24 TB-diagnostik PCR  Snabb  Mycket hög specificitet (MTC) Direktmikroskopi  Snabb  Hög specificitet  Låg selektivitet  Smittsamhet

25 TB-diagnostik Odling  Resistensmönster  Stam  Art!  Kan ta upp till 6 veckor!

26 TB-behandling Flera preparat, lång tid! Rifampicin Isoniazid Etambutol Pyrazinamid Finns som kombinationsbehandling Resistensmönster och njur/leverfunktion

27 TB-behandling Streptomycin PAS Aminoglykocider  amikacin (Biklin) Fluorokinoloner  levofloxacin (Tavanic)  moxifloxacin (Avelox)

28 Former av TBC Lung-TB (öppen? Cavernös?) Milliär Buk Urogenital Skelett (Mb Potts) CNS (meningit) Kardiell (perikardit) Lymfatisk

29

30

31

32 Provtagning i öppenvård SR PPD QuantiFeron Röntgen

33 NTM Atypiska mykobakterier eller miljömykobakterier Ej spridning mellan människor? Över 100 känd arter Långsam- och snabbväxande

34 NTM M. leprae, Mb Hansen MAC; M. avium complex  Miljösmitta  Lungsjd, disseminerad, lymfadenit  KOL och rökning predisponerar för lungsjd! M. fortuitum complex

35 NTM Lungsjukdom  MAC  M. malmoense Lymfadenit  Främst barn  MAC Kutan- och mjukdelsinfektioner  M. marinum och ulcerans, fortuitumkomplexet Skelett?

36 Mykoplasmapneumoni Långdragen torrhosta + HV + desaturation Febril-subfebrilitet Oftast måttligt förhöjda inflammationsparametrar (CRP +LPK) SR Serologi PCR svalg + NPH Röntgen

37

38 Mykolplasmabehandling doxycyklin 100 mg x 1 x X Dubbeldos i 3-4 dagar kan övervägas vid svårare fall! erytromycin 500 mg x 2

39 TBE: tick-borne encephalits Flavivirus Gnagare och hjortdjur reservoar Fästingvektor, ixodes Vanligt förekommande i mellan-och östeuropa Inkubationstid vanligen 1-2 veckor

40 TBE symtom Huvudvärk Hög feber Kramper Tremor Trötthet Minnessvårigheter Personlighetsförändringar Förvirring

41 TBE diagnostik och vaccin Serologi blod IgM + IgG positiv vid aktiv infektion LP krävs inte för TBE-diagnos Grundimmunisering: tre doser Booster 3-5 år <60 år booster minst var 3e år Från 1 år

42 Mässling Ökande frekvens i sydeuropa Vaccination i endos from 1971 MPR from 1982 Boostervaccination (MPR) kan övervägas för årskullar 65-82 Genomgången infektion ger immunitet MPR ges vid 18 månader + 6-8 år

43 Tillägg från efter föreläsning! Rekommendation: Född 61-70: Om ej haft sjd – ge 2 doser med 5 års intervall. Född 71-80: Om ej haft sjd och ej vet att man två doser: ge en dos. Född -81 och framåt: ge ej ytterligare vacc.

44 Andrew Wakefield

45 Morbilli-exantem


Ladda ner ppt "Infektionsjukdomar Erik Salaneck Infektionskliniken UAS."

Liknande presentationer


Google-annonser