Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Info om studentskrivningar Hösten 2013. Skrivämnen Oblmodersmålet + 3 avfinskan (A eller B-nivå)  ett främmande språk (A eller C-nivå)  ett realprov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Info om studentskrivningar Hösten 2013. Skrivämnen Oblmodersmålet + 3 avfinskan (A eller B-nivå)  ett främmande språk (A eller C-nivå)  ett realprov."— Presentationens avskrift:

1 Info om studentskrivningar Hösten 2013

2 Skrivämnen Oblmodersmålet + 3 avfinskan (A eller B-nivå)  ett främmande språk (A eller C-nivå)  ett realprov  matematiken (A eller B-nivå)  Obs! Ett prov på A-nivå Extra provprov ovan som inte är obl.

3 Kostnader för proven Bindande anmälan (½ år före) Deltagaravgift för varje provomgång, 14 € (våren 2013) Provavgift 28 € (våren 2013)

4 Att erhålla studentexamen examen måste avläggas (påbörjas) under tre på varandra följande tillfällen underkänt prov får tas om två gånger under tre följande omgångar godkänt prov får tas om en gång när som helst underkända obligatoriska prov kan kompenseras underkända extra prov skrivs inte på betyget

5 Provtidtabell, hösten 2013 må 9.9. hörförståelse (finskan, A / B-nivå) ti 10.9. hörförståelse (engelskan) on 11.9. hörförståelse (korta språk, ty, fr, en,..) fr 13.9. modersmålet I (textkompetens) må 16.9. realen I (ps, fil, hi, fy, bi) on 18.9. engelskan fr 20.9. finskan (A- och B-nivå)

6 Provtidtabell må 23.9. modersmålet II (uppsats) on 25.9. matematiken fr 27.9. realen II (re, lå, sl, ke, ge, hä) må 30.9. korta språken (ty, fr, en,..)

7 Realprovet Första/andra tillfället: religion (evl el. ortod) livsåskådningskunsk. samhällslära kemi geografi hälsokunskap Andra/första tillfället: psykologi filosofi historia fysik biologi

8 Vad händer sen? skolans lärare rättar svaren preliminärt.. med direktiv från ämneslärarförbunden / SEN Studentexamensnämndens censorer gör den slutliga bedömningen svaren erhålls senast 20 nov (gissn. 15.11.) samtidigt startar anmälningen för vårens skrivningar

9 Vilka uppgifter har föräldrarna inför studentskrivningarna? Hålla ungdomarna på gott humör. Låta dem förbereda sig i lugn och ro och ge dem den tid som behövs. Planera en intressant och hälsosam matbricka med några överraskningar.

10 Vilka uppgifter har föräldrarna inför studentskrivningarna? (forts.) Skicka några extra varma klädesplagg med, det kan kännas dragigt att sitta sex timmar i en stor hall. Ha realistiska förväntningar på prestationerna. Uppmana era barn att infinna sig i god tid till skrivningstillfällena.

11 Vad gör föräldrarna om skribenten insjuknar inför ett skrivningstillfälle? Ringer till rektorn (8343410 eller 044-2942394). Skolan kan i undantagsfall (med tillstånd av Studentexamensnämnden) ordna övervakning och skribenten får skriva hemma. Ifall hon/han inte är allvarligt sjuk, kan skribenten få möjlighet att vila under skrivningstillfället.

12 Vad gör föräldrarna..? (forts.) Skaffar ett läkarintyg, som skolan skickar in med protokoll och övrigt material Skickar med egna mediciner (i skolan finns ex. Burana)

13 Att komma ihåg : Eleven har ingen läsperiod under hösten. Det blir tungt att satsa på många höstprov. Det normala skolarbetet bör skötas.

14 Studiehandledningen i gymnasiet i ettan presenteras skrivningarna och student- examen presentation av utbildningar efter gymnasiet valen till tvåan beaktade skrivplaner och fortsatta studier prao i tvåan besök till Vasa (Novia och Åbo Akademi) tvåorna gör ett test, gör skrivningsplan kursbyten, justeringar under läsåret

15 Kontakten till hemmen kanaler: telefon, e-post, Wilma, hemsidan, föräldramöten,.. skolans policy då eleven fyllt 18: studie- resultat meddelas hemmen, inte hälsotillstånd mm elev som önskar bryta kontakten meddelar, avtal görs Wilma stängs (= 18), elev som vill ha kvar förbindelsen meddelar rektor


Ladda ner ppt "Info om studentskrivningar Hösten 2013. Skrivämnen Oblmodersmålet + 3 avfinskan (A eller B-nivå)  ett främmande språk (A eller C-nivå)  ett realprov."

Liknande presentationer


Google-annonser