Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anestesi vid ischemisk hjärtsjukdom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anestesi vid ischemisk hjärtsjukdom"— Presentationens avskrift:

1 Anestesi vid ischemisk hjärtsjukdom

2 Gör som vanligt men söv försiktigt!

3 HUR DÅ?

4 Definition Ischemisk hjärtsjukdom
Ischemisk hjärtsjukdom är syrebrist i hjärtmuskeln och kan ge olika symtom. Vanligast är bröstsmärta med varierande grad av utstrålning. Dyspné är ett annat ofta förekommande symtom. Tyst ischemi är inte ovanlig. Under en ischemisk episod är myokardfunktionen alltid störd.

5 Symtom Anamnes på angina, anfåddhet, snabbt påkommen dåligkondition
Smärtutstrålning

6 Coronarkärlens blodföde.
Hjärtat har den högsta syreförbrukning per vävnadsmassa av alla mänskliga organ och den arteriella syrgas extraktionen är 70-80%, jämfört med 25% för resten av kroppen. Coronarblodflödet bestäms huvudsakligen av det lokala syrgasbehovet och den slutliga kontrollen av blodflödet styrs av det vaskulära endotelet som kontrollerar kärltonusen. Blodflödet till hjärtat förekommer främst under diastole. CPP= DAP – LVEDP (LVEDP = PAW) 5-15mmHg Upprätthåll det coronara perfusionstrycket och undvik takykardi.

7 Factors affecting coronary vasomotor tone
Factors affecting coronary vasomotor tone. α = alpha receptor, β = beta receptor, M = muscarinic receptor, AT = angiotensin receptor, ET = endothelin receptor

8 Inotropa/vasoaktiva droger Effekt på hjärtat?

9

10 Är angina och angina samma sak?
1-kärlsjuka? 2-kärlsjuka? 3-kärlsjuka? Huvudstamsstenos? Proximala stenoser? LAD stenos? Distala stenoser Småkärlsjuka?

11

12

13

14 Preoperativt Indikation? Vitalindikation, akut, elektiv?
Vilken typ av ingrepp? Angina Svikt Angina och Svikt Klaffvitier. Cardiomyopathi

15 Preoperativt Medicinkonsult?

16 Medicinkonsult? Preoperativt
Undvik blodtrycksfall, tackycardi, hypertension, över/undervätskning och håll igång diuresen.

17 Preoperativt (elektiv kirurgi)
Medicinkonsult? Optimalt medicinerad inför op? Svikt? Vitier? Huvudstamsstenos/ kritiska stenoser? Klarar patienten den postoperativa vården?

18 Peroperativt Generell regel
Vid stenoser håll ned hjärtfrekvensen Coronara stenoser och klaffstenoser (undvik tackycardi) Vid insufficienser håll upp hjärtfrekvensen. Klaffinsufficienser. (undvik bradycardi)

19 Peroperativt Tänk igenom
Monitorering Alltid: A-kateter?, EKG med ST-analys, pulsoxymetri Överväg: CVK, temperatur, timdiures, vasokonstriktor kopplat i sprutpump. (vid stor och eller lång kirurgi)? Droger farmakokinetik och effekt Sömnmedel, analgetika, relaxantia, vasoaktiva och inotropa droger

20 Narkosinduktion Ta det lugnt! Även vid RSI. Långsam cirkulation?
Ge opiaten i tid fentanyl 5min, rapifen 1min innan intubation. Ultiva som infusion. Välj induktionsmedel och dos efter situation, propofol, pentothal, ketamin, dormicum, LA och vaken intubation samt Etomidate

21 Narkosunderhåll Regional anestesi Undvik stress, premedicinerad? Sedering? Β-blockad? Generell anestesi TIVA eller GAS Gör som vanligt helt enklelt.

22 Postoperativt De flesta perioerativa infarkterna sker postoperativt.
Väl smärtstillad, nutrierad, antikoagulerad med ett bra Hb, bibehållen β-blockad.

23 Slut Frågor?


Ladda ner ppt "Anestesi vid ischemisk hjärtsjukdom"

Liknande presentationer


Google-annonser