Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Natursnokar – vad är det?. 2007-03-08Kansliet 2 Natursnokar – vad är det? Charlie Wijnbladh Vi har ingen mall för vad Natursnokar är (Jämför med Skogsmulle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Natursnokar – vad är det?. 2007-03-08Kansliet 2 Natursnokar – vad är det? Charlie Wijnbladh Vi har ingen mall för vad Natursnokar är (Jämför med Skogsmulle."— Presentationens avskrift:

1 Natursnokar – vad är det?

2 2007-03-08Kansliet 2 Natursnokar – vad är det? Charlie Wijnbladh Vi har ingen mall för vad Natursnokar är (Jämför med Skogsmulle !) Kretsarna jobbar mycket olika –Små barn i pulkabacken –Förskolebarn –Barngrupper i skolåldern (årskurs 1 – 6+) –Familjer –Särskilda aktiviteter

3 2007-03-08Kansliet 3 Natursnokar När? Regelbundna träffar Enstaka programpunkter Program (ungefär som kretsens) Hur? Vuxna ledare ”Egen plats i skogen” eller olika från gång till gång Lekar och/eller ”allvar” Mer natur - mindre ”vanligt” friluftsliv

4 2007-03-08Kansliet 4 Natursnokar - varför? Syfte med Natursnoksverksamheten Att barnen och deras familjer upptäcker naturen tillsammans och får positiva upplevelser i naturen. Det leder till kärlek till, nyfikenhet på, kunskap om och trygghet i naturen.

5 2007-03-08Kansliet 5 Syfte Ge barnen och deras familjer kunskaper om naturen, hur människan kan utnyttja och förvalta den samt påverka den med sitt sätt att leva. Ge hälsa, dvs. god fysik, motorik, bättre koncentrations- och inlärningsförmåga samt god social förmåga. Ge familjerna trygghet när de vistas i naturen och vilja att göra det på egen hand. Ge minnesvärde upplevelser. Ge Fältbiologerna en bas för medlemsvärvning.

6 Syfte Ge fler medlemmar till Naturskyddsföreningen, stärka kretsarna. Ge framtidens beslutsfattare bättre relation till och kunskaper om det som deras beslut påverkar i naturen/ekosystemen. ___________________________________________ Det ska vara roligt för ledarna att jobba med Natursnokarna. 2007-03-08Kansliet 6

7 Pågående Natursnoksprojekt Arbetsgrupp startad på ideellt initiativ Utarbeta en modell för Natursnokar Skapa ett nätverk för engagerade Ordna (regionala) utbildningar för ledare Stötta kretsar Kontaktpersoner Ylva Grudd (rikskansliet) ylva.grudd@naturskyddsforeningen.se ylva.grudd@naturskyddsforeningen.se Charlie Wijnbladh charlie.wijnbladh@naturskyddsforeningen.se charlie.wijnbladh@naturskyddsforeningen.se 2007-03-08Kansliet 7

8 Målgrupper Familjer Små barn med föräldrar Förskolebarn Barngrupper i skolåldern (årskurs 1 – 6) Särskilda aktiviteter –Skolor –Dagis –Dagmammegrupper –Invandrargrupper 2007-03-08Kansliet 8

9 Ekonomi och administration Projektmedel (startbidrag) Kommunens stöd till barn- och ungdomsverksamhet Det finns troligen många andra sätt (fonder, landsting…) eftersom det handlar om barn __________________________________________________ Bilda ev. en Natursnokssektion inom kretsen! Den som håller i medlemmarna, program, närvarolistor… är en nyckelperson 2007-03-08Kansliet 9

10 Utbildning Regionala veckoslutskurser, ett par redan i höst (om….) Pedagogik för olika målgrupper Aktivitetstips Praktiska övningar Ansvar – säkerhet Ekonomi – administration Hur komma igång? 2007-03-08Kansliet 10

11 www.naturskyddsforeningen.se Det är bara att sätta igång !


Ladda ner ppt "Natursnokar – vad är det?. 2007-03-08Kansliet 2 Natursnokar – vad är det? Charlie Wijnbladh Vi har ingen mall för vad Natursnokar är (Jämför med Skogsmulle."

Liknande presentationer


Google-annonser