Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förtroendemannautbildningen 2011-04-18 Smittskydd och Vårdhygien.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förtroendemannautbildningen 2011-04-18 Smittskydd och Vårdhygien."— Presentationens avskrift:

1 Förtroendemannautbildningen 2011-04-18 Smittskydd och Vårdhygien

2 Verksamhetsområde Smittskydd och Vårdhygien är Jämtlands läns landstings infektionsförebyggande enhet Uppgift: att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i samhället och inom sjukvården. Smittskydd och Vårdhygien/MO

3 Smittskydd Smittskyddsläkare Micael Widerström Bitr. smittskyddsläkare Johan Wiström/Sara Mörtberg Smittskyddssköterskor Ingrid Svensson Maria Omberg Smittskydd och Vårdhygien Verksamhetschef Maria Omberg Handläggare Malin Rundvik Vårdhygien Hygienläkare Rolf Lundholm (Ulf Ryding) Hygiensjuksköterskor Inga-Britt Svartholm Barbro Forsberg Jessica Linder Totalt 7 heltidtjänster

4 att förebygga smittspridning Smittskydd Smittskyddslagen (2004:168) Smittskyddsförordningen Socialstyrelsens författningssamling Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att nå de mål som avses i författningen. Vårdhygien Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Strategi för ett samordnat arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner (prop.2005/06:50) Socialstyrelsens författningssamling Att förebygga vårdrelaterade infektioner, ett kunskapsunderlag (SoS) Smittskydd och Vårdhygien/MO

5 Smittskyddslagen 2004:168 1 kap. 1 § Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

6 smittsamma sjukdomar anmälningspliktiga 30 smittspårningspliktiga allmänfarliga 25 samhällsfarliga 1

7 Vårdhygien och Hälso- och sjukvårdslagen 2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt 1.vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen 29 § Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) Smittskydd och Vårdhygien/MO

8 Regeringens prop. (2005/06:50) Strategi för samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner Det är sjukvårdshuvudmannen och verksamhetscheferna som har det direkta ansvaret för att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra vårdrelaterade infektioner. För att kunna göra detta behöver de utnyttja den vårdhygieniska expertisen som har en rådgivande roll

9 God hygienisk standard God hygienisk standard Verksamhetschefens ansvar Smittskydd och Vårdhygien/MO Verksamhets (områdes) chef/er Enhets- chef Hc Enhets- chef tandvård Enhets- chef vårdavd. Enhets- chef operation VÅRDHYGIEN Jämtlands läns landstings vårdhygieniska expertis

10 Smittskydd och Vårdhygien Gemensamt uppdrag! att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i samhället och inom sjukvården.


Ladda ner ppt "Förtroendemannautbildningen 2011-04-18 Smittskydd och Vårdhygien."

Liknande presentationer


Google-annonser