Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Its learning ur ett organisationsperspektiv Leif Sköldberg, Rektor Rinmangymnasiet, Eskilstuna En skolledares reflektioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Its learning ur ett organisationsperspektiv Leif Sköldberg, Rektor Rinmangymnasiet, Eskilstuna En skolledares reflektioner."— Presentationens avskrift:

1 Its learning ur ett organisationsperspektiv Leif Sköldberg, Rektor Rinmangymnasiet, Eskilstuna leif.skoldberg@eskilstuna.se En skolledares reflektioner kring portal- och IKT- arbete på Rinmangymnasiet och Eskilstunas kommunala gymnasieskolor

2 Bakgrund Eskilstuna  Tre kommunala gymnasieenheter med totalt ca 3400 elever Rinmangymnasiet – ca 1200 elever, 6 nationella program + Introduktionsprogram + gymnasiesärskolan  Ingen tidigare gemensam portallösning på gymnasieskolorna, lösningar i mindre skala på enskilda program  Flera års bakgrundsstudier och ”förberedelse” Bearbetning IT-enhet och Förvaltningsledning (kontinuerligt sedan många år) Förstudie (vt10) Pilotprojekt (ht10) 1:1 (vt11 med start ht11) PIM (lå 11/12) Upphandling (vt12) -> Its learning (ht12)

3 Vårt syfte med portallösning Höjda resultat via en gemensam ingång till IKT-resurser  Yta för undervisningsmaterial – begränsningar i kommunala lagringen  Bedömningsunderlag - synligt för elev, mentor, förälder, skolledning  Matriser – kriterier + IUP  Utvärderingar – synligt för lärare, elever, skolledare  Underlag till utvecklingssamtal  Föräldrakontakt  Frånvarohantering (ht13?)  Schema -> kalenderfunktion (ht13?)

4 Molnet kontra portal? InternetresursPortal Gratis?Kostnad Frihet för läraren? Styrning, kontroll (kräver hög individuell kompetens)(Tydlighet – kräver lägre kompetens) LärardrivenOrganisationsdriven Spridda resurserSamlad resurs Kvalitetsuppföljning svårKvalitetsuppföljning överblickbar Läromedelsportaler? (risk för flera portaler)

5 Att tänka på/ Kritiska faktorer  Nätverkets status  Vilken kapacitet klarar det?  Vilka olika sorters enheter klarar det? (pc,mac, surfplatta, smartphone)  Konfiguration? (hur ”öppet” är det?)  Utvecklingsarbetet tar tid  Portalen fyller inte sig själv  Alla skall med? – den mentala processen hos personal och eleverna?  Integrationer  Satsa på kompetensutveckling parallellt (i förväg via piloter?) -> Lärande organisation  Personal för att administrera och driva utveckling? - budgetfråga  Relation med central IT-enhet?  1:1 på skolan? – För-/nackdelar med ”BYOD”? Office 365?  ”Öppna/Stängda” datorer? – Dator/surfplatta/smartphone? (Öppen dator inte bara fördel för elever med speciella behov)


Ladda ner ppt "Its learning ur ett organisationsperspektiv Leif Sköldberg, Rektor Rinmangymnasiet, Eskilstuna En skolledares reflektioner."

Liknande presentationer


Google-annonser