Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att vara salt och ljus Matteus 5:1-16. Att vara salt och ljus Matteus 5:1-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att vara salt och ljus Matteus 5:1-16. Att vara salt och ljus Matteus 5:1-16."— Presentationens avskrift:

1

2 Att vara salt och ljus Matteus 5:1-16

3 Radikal efterföljelse
Skillnad mellan anhängare och efterföljare Folket – anhängarna Lärjungarna – efterföljarna En ny gemenskap formas Märkt av Jesu kors

4 Radikal efterföljelse
Saligprisningarna Beskriver efterföljarna Definierar den nya gemenskapen Tydliggör Jesus-gemenskapens funktion Förklarar vad det innebär att vara jordens salt och världens ljus

5 Radikal efterföljelse
Radikala väckelserörelser Anabaptism Metodism Pietism

6 Saltet, ljuset, staden Ett helt nytt sätt att leva
Offentligt liv – livet blir alltid ”politiskt” Påverkar omgivningen Omöjligt att dölja

7 Saltet, ljuset, staden De som följer Jesus är den synliga församlingen, deras efterföljelse är en iakttagbar handling som lyfter dem ut ur världen – eller så följer de honom inte. Att följa Jesus är lika synligt som ett ljus i natten eller som ett berg som höjer sig över fältet. Bonhoeffer, Efterföljelse (s. 105) Visability and difference is the result of being pulled into the way of life made possible by Jesus Hauerwas, Matthew (s. 63)

8 Hur blir vi salta?

9 Saligprisningarna ”Ni är jordens salt…”
Genom kallelsen till efterföljelse Det handlar om deras liv dygnet om, det liv som fått en ny grund genom Kristi kallelse, deras totala existens, den som saligprisningarna talar om. Bonhoeffer, Efterföljelse (s. 104)

10 Saligprisningarna Beskriver det liv som Gud välsignar
A sweet invitation to true holiness and happiness John Wesley, Notes Upon the New Testament Beskriver det liv som Gud välsignar Bygger på varandra Vi blir salta genom att anta textens inbjudan och utmaning

11 De fattiga Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Matt 5:3 De fattiga

12 Efterföljelsens grundinställning Motsats till rikedom och makt
Två grupper – ”tillhör himmelriket” Barnen De fattiga Erkänner utsatthet och behov Vårt ständiga beroende av Jesus

13 William Carey WILLIAM CAREY Born August 17the, 1761
Died June 9the, 1834 A wretched, poor, and helpless worm, On Thy kind arms I fall.

14 Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Matt 5:4 De sörjande

15 Subjektiva sidan av att vara fattig i anden Sörjer över synden
Nöd för andra människor Världens fattigdom och nöd Människors frälsning Andras problem och svårigheter Jesus gråter Lasarus grav Över Jerusalem

16 Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Matt 5:5 De ödmjuka

17 De arroganta är de som vinner
Jesus vänder upp och ned på begreppen

18 Ps 37:5-11 Lägg ditt liv i Herrens hand.
Lita på honom, han kommer att handla. Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset, din rättvisa sak som middagssolen. Var stilla inför Herren, vänta på honom. Reta dig inte på den som har framgång, den som når sina onda syften. Stilla din harm, låt din vrede slockna, reta inte upp dig, det leder bara till ont. De som gör det onda skall drivas bort, men de som hoppas på Herren får äga landet. En kort tid, och den gudlöse är inte mer, du letar där han fanns, och han är borta. Men de ödmjuka får äga landet och njuta en ostörd fred.

19 De ödmjuka: Lägger sitt liv i Guds hand (v. 5) Litar på Gud (v. 5)
Är stilla inför Gud och väntar på honom (v. 7) Retar sig inte på de onda (v. 7) Sätter sitt hopp till Gud (v. 9)

20 Jesus förebild i ödmjukhet
Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ Matt 11:29

21 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.
Matt 5:6 De hungrande

22 Vad innebär rättfärdighet?
5:6 – hungrar efter rättfärdighet 5:10 – förföljs för rättfärdighet 5:20 – överträffa fariséernas rättfärdighet Barmhärtighet, renhet, fredsskapande Det liv som naturligt flödar ut ur ett hjärta, frälst, helat, överflödande av Guds kärlek Inget annat tillfredställer

23 De barmhärtiga Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Matt 5:7 De barmhärtiga

24 Variant på den gyllene regeln
Yttre tecken på ett helig liv Nyckeln heter förkrosselse God never waists a hurt Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Luk 6:36

25 Barmhärtighetens gärningar
Föda de hungriga Ge vatten till de törstiga Kläda de nakna Skydd för de hemlösa Besöka de i fängelse Besöka de sjuka Begrava de döda Förmana syndarna Undervisa de okunniga Ge råd till de tvivlande Trösta de sörjande Visa tålamod med dem som gör fel Förlåta Be för levande och döda

26 Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
Matt 5:8 De renhjärtade

27 Vad är det att ha ett rent hjärta? Vad innebär det att se Gud?
De renhjärtade är människor: som valt att stänga sitt sinne för sådant som skymmer deras blick så att de inte kan se Gud vars hjärtan är finkalibrerade för att leva nära Jesus som strävar efter ett rent och heligt liv

28 Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Matt 22:37 Målet för dina förmaningar skall vara en kärlek som kommer ur ett rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. 1 Tim 1:5 Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren. Hebr 12:14

29 Charles Wesley: Giv mig, o Gud ett hjärta rent (PoS 675)

30 Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
Matt 5:9 De fredsskapande

31 Ειρηνοποιoι = fredsskapare Handlingar som
genomsyras av hur Guds rike ser ut A vspeglar hur Gud är => kallas Guds barn Shalom = gudsrikets grundtillstånd Helhet, frälsning, upprättelse, befrielse Avsaknad av våld, krig och förtryck Upprättelse av hela skapelsen Guds ekonomi och Guds ekologi

32 Fred hör till evangeliets kärna
Fred hör till evangeliets kärna. Som efterföljare till Jesus i en splittrad och våldsam värld är vi inriktade på att finna ickevåldsalternativ och på att lära oss skapa fred mellan människor, mellan och inom församlingar, i samhället och mellan nationer. Anabaptiskiska nätverket, kärnvärdering 7 One thing that’s clear in the Scriptures is that the nations do not lead people to peace; rather, people lead nations to peace Shane Claiborne, Jesus for President, s. 306

33 Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
Matt 5:10 De förföljda

34 Den största formen för salighet
Stor lön i himlen Profeterna, Jesus, de heliga, vanliga salta troende The believer’s cross is, like that of Jesus, the price of social nonconfirmity. It is not like sickness or catastrophe, an inexplicible, unpredictible suffering; it is the end of a path freely choosen after countying the cost John Howard Yoder, The Politics of Jesus, s.96

35

36 If someone should ask whether having our heart in heaven will make us useless on earth, the answer is given by Jesus in the very next paragraph of the Sermon on the Mount. People who have their hearts so much in heaven that they fear no man but rejoice in persecution—such radically free and joyful people are the "salt of the earth" and "the light of the world"!!!! John Piper, Sermons on the Beatitudes

37 Saltet, ljuset och andlig fattigdom
Sveriges kristna är i fara. Sveriges religiösa sammanslutningar är i fara. Vår enda räddning är en väckelse som förvandla fariséer till nådehjon. Frank Mangs Torpkonferensen 1979 Andens fattigdom


Ladda ner ppt "Att vara salt och ljus Matteus 5:1-16. Att vara salt och ljus Matteus 5:1-16."

Liknande presentationer


Google-annonser