Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årscykel – utbildning på grund- och avancerad nivå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årscykel – utbildning på grund- och avancerad nivå"— Presentationens avskrift:

1 Årscykel – utbildning på grund- och avancerad nivå

2 Utbildningsorganisationens roll ur ett planeringsperspektiv
 Välkomna! – 09.20 Bodil Ryderheim Kvalitetsfrågor – 10.00 Gerd Olsson Annika Mårtensson Per Warfvinge Fika – 10.30 Planering och budgetprocess – 11.00 Åsa Söderberg PG Nilsson Årscykel och planeringsprocess – 11.55 Camilla Hedberg Nora Ekdahl Christina Grossmann Tack för idag! – 12.00

3 Regler, föreskrifter och processer
Syfte att ge en övergripande inblick i några av de regler, föreskrifter och processer som styr verksamheten inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

4 Utbildning på grund- och avancerad nivå
Exempel på styrande dokument: Högskoleförordningen Bilaga 2 – Examensordningen LTHs lokala regler och föreskrifter

5 Utbildning (HF kap 6) All utbildning på grundnivå och avancerad nivå skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. För en kurs skall det finnas en kursplan.

6 Utbildning (HF kap 6) I kursplanen skall följande anges
1. kursens nivå 2. antal högskolepoäng 3. mål 4. krav på särskild behörighet 5. formerna för bedömning av studenternas prestationer 6. och de övriga föreskrifter som behövs

7 Kursplaner vid LTH Regler för utformning av kursplaner på grundnivå och på avancerad nivå vid LTH I behov av revidering på grund av ändring i högskoleförordning och kommande tillämpningsföreskrifter från Lunds universitet.

8 Kursplaner vid LTH Hjälpmedel Lubas PP Anvisningar Programplanerare
Av arbetsordningen framgår att Programledningen föreslår kursplaner och att Utbildningsnämnden fastställer kursplaner.

9 Utbildning (HF kap 6) För utbildningsprogram skall det finnas en utbildningsplan I utbildningsplanen skall följande anges De kurser som programmet omfattar Kraven på särskild behörighet Och de övriga föreskrifter som behövs

10 Utbildningsplaner Vid LTH gäller utbildningsplanerna i ett år

11 Studiehandboken vid LTH
Gemensamma föreskrifter och information Utbildningsplan för varje utbildningsprogram Läro- och timplan Hjälpmedel Strukturmallar för utbildningsplanernas uppbyggnad Programplanerare Av arbetsordningen framgår att Programledningen utarbetar förslag till utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och programgemensamma specialiseringar och att Utbildningsnämnden fastställer utbildningsplanerna

12 Examensmål I högskoleförordningens bilaga 2 anges vilka övergripande mål som ska vara uppfyllda för respektive examen. Dessa mål kan konkretiseras ytterligare i utbildningsplanerna genom programspecifika mål. Av utbildningsplanerna ska framgå vilka examensfordringar som gäller för respektive examen.

13 Examensfordringar Praktiskt exempel för antagen HT07
En student som begär examen år 2012 ska vara godkänd på de obligatoriska kurserna i åk 1 enligt 07/08 års utbildningsplan (studiehandboken) de obligatoriska kurserna i åk 2 enligt 08/09 års utbildningsplan (studiehandboken) osv… och slutligen på de övriga fordringar som krävs enligt 10/11 o 11/12 års utbildningsplaner (studiehandbok).

14 Anvisningar och tidplan
Anvisningar för arbetet med utbildningsutbud och kursplaner inför läsåret 20xx/xx Tidplan för institution – programplanering – programledning - utbildningsnämnd

15 PLANERINGSPROCESSEN – de steg av beredningsarbete och beslut som resulterar i programplaner, kursplaner, utbildningsplaner och schema för LTH:s utbildningsprogram Utbildningsprogram vid LTH 16 civilingenjörsprogram 1 arkitektprogram 1 brandingenjörsprogram 1 kandidatutbildning i design 1 Technology Managementavslutning 5 högskoleingenjörsprogram 1 livsmedelsteknisk högskoleutbildning 1 tekniskt basår 1 teknisk bastermin 12 masterprogram 40 utbildningsprogram följer processen 23 programledningar (ej masterprogram) 5 utbildningsnämnder §HF LÄSSCHEMA H13 TENTASCHEMA 13/14 STUDIEHANDBOK Gemensamma föreskrifter Utbildningsplan Läro- och timplan PROGRAMSERVICE LÄSSCHEMA V13 WEB-LoT UTBILDNINGSAVDELNING ANVISNINGAR 12/13 UTBPLAN mallar LADOK kurser programplaner TIDPLAN 13/14 ANVISNINGAR 13/14 UTBILDNINGSNÄMNDER KURS- UTBUD PLED ÅRS- RAPPORT PROGRAM- UTBUD UN ÅRS- RAPPORT UTB- PLANER KURS- PLANER Läsåret 2012/13 sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug Läsåret 2013/14 → KURS- UTBUD INSTITUTIONER KURS- PLANER KursUN beslutar om kursutbud och kursplaner för kostnadsställen fördelade på UN/PLED i rektorsbeslut. ProgramUN beslutar om program- och utbildningsplaner för program. Programledning bereder beslutsunderlag till KursUN för kostnadsställen beslutade av rektor och till PrgmUN. Programplanerare administrativt ansvarig för programledningens beredning av beslutsunderlag till KursUN och PrgmUN. KURS- UTBUD för kst PLED ÅRS- RAPPORT PROGRAM- UTBUD UTB- PLAN KURS- PLANER för kst PROGRAMLEDNINGAR STUDENTER KURSVAL lp2 KURSVAL lp3 KURSVAL lp4 KURSVAL lp1

16 KursUN och ProgramUN KursUN Programledning Beslutar om kursutbud och
kursplaner för de kostnadsställen som beslutats tillhöra nämnden ProgramUN Beslutar om programutbud och utbildningsplaner med tillhörande lot för de program som beslutas tillhöra nämnden Programledning Bereder beslutsunderlag till KursUN och ProgramUN Programplanerare Är administrativt ansvarig för Programledningens beredning av beslutsunderlag till KursUN och ProgramUN

17 Beslutat utbildningsutbud
Ändringar efter fastställt utbildningsutbud

18 Handläggningsordning vid förslag till nya utbildningsprogram

19 Tidplan – Nya utbildningsprogram
15 oktober 2012 – underlag från institutionsstyrelse 1 december 2012 – rekommendationer från UN Decembermöte – beredningsbeslut i UBB December - rektorsbeslut 1:a vårmötet – presentation av programförslag i Fakultetsstyrelsen Sista vårmötet - Fakultetsstyrelsen beslutar om föreslaget program ska ingå i programutbudet


Ladda ner ppt "Årscykel – utbildning på grund- och avancerad nivå"

Liknande presentationer


Google-annonser