Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den histotekniska processen Bild från Helander KG. Från patient till mikroskop. FoU rapport 24. Lund: Studentlitteratur, 1987 Morfologisk cellbiologi,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den histotekniska processen Bild från Helander KG. Från patient till mikroskop. FoU rapport 24. Lund: Studentlitteratur, 1987 Morfologisk cellbiologi,"— Presentationens avskrift:

1 Den histotekniska processen Bild från Helander KG. Från patient till mikroskop. FoU rapport 24. Lund: Studentlitteratur, 1987 Morfologisk cellbiologi, 6 hp, vt 2014 Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin Cecilia Ottosson Kapitel 1-5 i Cellular Pathology

2 Den histotekniska processen Mål: framställa preparat för mikroskopisk undersökning Prov: biopsier, px kirurgisk utskärning obduktioner PAD - patologisk-anatomisk diagnostik Krav: god morfologi hög specificitet snabbhet

3 Fixering Förhindra autolys Förhindra bakteriell påverkan Stabilisera vävnaden – skall inte ändra storlek eller form Vävnaden skall kunna färgas Vävnaden skall vara så likt det levande stadiet som möjligt Vara ofarlig, lätthanterlig, prisvärd

4 Fixering Fysikalisk fixering Kemisk fixering Tid Immersionsfixering Perfusionsfixering

5 Fixering Formaldehyd - rutin

6 Fixering Formaldehyd - R - CH2 – R -

7 Fixering Glutaraldehyd - elektronmikroskopi - ej till – enzymhistokemi immunohistokemi vissa specialfärgningar

8 Fixering Kvicksilverklorid Osmiumtetroxid Ättiksyra Alkoholer

9 Fixering Sammansatta fixeringsmedel - ex Zenkers fixeringsmedel - kvicksilverklorid (fixerar cytoplasman krymper vävnaden) - ättiksyra (orsakar svällning) - kaliumdikromat (oxidationsmedel – fixerar fetter)

10 Fixering Faktorer som påverkar fixeringen - pH - temperatur - volym - vävnadens storlek och täthet (densitet)

11 Utskärning Makroskopisk bedömning Utskärning Radikalitet - restriktionssnitt

12 Dehydrering och klarning Dehydrering Klarning

13 Inbäddning Paraffin Orientering Bilder från Prophet E. Laboratory Methods in Histotechnology. Washington: American Registry of Pathology, 1992

14 Snittning Mikrotomer Knivar Vinkel 3–5  m

15 Snittning Problem vid snittning Bilder från Prophet E. Laboratory Methods in Histotechnology. Washington: American Registry of Pathology, 1992

16 Färgning Avparaffinering och rehydrering Kärnfärgning Kontrastfärgning Dehydrering och montering Översiktsfärgning Specialfärgning

17 Artefakter Fixeringsartefakter Förlust av material Tillförsel av material Mekaniska artefakter

18 Urkalkning Hydroxyapatit Syror Kelatbildare Faktorer som påverkar När är urkalkningen färdig?

19 Plastinbäddning Hårt material Tunna snitt Elektronmikroskopi Akrylplaster Epoxyplaster

20 Fryssnittning Snabba svar (15-30 min) Material som förstörs Is –inbäddningsmedel Snabb nedfrysning Kryostat (ca -20°C) Fixering efter snittning vid snabba svar!

21 Storsnittning ”Stora” preparat


Ladda ner ppt "Den histotekniska processen Bild från Helander KG. Från patient till mikroskop. FoU rapport 24. Lund: Studentlitteratur, 1987 Morfologisk cellbiologi,"

Liknande presentationer


Google-annonser