Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integrerade system för bio- solvärme Redovisning av resultat från lab-provningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integrerade system för bio- solvärme Redovisning av resultat från lab-provningar."— Presentationens avskrift:

1 Integrerade system för bio- solvärme Redovisning av resultat från lab-provningar

2 Syfte med lab-provningarna Att med utgångspunkt från en metod att prova ackumulatortankar ta fram en praktiskt genomförbar metod att prova hela bio- solvärmesystem för småhus. Att med provning i lab hjälpa företagen att utveckla, verifiera och prestandaprova systemen Metoden skall ge information om: i.Hur fungerar systemen i praktiken? ii.Klarar systemen kraven på effekt och kapacitet för ett typiskt småhus? iii.Hur mycket köpt energi har systemet behov av och vilka utsläpp ger de upphov till. Jämföra systemen mot varandra iv.Inom vilka delar kan systemet förbättras? Metoden skall fungera som underlag till eventuell certifiering eller liknande

3 Metod Installation, funktionskontroll och injustering av kamin eller panna Provning under 8 dygn med en bestämd last (radiatorlast och tappvatten) och ett bestämt klimat (solinstrålning, utomhustemperatur etc.) –2 inledande dagar för med kapacitetsprov och balansering av lagret –6 dagar med 2 vinterdagar, 2 sommardagar och 2 vår/höstdagar som skall motsvara ett typiskt år –Avslutar med prov av tappvattenkapacitet vid pannans/kaminens tillslag Värmelast: Småhus med ett totalt värmebehov om 13,7 MWh och tappvatten 2,9 MWh

4 Typer av system som provats Endast pelletspanna utan ackumulatortank och solvärme som referens (pannvolym 150 liter) 2 system med panna 2 system med vattenmantlad kamin (uppvärmning både via luft och via radiatorsystem) Solfångararea: 6 till 10 m 2 både plana solfångare och vakuumrör (simulerade) Tankvolym:300 till 1000 liter Både helt nya systemidéer och med mer klassisk utformning Ytterligare 3 – 5 system kommer att provas

5 Resultat

6 Erfarenheter i kort Pannans styrning och samverkan med ackumulatortanken viktigare än solfångarnas storlek Metoden kan inte hantera eventuella övertemperaturer i rummet när vattenmantlade kaminer provas (måste i så fall till en definition av rummets energibehov) En kontinuerlig provning i 8 dagar är krävande

7 Kontroll av större anläggningar för närvärme och fjärrvärme – en fältstudie

8 Syfte Hur fungerar större bio-sol anläggningar i praktiken? Har de installerats och dimensionerats på ett genomtänkt sätt? Hur skall den grundläggande dimensioneringen av ett större bio-solsystem se ut? Vilka driftsstrategier finns för drift av pannorna tillsammans med solfångare och ackumulatortank? Skall resultera i råd om grundläggande dimensionering och driftsstrategier

9 Erfarenheter från 2 besökta anläggningar Solfångarna har gett mindre än vad som är projekterat…… ….men ackumulatortanken har använts för jämnare effekt panneffekt och lagring av värme från pannorna. Detta kan t.ex. spara olja (spets). Driftspersonalen kan ”sina” pannor utantill men vet väldigt lite om solvärmen. Inte ovanligt med pannor på extrem låglast (5 – 10 %) Ytterligare 6 till 8 större anläggningar skall utvärderas Solvärmesystemen verkar vara i bra skick men risken för frysning är ett problem som lätt glöms bort.


Ladda ner ppt "Integrerade system för bio- solvärme Redovisning av resultat från lab-provningar."

Liknande presentationer


Google-annonser