Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intyg  Man skall i intyg och utlåtanden endast efter noggrant övervägande bestyrka vad som har saklig och professionell grund och åtskilja det från annan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intyg  Man skall i intyg och utlåtanden endast efter noggrant övervägande bestyrka vad som har saklig och professionell grund och åtskilja det från annan."— Presentationens avskrift:

1

2 Intyg  Man skall i intyg och utlåtanden endast efter noggrant övervägande bestyrka vad som har saklig och professionell grund och åtskilja det från annan information där sanningshalten ej kan bedömas  Man skall – utan att träda patientens intresse förnär – respektera sina kollegors arbete  Personlig undersökning är ej alltid obligatorisk – men i vissa fall finns lagliga krav på det

3 Intyg  Skall handla om en bestämd person  Skall utformas med noggrannhet och omsorg  Enligt journallagen skall den som är skyldig att för journal på begäran av patienten utfärda intyg om vården.  Intyget skall handla om bedömning av en viss person

4 Barn  För omyndigt barn gäller huvudregeln att vårdnadshavaren skall godkänna att ett intyg utfärdas  Ju närmare 18-årsdagen desto tyngre väger barnets inställning  Om inte båda föräldrarna är vårdnadshavare skall vårdnadshavaren vara den som begär intyget  Om en av två vårdnadshavare begär intyg skall man försäkra sig att de andre ej motsätter sig att intyg skrives.

5 Utformning  Vem är uppdragsgivaren och vem är patienten?  I vilken egenskap skriver jag detta intyg?  Föreligger jäv skall det anges!  Ändamålet  Uppgift om faktaunderlaget.  Bedömning. Denna skall dispositionsmässigt hållas åtskild från andra uppgifter.  Underskrift med datum, legitimation, befattning  I möjligaste mån utformas så att det inte kan uppfattas som nedsättande och kränkande.

6 Välkommen till Sven-Eriks Hemsida http://pskonsult.com/


Ladda ner ppt "Intyg  Man skall i intyg och utlåtanden endast efter noggrant övervägande bestyrka vad som har saklig och professionell grund och åtskilja det från annan."

Liknande presentationer


Google-annonser