Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Databaser ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS, Skåne Län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Databaser ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS, Skåne Län."— Presentationens avskrift:

1 Databaser ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS, Skåne Län

2 Lagringsmodeller ”Geometri och attribut lagras separat med en gemensam identifierare som länk.” Interna hybridmodellen Externa hybridmodellen Integrerad databas- hantering © StrateGIS och Metria

3 Lagringsmodeller, -interna hybridmodellen © StrateGIS och Metria

4 Lagringsmodeller, -externa hybridmodellen © StrateGIS och Metria

5 Lagringsmodeller, -integrerad databashantering © StrateGIS och Metria

6 SQL Frågespråk för att hantera tabelldata Samma i GIS-program som i andra databashanterare, t.ex. Access, d-Base, etc. ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS, Skåne Län

7 SQL Operation – vad skall utföras Adress – var skall data hämtas Logiskt villkor – på vilka data skall det utföras (sökning) ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS, Skåne Län

8 Metadatabaser och databasdokumentation ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS, Skåne Län

9 Metadatabaser och databasdokumentation Vi skall ställa krav på dokumenterade databaser Vi skall dokumentera våra egna databaser Standard finns ej ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS, Skåne Län

10 Beskrivning och märkning av data Databasbeskrivning Metadata Metadatabaser Databaskatalog © StrateGIS och Metria

11 Databasbeskrivning Uppgifter om en geografisk databas, t.ex: –beteckning/namn –geografisk yttäckning –koordinatsystem –innehåll –övergripande kvalitetsbeskrivning –datamängd –ajourhållningsplaner –regler för nyttjande, ev. pris –lagringsformat och tänkbara överföringsformat © StrateGIS och Metria

12 Databasbeskrivning Exempel: Databasbeskrivning för GSD-Blå kartans vägar (bilaga 1, 10 sidor) © StrateGIS och Metria

13 Databasbeskrivning UPPGIFT: Diskutera innehållet i de databasbeskrivningar som finns i den egna organisationen. Föreslå förbättringar dels avseende vilka uppgifter som skall redovisas och dels hur de kan göras sökbara. © StrateGIS och Metria

14 Metadata ”Översiktlig information om databasers innehåll” Varianter av metadata: Metadatabas är en databas med "data om data”. Databaskatalog är en katalog med "data om databaser". © StrateGIS och Metria

15 Metadatabaser Informationsgrupper: Databasens namn och ägare Översikt (innehåll och användning av databasen) Kvalitet (ursprung, aktualitet, lägesnoggrannhet) Rumslig utbredning Ägar- och leveransinformation (organisation, pris, format, media m m). © StrateGIS och Metria

16 Metadatabaser -exempel MEGI: MEtadata för Geografisk Information www.megi.lm.se © StrateGIS och Metria

17 Metadatabaser -exempel PC-Atlasen: ~30 dBase-tabeller All presentation och sökning i tillämpningen sker via dessa tabeller. www.sna.se/pcatlas/ © StrateGIS och Metria

18 Databaskatalog ”Mer översiktlig än en metadatabas.” Anger vilken/vilka databaser som innehåller en specifik typ av uppgifter, t.ex: –Byggnader –Fornlämningar –Vägar –Skyddade naturområden –Inmutningar © StrateGIS och Metria

19 Databaskatalog -exempel Kartplan 2000 www.lm.se/kartplan/ © StrateGIS och Metria

20 Standardisering STG - ISO, internationell standard STANLI – för landskapsinformation Pilot-GIS – ett försök som lyckats KF85 – för att underlätta kommunikation

21 Standardisering STG - ISO, internationell standard STANLI – för landskapsinformation Pilot-GIS – ett försök som lyckats KF85 – för att underlätta kommunikation ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS, Skåne Län

22


Ladda ner ppt "Databaser ©Ulrik Mårtensson, Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS, Skåne Län."

Liknande presentationer


Google-annonser