Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU 2007-05-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU 2007-05-09."— Presentationens avskrift:

1 OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU 2007-05-09

2 Befolkningsprognos april 2007 maj 2007

3 Skatteunderlagets utveckling maj 2007

4 Skatt, utjämning, bidrag maj 2007

5 Volymer Volymmodeller: förskola, skola, ungdomsgymnasiet, äldreomsorg Särskola Övriga: 1 procent 2008 1,57 procent 2009 (80% av befolkningsökning) 1,24 procent 2010 (80% av befolkningsökning) KS + nämnd/ledning 1 procent 2008 0,98 procent 2009 (50% av befolkningsökning) 0,78 procent 2010 (50% av befolkningsökning) maj 2007

6 Volymer, mnkr april 2007

7 Generell uppräkning maj 2007 2008: 3 procent alla verksamheter 2009 och 2010: i genomsnitt 3 procent per år 1,5 procent hyror 3,2 procent lön + övrigt

8 Generell uppräkning maj 2007

9 Lokaler maj 2007

10 Verksamhetens nettokostnader maj 2007

11 Riktade förstärkningar maj 2007 mnkrNämnd Demokratiforum0,7KS Elever med svenska som andra språk, fortsätta utveckla modersmålsundervisningen, höja kvaliteten i skolbarnomsorgen4,0GSN Fler elever vid SFI och grundläggande vuxenutbildning4,0GN Ökat antal feriepraktikplatser0,2GN Daglig sysselsättning för funktionshindrade, kompetensutveckling3,0SN Kvalitetshöjning äldreomsorgen1,0ÄN Underhåll vägar och utsmyckning av geografiska entréer5,0SBN Folkomröstning, minskade arrendeintäkter, omställningskostnader vid omorganisation av administration6,2 Reserverade medel Summa (avrundat)24,1

12 Tillskott 2008, mnkr maj 2007

13 Skattesats maj 2007 Skattesats19:95 Minus 15 öre = 25 mnkr

14 Ekonomiplan, mnkr maj 2007

15 Nämnder, mnkr maj 2007


Ladda ner ppt "OH-bilder Mål och Budget 2008 Ekonomi PPU 2007-05-09."

Liknande presentationer


Google-annonser