Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotprojektet vårdnivåhandboken En enkel utvärdering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotprojektet vårdnivåhandboken En enkel utvärdering"— Presentationens avskrift:

1 Pilotprojektet vårdnivåhandboken En enkel utvärdering
Kjell-Åke Alle Ellionor Bohman

2 Pilotprojektet vårdnivåhandboken En enkel utvärdering
Landstinget Kronoberg har utvärderat Region Skånes hänvisningsstöd Triagehandboken (vårdnivåhandboken) under en fem månaders period i form av ett pilotprojekt. Detlagare i pilotprojektet har varit akutmottagningen Växjö, 1177 Sjukvårdsrådgivningen, VC Teleborg och VC Sensia specialistläkargruppen. Innan pilotprojektet startade fick samtliga deltagande sjuksköterskor, utbildning i Vårdnivåhandboken.

3 Pilotprojektet vårdnivåhandboken En enkel utvärdering
Vårdnivåhandboken har utvärderats utifrån på förhand formulerade frågeställningar. Utvärderingen syftade till att utröna om Region Skånes Triagehandbok (vårdnivåhandboken) var användbar som beslutsstödsverktyg för vårdnivåbedömningar inom Landstinget Kronoberg. Fyra frågeställningar formulerades Hur många hänvisningar/vårdnivåbedömningar har gjorts med hjälp av Vårdnivåhandboken som beslutsstödsverktyg under testperioden? Hur medicinskt träffsäkra har hänvisningarna/vårdnivåbedömningarna varit? Hur uppfattas Vårdnivåhandbokens användavänlighet? Hur uppfattas Vårdnivåhandbokens träffsäkerhet?

4 Tabell 2.1 visar deskriptiva data från de 100 patienter som hänvisats/triagerats från 2 vårdcentraler (Teleborg, Sensia Specialistläkargruppen) och akutmottagningen Växjö CLV samt det strategiska urvalet som är dubbelgranskat. Tabell 2.1. Demografiska data på deltagarna i vårdnivåTriage-studien Alla deltagarna (n=100) Urvalet (n=25) Kvinnor/Män (n) 47/53 9/16 Ålder (år+SD) 28,6+17,3 30,4+16,1 Ålder (median [IQR][min-max]) 27,0 [31,5][1,59] 27,0[28,3] [4,56] Bedömda enligt Vårdnivåhandboken 5/97 2/25 Ej bedömda enligt Vårdnivåhandboken 42/97 21/25 Bedömda enl RGS 15/97 Rätt bedömning/Hänvisning 97/98 24/25 Fel bedömning/Hänvisning 1/98 1/25 Hänvisning Akuten CLV 6/93 0/25 Hänvisning Ambulans 1/93 Hänvisning VC/JLC 34/6/(93) 4/5/(25) Hänvisning Avvakta/Egenvård/Varia 45/93 15/25 KÅA och CP har bedömt urvalet med avseende rätt bedömning/hänvisning och samstämmighet erhölls i 48/50 bedömningar.

5 Tabell 2.2 visar deskriptiva data från de 205 patienter som hänvisats/vårdnivåbedömts via 1177 samt det strategiska urvalet som är dubbelgranskat (Obs 6 patienter saknar ålder/kön pga anonymitet). Tabell 2.2. Demografiska data på deltagarna i Triage-studien (1177) Alla deltagarna (n=205) Urvalet (n=25) Kvinnor/Män (n) 120/79 16/9 Ålder (år+SD) 39,4+25,2 38,6+24,9 Ålder (median [IQR][min-max]) 37,0 [40,0][1,91] 34.0[29,3][2,86] Bedömda enligt Vårdnivåhandboken 155/182 16/25 Ej bedömda enligt Vårdnivåhandboken 11/182 2/25 Bedömda enligt RGS 13/182 6/25 Rätt bedömning/Hänvisning 190/200 25/25 Fel bedömn/Hänvisning 2/200 0/25 Varia bedömning 8/200 Följde ej rådet 10/198 Hänvisning 112 2/205 Hänvisning akuten CLV 42/205 Hänvisning Ambulans 3/205 Hänvisning VC/JLC 120/14/(205) 16/0(25) Hänvisning Avvakta/Egenvård/Varia 24/205 1/25

6 Pilotprojektet vårdnivåhandboken Resultat
Den samlade bilden var att Vårdnivåhandboken användes i mycket liten omfattning under pilotprojektet. I de fall den har använts har hänvisningarna varit korrekta. Vad gäller användarvänligheten var uppfattningen att den var något svår att navigera i. Träffsäkerheten ansågs var god.

7 Pilotprojektet vårdnivåhandboken Slutsats
Idag finns inte något som talar för att Vårdnivåhandboken ska köpas in som komplement till rådgivningsstöd 1177 och hänvisningsstöd. Detta med tanke på nyttjandegrad under piloten, som blir tydlig både vid genomgång av journaler samt av svaren i den genomförda webbenkäten.


Ladda ner ppt "Pilotprojektet vårdnivåhandboken En enkel utvärdering"

Liknande presentationer


Google-annonser