Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läslyftet 2015-2018 -det senaste nuläget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läslyftet 2015-2018 -det senaste nuläget."— Presentationens avskrift:

1 Läslyftet -det senaste nuläget

2 Läslyftet Kollegialt lärande för elevers läsande och skrivande
Information till skolenheter & huvudmän går ut Ansökan Utprövning sker på 29 skolenheter runt om i Sverige

3 Vad är läslyftet? Ett regeringsuppdrag
En fortbildningsmodell för lärares lärande Didaktiskt stödmaterial finns på Läs- & skrivportalen Processledare- kommunövergripande språkutvecklare, svensklärare, minst 4 år som lärare- mer information kommer i januari Stöd till rektorer och huvudmän Handledarutbildning

4 Handledaren som huvudmannen utser ska:
Vara legitimerad lärare eller förskollärare Ha minst fyra års erfarenhet av undervisning Ha behörighet att undervisa i svenska eller svenska som andraspråk, eller på annat sätt ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Ha strävan att utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen medvetet och systematiskt utveckla elevens lärarande, och Ha visat intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare

5 Ett något begränsat antal handledare under 2015/2016
Om alla väljer att ha handledare fullt ut innebär budgeten 240 handledare mot ca 290 kommuner och huvudmän 2015/2016 Geografisk spridning på 8 regioner + små huvudmän och koncerner med skolor i fler än en region (10 kvotgrupper) Utökning 2016/17 och 2017/18

6 Statsbidraget Möjlighet att söka statsbidrag- materialet kan dock användas oavsett. Risk!- när statsbidraget är slut tar arbetet slut- kräver långsiktighet och diskussion kring budget och satsningar Statsbidraget ger handledare möjlighet till nedsättning i tid- något som många förstelärare som kan vara aktuella för uppdraget redan har Statsbidrag på antingen 10% eller 20%- möjlighet att dela upp det på två personer på en och samma skola Statsbidraget kommer att öka för varje år

7 Ta del av eller delta- ta del av utifrån den fortbildningsmodell det är
Läs- & skrivportalen är öppen och tillgänglig för alla Fortbildningsmodell med webbstöd för både huvudmän, rektorer, språk-, läs- och skrivutvecklare (processledare) & handledare.

8 Utprovningsskolorna 29 st
Många erbjöds att delta men tackade nej utifrån en insatsträngsel I huvudsak mycket blandade grupper av lärare

9 Målgrupper Lärare i den obligatoriska skolan
Förskollärare och lärare i förskoleklass Skolbibliotekarier m.fl i skolbibliotek Lärare i gymnasie- och gymnasiesärskolan Förskolan

10 Materialet En stark slagsida mot svenskämnet i befintligt material
En modul tar ca 30 h i anspråk- innebär ett högt tempo Det är av stor betydelse om lärarna som deltar upplever att de inte kan gå på saker som de senare måste ta om hand- dubbelarbetet förstör.

11

12

13 Frågor Allmänna frågor: Frågor om statsbidrag: Projektledare Läslyftet:


Ladda ner ppt "Läslyftet 2015-2018 -det senaste nuläget."

Liknande presentationer


Google-annonser