Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läslyftet 2015-2018 -det senaste nuläget. Läslyftet O Kollegialt lärande för elevers läsande och skrivande O Information till skolenheter & huvudmän går.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läslyftet 2015-2018 -det senaste nuläget. Läslyftet O Kollegialt lärande för elevers läsande och skrivande O Information till skolenheter & huvudmän går."— Presentationens avskrift:

1 Läslyftet 2015-2018 -det senaste nuläget

2 Läslyftet O Kollegialt lärande för elevers läsande och skrivande O Information till skolenheter & huvudmän går ut 141204 O Ansökan 2015-01-23 O Utprövning sker på 29 skolenheter runt om i Sverige

3 Vad är läslyftet? O Ett regeringsuppdrag O En fortbildningsmodell för lärares lärande O Didaktiskt stödmaterial finns på Läs- & skrivportalen O Processledare- kommunövergripande språkutvecklare, svensklärare, minst 4 år som lärare- mer information kommer i januari O Stöd till rektorer och huvudmän O Handledarutbildning

4 Handledaren som huvudmannen utser ska: O Vara legitimerad lärare eller förskollärare O Ha minst fyra års erfarenhet av undervisning O Ha behörighet att undervisa i svenska eller svenska som andraspråk, eller på annat sätt ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt O Ha strävan att utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen medvetet och systematiskt utveckla elevens lärarande, och O Ha visat intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare

5 O Ett något begränsat antal handledare under 2015/2016 O Om alla väljer att ha handledare fullt ut innebär budgeten 240 handledare mot ca 290 kommuner och huvudmän 2015/2016 O Geografisk spridning på 8 regioner + små huvudmän och koncerner med skolor i fler än en region (10 kvotgrupper) O Utökning 2016/17 och 2017/18

6 Statsbidraget O Möjlighet att söka statsbidrag- materialet kan dock användas oavsett. O Risk!- när statsbidraget är slut tar arbetet slut- kräver långsiktighet och diskussion kring budget och satsningar O Statsbidraget ger handledare möjlighet till nedsättning i tid- något som många förstelärare som kan vara aktuella för uppdraget redan har O Statsbidrag på antingen 10% eller 20%- möjlighet att dela upp det på två personer på en och samma skola O Statsbidraget kommer att öka för varje år

7 O Ta del av eller delta- ta del av utifrån den fortbildningsmodell det är O Läs- & skrivportalen är öppen och tillgänglig för alla O Fortbildningsmodell med webbstöd för både huvudmän, rektorer, språk-, läs- och skrivutvecklare (processledare) & handledare.

8 Utprovningsskolorna O 29 st O Många erbjöds att delta men tackade nej utifrån en insatsträngsel O I huvudsak mycket blandade grupper av lärare

9 Målgrupper O Lärare i den obligatoriska skolan O Förskollärare och lärare i förskoleklass O Skolbibliotekarier m.fl i skolbibliotek O Lärare i gymnasie- och gymnasiesärskolan O Förskolan

10 Materialet O En stark slagsida mot svenskämnet i befintligt material O En modul tar ca 30 h i anspråk- innebär ett högt tempo O Det är av stor betydelse om lärarna som deltar upplever att de inte kan gå på saker som de senare måste ta om hand- dubbelarbetet förstör.

11

12

13 Frågor Allmänna frågor: laslyftet@skolverket.se Frågor om statsbidrag: Statsbidrag.laslyftet@skolverket.se Projektledare Läslyftet: erica.jonvallen@skolverket.se


Ladda ner ppt "Läslyftet 2015-2018 -det senaste nuläget. Läslyftet O Kollegialt lärande för elevers läsande och skrivande O Information till skolenheter & huvudmän går."

Liknande presentationer


Google-annonser