Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MOSAIK Multiorganisatorisk samverkan vid ordinära kriser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MOSAIK Multiorganisatorisk samverkan vid ordinära kriser"— Presentationens avskrift:

1 MOSAIK Multiorganisatorisk samverkan vid ordinära kriser
Erna Danielsson Jörgen Sparf Mittuniversitetet, RCR Projektmedlemmar: Robin Karlsson, Olof Oscarsson

2 Syfte och upplägg Syftet med presentationen är att förstå hur samverkan i krishantering kan påverkas av organisatorisk tillhörighet. Bakgrund Om forskningsprojektet Workshop Resultat Börja med att fråga om samverkan brukar fungera. Alltid/ibland/aldrig?

3 Synlig-görande Samförstått görande Förstått görande Synligt görande
Blint görande Synligt görande Förstått görande Samförstått görande Varför gör jag/vi som jag/vi gör? Ett varför krockar med ett annat varför

4 Syftet med MOSAIK Att studera hur samverkan och beslutsfattande vid sektorsövergripande krishantering påverkas av de olika aktörernas tolkningar av krisen. Individens kunskap och tidigare erfarenheter Organisationers normer och arbetssätt De organisatoriska fältens logik Organisatoriska fält = grupperingar av organisationer som  ägnar  sig  åt ungefär samma saker inom ett verksamhetsområde. Aktörerna samlas kring något gemensamt som de både tror på och strider om. Exempel: banker och försäkringsbolag ägnar sig åt privatpersoners säkerhet men konkurrerar om kunderna. Barns utbildning: skolor, bokförlag, matproduktion, språkreseföretag. Följer liknande logiker = har vissa kulturella särdrag, fungerar i enlighet med vissa specifika föreställningsramar samt prioriterar och agerar för att nå vissa målsättningar. När en ordinär kris inträffar uppstår ett nytt organisatoriskt fält där det gemensamma verksamhetsområdet och målet är att hantera krisen, men där gemensamma föreställningar om hur detta ska organiseras saknas. Inblandade: räddningsorganisationer, drabbade organisationer, kommuner, länsstyrelser, privata företag, frivilligverksamheter. Vi antar att professionella individer inom krishanteringsfältets olika organisationer förstår händelsen utifrån graden av krishanteringsvana i den vardagliga verksamheten.

5 Insamling av data Intervjuer 43 intervjuer
Förvaltningar, räddningstjänst, skola, äldreboenden Experiment 24 personer Polis, räddningstjänst, äldreboende Workshop 4 tillfällen Olika målgrupper och olika delar av landet Är det någon här som deltagit?

6 Förväntat resultat Teoretiskt
Det är ett nytt teoretiskt område där projektet förväntas skapa och ge förbättrade koncept, modeller och metoder för sektorsövergripande samverkan Praktiskt Användbar i utvecklingen av metoder för övning och utbildning Användbar i faktiska händelser

7 Experimentet Filmen utspelar sig på ett äldreboende med 32 lägenheter. Boendet är uppdelat i fyra korridorer med var sitt arbetslag, totalt 8 personer. Därutöver finns administrativ personal samt personer från MICA som bl.a. sköter städning och vaktmästeri. Du råkar vara där i din yrkesroll men inte ditkallad på larm. När du ser filmen, tänk dig att ”du är kameran”. Det vill säga att det som kameran filmar är det du ser. Vid några tillfällen kommer filmen att pausa i 30 sekunder. Under pausen kommer en till två frågor att både läsas upp i hörlurarna och visas som text på skärmen. Filmens händelseförlopp går inte att påverka. Ta därför varje ny sekvens för vad den är, även om det inte stämmer med vad du har tänkt dig eller följer de rutiner som du vanligtvis arbetar utifrån. Det finns inga rätt eller fel svar.

8 Tolkning av föremålet Fysiskt: två petflaskor med vätska, med kablar kopplade till en mobiltelefon. Tolkning: bomb eller sprängladdning, förmodligen hemmagjord Egenskaper: kan explodera, tidsinställd/fjärrutlöst Utlösande mekanism: telefon, från distans, dörren Uppfattning om situationen: Äldreomsorg & Räddningstjänst: Hotfullt, konstigt Polis: - Ser inte ut som något som ska vara där - Fara för andra personer som befinner sig i närheten - Någon vill göra något ont

9 Hur de avser agera Exempel: tömma lokalerna
Polisen: Snabbt påbörja evakuering av folk ut ur byggnaden. Varje rum. Uppmanar, påstridig, ska gå snabbt. Räddningstjänst: Ber personalen hjälpa till att utrymma byggnaden. Eventuellt aktivera brandlarmet för att uppmärksamma att det är något farligt. Äldreomsorg: ”Bara inte polis eller räddningstjänst går in till våra boende eller sätter på brandlarmet – då blir det kaos.” Jag skulle ta ett kakfat och säga – ”kom så går vi till den andra korridoren och fikar”

10 Hur förstå samverkan? Känd plats Okänd plats Känd uppgift
Känd plats Okänd plats Känd uppgift Okänd uppgift Känd situation    Okänd situation Beroende på var i matrisen man befinner sig behöver man olika saker. Känd uppgift, känd situation – men okänd plats, t.ex. polisen som frågar om platsen Andra exempel, brand: Räddningstjänst Känd situation, delvis känd uppgift – men okänd plats – räddningstjänst, det är inte deras uppgift – stödjer polisen, inväntar instruktion, ber äldreomsorgspersonalen evakuera Känd plats, känd uppgift – men okänd situation – äldreomsorgen som frågar om händelsen Andra exempel, Cryptosporidium: Östersund Vatten, Länsstyrelsen, restauranger Evakuering, undervisning, friskt vatten, stöd till äldre: cryptosporidium, vattenläcka, brand i skola

11 Agerandedimensioner Anpassning
Kärnverksamheten får ändra form eller plats Information om platsen – räddningsorganisationerna om händelsen – drabbad organisation Stöd under händelsen – praktiskt räddningsorganisationerna efter händelsen – emotionellt drabbad organisation Utrymme Ge plats – ta plats – få plats Makt Intentioner (O)synliggörande av kompetenser


Ladda ner ppt "MOSAIK Multiorganisatorisk samverkan vid ordinära kriser"

Liknande presentationer


Google-annonser