Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MOSAIK MULTIORGANISATORISK SAMVERKAN VID ORDINÄRA KRISER Erna Danielsson Jörgen Sparf Mittuniversitetet, RCR Projektmedlemmar: Robin Karlsson, Olof Oscarsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MOSAIK MULTIORGANISATORISK SAMVERKAN VID ORDINÄRA KRISER Erna Danielsson Jörgen Sparf Mittuniversitetet, RCR Projektmedlemmar: Robin Karlsson, Olof Oscarsson."— Presentationens avskrift:

1 MOSAIK MULTIORGANISATORISK SAMVERKAN VID ORDINÄRA KRISER Erna Danielsson Jörgen Sparf Mittuniversitetet, RCR Projektmedlemmar: Robin Karlsson, Olof Oscarsson

2 SYFTE OCH UPPLÄGG Syftet med presentationen är att förstå hur samverkan i krishantering kan påverkas av organisatorisk tillhörighet. Bakgrund Om forskningsprojektet Workshop Resultat

3 SYNLIG-GÖRANDE Blint görande Synligt görande Förstått görande Samförstått görande Varför gör jag/vi som jag/vi gör? Ett varför krockar med ett annat varför

4 SYFTET MED MOSAIK Att studera hur samverkan och beslutsfattande vid sektorsövergripande krishantering påverkas av de olika aktörernas tolkningar av krisen. Individens kunskap och tidigare erfarenheter Organisationers normer och arbetssätt De organisatoriska fältens logik

5 INSAMLING AV DATA Intervjuer 43 intervjuer Förvaltningar, räddningstjänst, skola, äldreboenden Experiment 24 personer Polis, räddningstjänst, äldreboende Workshop 4 tillfällen Olika målgrupper och olika delar av landet

6 FÖRVÄNTAT RESULTAT Teoretiskt Det är ett nytt teoretiskt område där projektet förväntas skapa och ge förbättrade koncept, modeller och metoder för sektorsövergripande samverkan Praktiskt Användbar i utvecklingen av metoder för övning och utbildning Användbar i faktiska händelser

7 EXPERIMENTET

8 TOLKNING AV FÖREMÅLET Fysiskt: två petflaskor med vätska, med kablar kopplade till en mobiltelefon. Tolkning: bomb eller sprängladdning, förmodligen hemmagjord Egenskaper: kan explodera, tidsinställd/fjärrutlöst Utlösande mekanism: telefon, från distans, dörren Uppfattning om situationen: Äldreomsorg & Räddningstjänst: Hotfullt, konstigt Polis: - Ser inte ut som något som ska vara där - Fara för andra personer som befinner sig i närheten - Någon vill göra något ont

9 HUR DE AVSER AGERA Exempel: tömma lokalerna Polisen: Snabbt påbörja evakuering av folk ut ur byggnaden. Varje rum. Uppmanar, påstridig, ska gå snabbt. Räddningstjänst: Ber personalen hjälpa till att utrymma byggnaden. Eventuellt aktivera brandlarmet för att uppmärksamma att det är något farligt. Äldreomsorg: ”Bara inte polis eller räddningstjänst går in till våra boende eller sätter på brandlarmet – då blir det kaos.” Jag skulle ta ett kakfat och säga – ”kom så går vi till den andra korridoren och fikar”

10 HUR FÖRSTÅ SAMVERKAN? Känd plats Okänd plats Känd uppgiftOkänd uppgiftKänd uppgiftOkänd uppgift Känd situation Okänd situation

11 AGERANDEDIMENSIONER Anpassning Kärnverksamheten får ändra form eller plats Information –om platsen – räddningsorganisationerna –om händelsen – drabbad organisation Stöd –under händelsen – praktiskt räddningsorganisationerna –efter händelsen – emotionellt drabbad organisation Utrymme Ge plats – ta plats – få plats –Makt –Intentioner –(O)synliggörande av kompetenser


Ladda ner ppt "MOSAIK MULTIORGANISATORISK SAMVERKAN VID ORDINÄRA KRISER Erna Danielsson Jörgen Sparf Mittuniversitetet, RCR Projektmedlemmar: Robin Karlsson, Olof Oscarsson."

Liknande presentationer


Google-annonser