Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan vi lära något av andra länder kring samordnade insatser? Fredrik Lindencrona Forsknings- och utvecklingsansvarig PSYNK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan vi lära något av andra länder kring samordnade insatser? Fredrik Lindencrona Forsknings- och utvecklingsansvarig PSYNK."— Presentationens avskrift:

1 Kan vi lära något av andra länder kring samordnade insatser? Fredrik Lindencrona Forsknings- och utvecklingsansvarig PSYNK

2 5 påståenden om samordnade insatser 1.Sverige är världsledande när det gäller att samordna insatser för barn och unga! 2.I Sverige har vi en särskilt generös lagstiftning när det gäller att förmedla känslig information mellan verksamheter 3.Andra länder i västvärlden har lyckats att väldigt snabbt och smärtfritt skapa samordnade insatser 4.Det är bara i de skandinaviska länderna som vi måste bygga upp komplexa strukturer för styrning och ledning av samverkan för att lyckas. 5.Förutsättningarna för samordning är så olika mellan länder så det finns rätt lite att lära av andras modeller

3 Påstående 1: Sverige är världsledande när det gäller att samordna insatser för barn och unga! Tror ni det stämmer eller ej? Diskutera med bänkgrannen!

4 Nationella modeller – en jämförelse SverigeSkottlandUSA Sammanhållen strategi för samordning B & U ?”Getting it right for every child” Systems of Care Nivå för samordning Barnet, familjenSIPChild´s plan”Wraparound” Ledningsnivån över samordnade insatser ?Single director for health, social care and education System of Care/Care Management Entity Strategisk planeringGemensam nämnd mellan huvudmän (En möjlighet) Children Service Plan ?

5 Påstående 2: I Sverige har vi en särskilt generös lagstiftning när det gäller att förmedla känslig information mellan verksamheter

6 Lagstiftning kring informationsdelning Sverige Information bör delas mellan myndigheter om den som besitter informationen bedömer att den kan påverka ett barns eller ungdoms välmående. Samtycke är i sådant fall inte nödvändigt men bör eftersträvas. Skottland Information får utbytas om det inte är till men för den det gäller. Anmälningsplikt vid misstanke om att barn kan fara illa I princip krävs oftast att samtycke inhämtas.

7 Påstående 3: Andra länder i västvärlden har lyckats att väldigt snabbt och smärtfritt skapa samordnade insatser

8 Den dystra bilden Forskning i Sverige och internationellt visar att: Många samverkansförsök faller ihop Tar mycket tid innan det börjar betala sig Effektiv samverkan är krävande att bygga och upprätthålla

9 Påstående 4: Det är bara i de skandinaviska länderna som vi måste bygga upp komplexa strukturer för styrning och ledning av samverkan för att lyckas. Tror ni det stämmer eller ej? Diskutera med bänkgrannen!

10 Vad behövs för att lyckas? Framgångsfaktorer från forskning i Sverige och internationellt visar: Måluppfyllelse för brukarna i fokus Samsyn kring mål, vision, prioriteringar och värden inom samverkanssystemet Aktivt engagemang för samverkan och samverkans mål på alla nivåer Systematisk styrning Koordinering av effektiva aktiviteter och processer

11 Utmaningarna är desamma Grundläggande systemförståelse: Finns insikt om det ömsesidiga beroendet för att lösa den övergripande gemensamma uppgiften? Samt centrala faktorer: Strukturer (fragmentering, begränsande gränser) Procedurer (olika planerings- och budgetcykler) Finanser (olikheter i ersättning och resurser) Professioner (ideologi, värden, intressen, prioriteringar) Personer (status, autonomi och legitimitet) (Hultberg, Glendinning, Allebeck & Lönnroth (2005)

12 Milwaukee Wraparound

13 Wraparound Milwaukee Ett så kallat ”System of Care” i Milwaukee i Wisconsin, USA – Milwaukee ungefär som Stockholm i storlek – Fokus på barn och unga med allvarliga beteendeproblem (diagnosticerade) och deras familjer – Servar cirka 1500 familjer – Samlar socialtjänst, kriminalvård, hälso- och sjukvård, utbildning och habilitering – Pågående utvecklingsarbete sedan åtminstone 15 år – Har vunnit priset – Bästa innovation i amerikansk förvaltning från Harvard Universitetet 2009

14 Vilka utfall har uppnåtts genom i Wraparound Milwaukee? Program – Antal placeringar har minskat från 375 till 80/år Psykiatrisk sjukhusvård – från 5000 till under 500 dagar per år (2.3 dagar per episod) Trygghet – minskat återfall i brott hos unga lagöverträdare (15% för brottdömda unga) Klinisk bild – 85% av de unga har fått minskade problem (Achenbach CBCL) Utbildning – barnen deltog i 87% av alla skoldagar Stabilititet– 85% av de unga fick permanent placering vid utskrivning Familjernas tillfredsställelse – 4.57 på en 5 punkt skala

15 Kostnadseffektivitet – billigare än alternativen! Faktisk kostnad har minskat för wraparound (17%) och ökat för inläggning (8%) och fosterhem (17%)

16 Centrala nycklar 1. Styrning och samordning – En effektiv och logisk administrativ struktur – En finansiell modell där resurser från olika håll samlas – Fokus på kvalitetssäkring, systematisk förbättring och bra program för att hålla koll på utfall 2. Flexibelt och anpassat utbud efter barn, unga och familjers behov – Samverkan med barn, unga och familjer – Möjlighet att erbjuda skräddarsydda insatser till varje enskild familj – Nätverk av tjänsteleverantörer som alla håller hög kvalité – Brett utbud av olika tjänster som alla är evidens-grundade

17 Styrning och samordning: Utforma specifika “win-win” scenarion System of Care Socialtjänst Alternativ till placeringar Höga kostnader/dåliga utfall “Kriminalvård”/SiS Alternativ till placeringar Hälso- och sjukvård Alternativ till dyra inläggningar och akutinsatser Skola Alternativ till kostnader för specialskoleplats Ersättningsmodell A Ersättningsmodell B Ersättningsmodell C Ersättningsmodell D

18 Från olika källor till ett samordnat system WRAPAROUND MILWAUKEE CARE MANAGEMENT ORGANIZATION (CMO) 48.0M CHILD & FAMILY TEAM OR TRANSITION TEAM PLAN OF CARE OR 10.0M 21.0M7.0 M CARE COORDINATION OR TRANISITIONAL SPECIALIST PROVIDER NETWORK 210 Providers 60 Services FUTURES PLAN FAMILIES UNITED $475,000 18 Socialtjänst Kriminalvård/SIS Hälso- och sjukvård Skola

19 Förtroende bygger på att “rätt resultat uppnås” WRAPAROUND MILWAUKEE CARE MANAGEMENT ORGANIZATION (CMO) 48.0M CHILD & FAMILY TEAM OR TRANSITION TEAM PLAN OF CARE OR 10.0M 21.0M7.0 M CARE COORDINATION OR TRANISITIONAL SPECIALIST PROVIDER NETWORK 210 Providers 60 Services FUTURES PLAN FAMILIES UNITED $475,000 19 Socialtjänst Kriminalvård/SIS Hälso- och sjukvård Skola

20 Vad familjerna behöver står i fokus WRAPAROUND MILWAUKEE CARE MANAGEMENT ORGANIZATION (CMO) 48.0M CHILD & FAMILY TEAM OR TRANSITION TEAM PLAN OF CARE OR 10.0M 21.0M7.0 M CARE COORDINATION OR TRANISITIONAL SPECIALIST PROVIDER NETWORK 210 Providers 60 Services FUTURES PLAN FAMILIES UNITED $475,000 20 Socialtjänst Kriminalvård/SIS Hälso- och sjukvård Skola

21 Samordnad planering ger skräddarsydda insatser WRAPAROUND MILWAUKEE CARE MANAGEMENT ORGANIZATION (CMO) 48.0M CHILD & FAMILY TEAM OR TRANSITION TEAM PLAN OF CARE OR 10.0M 21.0M7.0 M CARE COORDINATION OR TRANISITIONAL SPECIALIST PROVIDER NETWORK 210 Providers 60 Services FUTURES PLAN FAMILIES UNITED $475,000 21 Socialtjänst Kriminalvård/SIS Hälso- och sjukvård Skola

22 Systematisk upphandling av ett genomtänkt utbud av kvalificerade leverantörer WRAPAROUND MILWAUKEE CARE MANAGEMENT ORGANIZATION (CMO) 48.0M CHILD & FAMILY TEAM OR TRANSITION TEAM PLAN OF CARE OR 10.0M 21.0M7.0 M CARE COORDINATION OR TRANISITIONAL SPECIALIST PROVIDER NETWORK 210 Providers 60 Services FUTURES PLAN FAMILIES UNITED $475,000 22 Socialtjänst Kriminalvård/SIS Hälso- och sjukvård Skola

23 Påstående 5: Förutsättningarna för samordning är så olika mellan länder så det finns rätt lite att lära av andras modeller Vad talar för? Vad talar emot? Diskutera med bänkgrannen!


Ladda ner ppt "Kan vi lära något av andra länder kring samordnade insatser? Fredrik Lindencrona Forsknings- och utvecklingsansvarig PSYNK."

Liknande presentationer


Google-annonser