Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Uustal överläkare KK Universitetssjukhuset Linköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Uustal överläkare KK Universitetssjukhuset Linköping"— Presentationens avskrift:

1 Eva Uustal överläkare KK Universitetssjukhuset Linköping
Bristningsregistret Eva Uustal överläkare KK Universitetssjukhuset Linköping

2 TVÅ sfinktrar! Extern sfinkter: Intern sfinkter Tonus känns i vila
Sköter ständig kontinens viktig för sampling Tonus avgörs vid knip Bra att ha i ”nöd” Mestadels relaxerad

3 Obstetric anal sphincter rupture- ten years after
Uustal Fornell, Mathiesen, Sjödahl, Berg BJOG 2005

4 Interna sfinktern, IAS perinealkroppens Greta Garbo
Svår att se i såret Lätt att se med ultraljud (glucogen) Nödvändig för kontinens Kan bara sys direkt efter förlossning, sen krymper den ihop! Uustal 2013

5 Obstetrisk diagnostik enligt ICD 10 i Sverige till 2013
O70.2 Perinealbristning av tredje graden O70.2A Perinealbristning av 3:e graden; partiell sfinkterruptur O70.2B Perinealbristning av 3:e graden; total sfinkterruptur O70.2X Perinealbristning av 3:e graden; ospecificerad O70.3 Perinealbristning av fjärde graden O70.9 Perinealbristning under förlossningen, ospecificerad Det är trasigt i största allmänhet En del av något är trasigt Det mesta av allt utom analslemhinnan är trasigt Något är trasigt och vi vet inte vad Allt är trasigt Uustal 2013

6 Kan diagnoskoder få oss att uppmärksamma den interna sfinktern?
“A structured way of describing OASI damage according to Uustal Fornell and coworkers and recommended by the RCOG Grade 3A: any tear of the EAS < 50% Grade 3B: an EAS tear > 50% Grade 3C: related damage to the IAS Grade 4: related rupture of the anal mucosa” Denna klassifikation införd från 2014 i Sverige Lindqvist , Jernetz BMC Pregnancy Childbirth. 2010; 10: 51. Uustal 2013

7 (Inte en rad om hur skador diagnostiseras)
Green-top Guideline No. 29 March 2007 1 of 11 RCOG Green-top Guideline No. 29 THE MANAGEMENT OF THIRD- AND FOURTH-DEGREE PERINEAL TEARS (Inte en rad om hur skador diagnostiseras)

8 Bristningsregistret Initiativ från UR-ARG 2010
Ursprungligen tänkt som sfinkterskaderegister Men kan användas efter alla bristningar Öppen styrgrupp med obstetriker, barnmorskor, bäckenbottenforskare, colorektalkirurg, gastroenterolog Finansierat av SKL, tKr Kliver på Gynop-registrets färdiga teknik

9 Bristningsregistrets delar
Pregravid funktion: kontinens/tömning urin/ avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20 frågor om besvärsfritt. Obstetriska data överförs av sekreterare (nu) automatiskt (framtid), ca 50 variabler 8-veckorsenkät, mest om komplikationer 1-årsenkät om funktion: kontinens/tömning urin/avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20 frågor om besvärsfritt.

10 PISA! Skriv i ett kommentarsfält:
Perinealkroppen: vid bidigital palpation före suturering: < 1 cm/1-2cm/>2cm Interna sfinktern: Bedömd hel/Bedömd skadad/Ej undersökt samt Ultraljud ja/nej Suturmaterial: skriv vad du använder Antibiotika: Pga bristning, kryssa om givet eller ej EU 2014

11 Återkoppling Patientens svar skördas av läkarsekreterare och läggs till suturerande doktor - enkätsvar och bedömning in i journal Läkarbedömning efter 8 veckor och 1 år utifrån patientens svar Klinikens resultat jämfört med riket kan följas kontinuerligt via rapportgeneratorfunktion Årlig delregisterrapport

12 Hur passar bristningsregistret ihop med graviditetsregistret?
Kvinnor med bristning växlar in på Bristningsregistret istället för graviditetsregistrets allmänna uppföljning? Frågorna kan dock användas till alla med nuvarande formuleringar med andra följebrev utifrån epikriskod De nya diagnoskoderna behöver automatgenerereras - den nya opmallen behöver in i Obstetrix

13 Deltagande sjukhus idag

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Före Efter

25

26 På gång Textgenerering från Bristningsregistret till Partus och Cosmic birth Ny operationsmall i Obstetrix som automatgenererar om skada föreligger på intern sfinkter/ perinealkropp Uustal 2013


Ladda ner ppt "Eva Uustal överläkare KK Universitetssjukhuset Linköping"

Liknande presentationer


Google-annonser