Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Design En process på modet i organisationer Patrik Persson Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Design En process på modet i organisationer Patrik Persson Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet."— Presentationens avskrift:

1 Design En process på modet i organisationer Patrik Persson Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet

2 Design? Substantivformen Det slutliga resultatet, en ’design’ -Det vi vanligen tänker på vid design, dvs. hur något tar sig uttryck (t.ex. en snygg pryl) ___________________________ Verbformen att föreskriva något, dvs. hur något skall vara eller tillverkas - En viss sorts process. Hur man ’designar’ Detta blir spännande! Hur kan design- processen bidra till kreativa och ny- skapande organisationer? Det funktionella elementet Hela produktlivscykeln, från produktion till användning, underhåll och skrotning. Ofta svårt att skilja ut en tydlig gräns mellan design och konstruktion eftersom gränsen är flytande däremellan. Det ergonomiska elementet Människovänlighet. En produkt skall vara förståelig, lätthanterligt och inte hälsovådlig. Det estetiska elementet Det som särskiljer designverksamhet från andra produktutvecklings- processer. Att visuellt se samspelet mellan en produkts form och andra egenskaper.

3 Ett sätt att tänka innovativt… Annorlunda logik med rötterna i grekernas uppdelning av teori och praktik: Målfokus, inte stegvis ”logisk” lösning av enskilda problem Breddkunskap - sammanföra Holism – se helheten Varför? - en ständig fråga Intuition ges utrymme Visualisering som kommunikativt instrument En kompetens som manifesteras genom ständig och kontextuell organisering av ett antal tekniker i processer

4 Min studie Utgångspunkten: Inom vissa företag och organisationer har man lättare att börja använda designprocessen än andra – varför? Hur kan man förstå ”designlogiken” i relation till andra logiker som finns (dominerar) i företag? Vad gör ”designlogiken” med dem som möter den, vad kan den bidra med? Hur: Etnografisk studie utifrån institutionell översättningsteori (hur organisatoriska ”moden” översätts in i organisationer)

5 Kreativitet för alla? Resultat: Ofta blandade känslor hos många inför att jobba med och i design- processen! ”Så kan man ju inte göra, eller…? Fast resultatet blev ju bra…” Varför: -Tidigare utbildning har präglat många. Att jobba med design- processen känns fel eller förbjudet…. Vad behövs? Social acceptans Osäkerhetsacceptans hos individer Men, man behöver kanske också fundera kring…..

6 Att ”lära” sig design? Reproduktivt lärande: ”Utförandets logik” Att bemästra vissa saker -Begränsande rutin, mindre kritisk reflektion Men! + Frigöra energi, stabiltitet och trygghet Utvecklingsinriktat lärande ”Utvecklingens logik” Att lära sig omtolka för att gå vidare + Kritiskt reflektion, bryta begränsningar, mångfald Men! - Alltid förändring, mindre stabilitet, stress


Ladda ner ppt "Design En process på modet i organisationer Patrik Persson Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet."

Liknande presentationer


Google-annonser