Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inre styrka som en hälsoresurs bland äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inre styrka som en hälsoresurs bland äldre"— Presentationens avskrift:

1 Inre styrka som en hälsoresurs bland äldre
Umeå 85+/Gerda Berit Lundman

2 Samarbetsprojekt mellan
Institutionen för omvårdnad och Institutionerna för arbetsterapi, geriatrik och sjukgymnastik, Umeå universitet

3 Deltagare Varannan person 85 år, alla 90 år och 95 år och äldre
Boende i Umeå stad eller i 5 inlandskommuner (Dorotea, Malå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina) Antalet deltagare varierar i olika delstudier och vid olika tidpunkter

4 Projektet startade år 2000 (2002)
Uppföljningar och inklusion av nya deltagare 2005 (2006), 2010 (2012) Datainsamling till Gerda-studien 2010

5 Övergripande syfte Att belysa omständigheter som befrämjar ett gott åldrande och hur dessa kan implementeras i vården Att belysa faktorer som utgör ett hot mot ett gott åldrande och hur dessa kan minimeras

6 Olika sätt att se på åldrande
Som en process med successiv degeneration Som en process mot utveckling och mognad

7 Datainsamling, hälsoresurser
Intervjuer Frågeformulär Upplevd hälsa (SF-12) Känsla av sammanhang (SOC) Resiliens (Res) Upplevelse av mening i livet (PIL) Självtranscendens (STS) Inre styrka (ISS)

8 KÄNSLA AV SAMMANHANG BEGRIPLIGHET HANTERBARHET MENING
En känsla av att det finns förklaringar till det som sker, att det går att göra något åt och att det känns meningsfullt Det finns många studier som visar på samband mellan både upplevd hälsa och friskhet och hög känsla av sammanhang.

9 Känsla av sammanhang 13-items frågeformulär (13-91)
Medelvärde: 73 (SD+10.3) Män 74 Kvinnor 72 Ju högre känsla av sammanhang ju bättre välbefinnande Samband mellan lägre känsla av sammanhang förekomst av hjärtsvikt, artrit, lungsjukdom, depression

10 Känsla av sammanhang över tid
Samband 1 års- överlevnad Känsla av sammanhang ökade under en 5-års period 70, p<0.02

11 De allra äldsta har hög grad av känsla av sammanhang
På gruppnivå finns ökad grad av känsla av sammanhang vid 5-årsuppföljning Vid ansamling av negativa livshändelser finns risk att känsla av sammanhang raseras

12 Resiliens Sinneslugn: En kraft att komma över svåra händelser
Uthållighet: En balanserad syn på ens liv och erfarenheter Flexibilitet: En vilja att förändra och vara delaktig Självtillit: Tro på sig själv Mening: Att se en avsikt med det hela SINNESLUGN: En kraft att komma över svåra händelser UTHÅLLIGHET: En balanserad syn på ens liv och erfarenheter FLEXIBILITET: En vilja att förändra och vara delaktig SJÄLVTILLIT: Tro på sig själv MENING: Att se en avsikt med det hela

13 Sinneslugn “Att sitta där i gungstolen… det är så skönt… jag liksom flyter omkring i en annan värld…du bryr dig inte så mycket… man vila på något sätt”

14 Självtillit Hur jag ser på min kropp?
Jo, det ska jag säga, varje morgon ställer jag mig naken framför spegeln och tänker; In’t så dåligt för en 90-åring

15

16 De allra äldsta hade högst värde på resiliens skalan
Kvinnor 148 Män 150 ns Kvinnor och män uttrycker resiliens på olika sätt

17 Kvinna “Man måste glömma saker och gå vidare
Kvinna “Man måste glömma saker och gå vidare.. Jag är mycket nyfiken på livet, jag tittar framåt, inte bakåt” Man “Jag tycker att allt jag gjort har varit mycket betydelsefullt, det är så jag ser det”

18 Självtranscendens En utvidgning av självet
Inåt - som innebär att individen överväger och omvärderar sitt tidigare sätt att tänka Utåt - gemenskap i ett större sammanhang Speciell aspekt av självtranscenden är gerotranscendens Vi fann ett mycket starkt samband mellan olika mått på inre styrka staiistiskt säkerställt

19 Ja, mycket ofta det är som om jag är tillbaka till när jag var ung och till barndomen, Jag är tillbaka i gamla tider, jag känner det så starkt att det känns som om jag var där… Nuet försvinner liksom,,. Jag är tillbaka…då till barndomen..

20 Gerotranscendens Ett skifte av perspektiv från ett materialistiskt och rationellt sätt att se på världen till ett mer transcendent sätt “När jag dör ska min aska inte läggas i en urna, utan i en torvask…så jag blir ett med jorden… för jag är en med universum”

21 Samband mellan högre grad av självtranscendens och
Att ha någon att tala med Att få möjligheter att vara ute Att inte äta någon medicin Fler negativa livshändelser var associerat med lägre STS efter 5 år

22 Mening i livet Viljan till mening ses som en grundläggande motivationskraft för människors överlevnad Det finns ingen universell mening, vi måste själva hitta meningen med våra liv

23 Mening i livet exempel på teman
Att se sig själv som en länk mellan generationer “Barnbarnen ska bygga ett nytt hus, de bor på hemmastället” Leva i förtröstan på Gud “ när den rätta tiden kommer, tar han mig hem”

24 Skattning jämförbar med andra grupper
Kvinnor 103 Män 106 p<0.02 Mer depression bland de med låg PIL i tvärsnittsanalys, inte uppföljning. PIL oförändrad i uppföljningsstudier

25 Det fanns starka samband mellan skalorna som skattade ”friskfaktorer” och det fanns samband mellan ”friskfaktorerna” och psykisk hälsa

26 Inre styrka Att känna sig kompetent och duglig men samtidigt känna tilltro till andra Att se livet från den ljusa sidan men inte blunda för det mörka Att känna ett lugn men samtidigt vara aktiv Att vara densamme men även kunna växa in i en ny roll Att leva i samspel med nuet men även i det förflutna och i framtiden

27 Känsla av sammanhang INRE STYRKA Resiliens
Själv- transcendens Mening i livet

28 Teoretisk analys Vilka huvudsakliga grundtankar ligger bakom de olika begreppen? På vilken fråga svarar de?

29 INRE STYRKA Inre styrka beskrivs som en helhet med fyra samverkande dimensioner; Samhörighet, att känna gemenskap, med närstående och andra, samhället, världen Fasthet, att stå stadigt med båda fötterna i jorden, Flexibilitet, vara fast men också flexibel Kreativitet, att hitta meningsfulla lösningar i olika situationer

30 Den övergripande förståelsen av inre styrka
Att att ha en syn på livet där förändringar av olika slag är en del av livet, att vara öppen och villig att ta tag i utmaningar och möjligheter i livet såväl som i problem och svårigheter

31 Utveckling av frågeformulär ISS, Gerda studien
Medelvärde ISS (20-120) 65 år 100 70 år 75 år 97.8 80 år 95.8

32

33 Vad bilden visar Ju högre grad av inre styrka, ju bättre välbefinnande
trots sjukdom och upplevd kris bland personer år

34 Innebörden i att vara gammal varierar med åldern
Den 3:e åldern 85 år Att bibehålla sin identitet trots de förändringar och förluster att balansera en tillvaro i förändring och ändå känna igen sig själv att vara förändrad och ändå densamme.

35 Att vara riktigt gammal, den 4:e åldern
Att vara i stillhet, men också i rörelse Stillhet “Du blir stilla kroppen hindrar dig- du kan inte böja dig”” Rörelse Jag far iväg i mina tankar, jag flyter runt, Det är som att vara i en annan värld. När man är gammal tänker man inte så mycket på vad man skall göra, man vilar på något sätt

36 Stå på tröskeln “Nu står jag på det översta trappsteget. Nu kan jag inte komma längre. Himelen är framtiden”

37 Vad är viktigt för ett gott åldrande
Att få berätta sin historia Att få bli sedd som den man är och den man var Att få möjligheter att vara aktiv Att få möjligheter att få vara ensam Att få möjligheter att välja och att välja bort Att kunna optimera sina möjligheter Att kunna kompensera för förluster Att få stöd efter svåra livshändelser

38

39 en önskan om ett gott åldrande
Tack för mig med en önskan om ett gott åldrande


Ladda ner ppt "Inre styrka som en hälsoresurs bland äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser