Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolrådet 2014-11-19 VÄLKOMNA!. Skolrådet 2014-11-19 Dagordningen – Aktuellt från enheten, kommunen – Aktuella skolfrågor * Kalendariet fram till jul.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolrådet 2014-11-19 VÄLKOMNA!. Skolrådet 2014-11-19 Dagordningen – Aktuellt från enheten, kommunen – Aktuella skolfrågor * Kalendariet fram till jul."— Presentationens avskrift:

1 Skolrådet 2014-11-19 VÄLKOMNA!

2 Skolrådet 2014-11-19 Dagordningen – Aktuellt från enheten, kommunen – Aktuella skolfrågor * Kalendariet fram till jul * Tjänsteläget till VT-15 * – Likabehandlingsarbetet – Hur är läget just nu? – Övriga frågor

3 Skolrådet 2014-11-19 1. Aktuellt från Kommunen/ Enheten Takrenoveringen - Svar på luftproverna har anlänt enligt följande: - Samtliga prover klassats som normal med avseende på mikrobiell indikation. - Däremot har ämnesprofilen noterats som Lätt avvikande eller avvikande på hälften av proverna. (Proverna klassas som Normal, Normal med anmärkning, Lätt avvikande, Avvikande eller Kraftigt avvikande.) Den vanligaste avvikelsen är på ett ämne som heter 1- Butanol. Detta ämne är en indikator för färg/lim/mögel/bakterier. Det används som lösningsmedel i vattenbaserade färger och limmer och kan tillsammans med ämnena 2-Hexanon och 2-Heptanon indikera emissionsproblem från golvkonstruktionen och även härröra från fuktig mineralullsisolering. Eftersom vi inte har några prover med avvikande förekomst av 2-Hexanon och endast ett prov med något högre halt av 2-Heptanon är väl det mest sannolika att detta indikerar något som vi redan visste: Det har regnat in så att isoleringen på vinden har blivit våt! Köpstopp på skolorna

4 Skolrådet 2014-11-19 I sex av proverna har även en något högre halt än förväntat noterats för ett ämne som heter Texanol. Detta ämne används som lösningsmedel och filmbildare i vattenbaserad färg och förekommer därför ofta i luften i nymålade lokaler. På fritids i rum 1405 hade vi även något högre värden än förväntat på två ämnen som heter 2-Heptanon och Isobutanol. 2-Heptanon indikerar mögel/bakterier/spackel/fuktig isolering och Isobutanol indikerar Färg/lim/mögel/bakterier. Eftersom renovering pågår så är det kanske inte så konstigt att vi får indikatorer på färg och spackel och fuktig mineralull har det varit gott om. På fritids förekommer ju en del kreativ verksamhet med målning och annat som också kan ge utslag vid mätningarna. Sammanfattningsvis kan man konstatera att luftanalyserna inte visar på något alarmerande i dagsläget, men att vi troligen har en del fuktig isolering på vinden som kan komma att innebära problem om det inte åtgärdas. Vi vet att det fortfarande finns fuktskadade partier på vinden som inte åtgärdats och de läckage som fortfarande finns i yttertaket måste givetvis också åtgärdas.

5 Skolrådet 2014-11-19 Aktuellt från kommunen/enheten Kosten informerar – Svinnmätningsresultatet för de fyra veckorna som det pågick under hösten var ca 42,3 kg Barn- och Ungdomsnämnd drar igång efter årsskiftet. Ordf blir Anders Månsson (GF) Sektorschefen Olle Isaksson slutar till årsskiftet. Rekrytering skall starta. Under tiden fungerar kommunchefen Jerker Liljestrand Andersson som skolchef. Delar uppgiften med elevhälsochefen Margareta Holmberg och kommunutvecklare Susanna Ward Jonsson.

6 Skolrådet 2014-11-19 Det som planeras nu från vår sida är följande: - Sammankalla till ett möte med fastighetsansvariga, kommunledning, företagshälsovård, fackliga repr och skolledning för att diskutera provresultatet vad det innebär för hälsan och hur och när vi går vidare med takreparationerna. - Att klass 6B;s klassrum och korridor blir färdigt så snart som möjligt.

7 Skolrådet 2014-11-19 2. Aktuella skolfrågor Kalendariet fram till jul: 26 november – prao för åk 4 28 november – prao för åk 5 11 december – förskoleklass firar Lucia kl 18 12 december – Luciafirande på skolan 16 december – julspel i Sils församlingshem för åk F-6 16 december – julbord för eleverna. 19 december – Avslutning i idrottshallen, åk F-2 och åk 3-6 Alla slutar kl 12.20 Buss hem: 12.30

8 Skolrådet 2014-11-19 Tjänsteläget VT-15 Johanna Hult kommer att ha tjänstledigt under VT-15 för att prova annan tjänst. Ev löser vi detta internt. Ann-Sofie J och Elias B fortsätter även under vårterminen på fritids. Bitr rektor Maria Westberg kommer att tillträda en rektorstjänst på Östbyskolan i Lidköping vid årsskiftet. Rekrytering pågår.

9 Skolrådet 2014-11-19 Likabehandlingsarbetet – Hur fungerar det på enheten? Övriga frågor


Ladda ner ppt "Skolrådet 2014-11-19 VÄLKOMNA!. Skolrådet 2014-11-19 Dagordningen – Aktuellt från enheten, kommunen – Aktuella skolfrågor * Kalendariet fram till jul."

Liknande presentationer


Google-annonser